Næste:
Næste:

Når Sønderborg kommune er CO2-neutral i 2029, har Sønderborg-området udfaset knap 700.000 ton CO2 i forhold til projektets start i 2007. Foto: Sønderborg Kommune.

I Sønderborg skubber alle i den samme grønne retning

Gennem partnerskabet ProjectZero arbejder borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, butikker, boligforeninger og Sønderborg Kommune sammen om at skabe en CO2-neutral kommune om blot syv år.

Målsætninger og ambitiøse planer for den grønne omstilling er altid et skridt på vejen. Men uden konkrete initiativer samt samarbejde og enighed om retningen ender det ofte blot med flotte ord i skåltaler og hensigtserklæringer. Det vil Sønderborg kommune undgå, og derfor er alle fra den lille butik i gågaden til Danfoss gået sammen om det forpligtende samarbejde, ProjectZero, som skal reducere områdets CO2-udledning til et stort rundt nul i 2029.

»ProjectZero er et unikt partnerskab, hvor både kommunen, borgerne, uddannelsessteder, boligforeninger, virksomheder og erhvervslivet arbejder sammen om den grønne omstilling af energisystemet og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs. Vi vil gennem uddannelse og vidensdeling gerne skabe en grøn bevidsthed«, siger Inge Olsen, chef for Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter i Sønderborg kommune.

Udfasning af 700.000 ton CO2

ProjectZero omfatter alle energirelaterede CO2-udledninger, som knytter sig til energiproduktion og energiforbrug, og partnerskabet arbejder for, at ProjectZero og hermed Sønderborg-området bliver et stort demonstratiorie, hvor Danmark og resten af verden kan se, hvordan man for et helt område gennem ansvarlighed, samarbejde og handlinger på samme tid reducerer CO2 og skaber nye kompetencer og grøn jobvækst lokalt.

Helt konkret handler det om, at vi skal bruge mindre energi, vi skal bruge den smartere, og så skal vi have mere grøn energi

Sønderborg-området har med udgangen af 2020 reduceret energiforbruget med 17%, sideløbende er CO2-udledningen reduceret med 51,70 %, og når kommunen er CO2-neutral i 2029, har Sønderborg-området udfaset knap 700.000 ton CO2 i forhold til projektets start i 2007.

»Helt konkret handler det om, at vi skal bruge mindre energi, vi skal bruge den smartere, og så skal vi have mere grøn energi«, understreger Inge Olsen.

Firstmover på klimaområdet

ProjectZero-visionen er skabt af tænketanken Futura Syd i 2007 og bakkes op af et enigt byråd samt en række offentlig-private partnere med Bitten & Mads Clausens fond i spidsen.

»Sønderborg kommune havde allerede en ambitiøs klimadagsorden i 2007, og selv om fokus på klimaet har ændret sig løbende siden, så er det lykkedes kommunen at opretholde det politiske ejerskab af klimadagsordenen«, påpeger Inge Olsen og tilføjer, at skiftende politiske flertal hele tiden har bakket op om den grønne omstilling.

ProjectZero er et partnerskab, hvor både kommunen, borgerne, uddannelsessteder, boligforeninger, virksomheder og erhvervslivet arbejder sammen om den grønne omstilling i hele Sønderborg-området. Foto: Sønderborg Kommune.

»Selv om det kan være både bøvlet og dyrt at være firstmover på klimaområdet, så har der hele tiden været enighed om, at Sønderborg skal være et grønt vækstområde, og siden Sønderborg Byråd vedtog visionen om at blive CO2-neutral, er der skabt 900 nye grønne arbejdspladser siden 2007«, siger hun.

Alle skal tage ansvar

ProjectZero-projektet bygger på, at alle interessenter, både den enkelte borger og virksomhed, tager øget ansvar for egne handlinger. Forudsætningen for det er bl.a., at den nødvendige viden og motivation er til stede, og at det er nemt at deltage. Siden 2007 har ProjectZero derfor udviklet en række platforme, som gør det nemt og attraktivt for boligejere, beboere, lejere, butikker, virksomheder, skoler, sportsfaciliteter m.v. at træde ind i projektet, spare på energien og omstille forbruget til vedvarende energi.

»Som kommune skal vi være rollemodel ift. energioptimering og grønne løsninger, men vi skal også være myndighed og facilitator, som tænker den grønne omstilling ind i alle projekter og sikrer, at alle interessenter sidder med om bordet, så vi får de bedste grønne løsninger«, siger Inge Olsen.

Vi kan hjælpe med viden og meget konkrete klimatiltag. Det gælder både private, virksomheder og energirenoveringer i boligforeninger.

Fundamentet for Sønderborgs ambitiøse klimaindsats er Masterplan2029, der udstikker de overordnede rammer for at skabe et CO2-neutralt energisystem i 2029. Masterplan2029 beskriver 15 hotspot-indsatsområder, som adresserer sektorerne: bygninger/bolig, erhverv, transport og energi.

Masterplanprocessen bygger videre på de energieffektiviseringsindsatser, som blev iværksæt i 2007 indenfor boliger og erhverv, grøn fjernvarme, elbiler, omlægning til vedvarende energi fra biogas, solceller og den kystnære vindmøllepark Lillebælt Syd. Men processen viste samtidig et behov for frem mod 2029 at styrke sektorkoblingen og udnytte energi og spildvarme mere effektivt samt anvende biogas og grøn strøm til at fremstille den næste generation af Power-to-X brændsler. Det er summen af disse indsatser, som i 2029 skal realisere et CO2-neutralt Sønderborg-område.

Knap 100 lokale eksperter og interessenter har deltaget i udviklingsprocessen, lagt hånden på kogepladen i de respektive hotspots og udarbejdet specifikke handleplaner for de enkelte hotspotindsatser.

»Vi kan hjælpe med viden og meget konkrete klimatiltag. Det gælder både private, virksomheder og energirenoveringer i boligforeninger. Og i forbindelse med byplanlægning har vi gennem det offentlig-private partnerskab ”Byens Havn” været med til at udvikle den nye bæredygtige bydel på havnen i Sønderborg, som demonstrerer andre bæredygtige løsninger og flere DGNB-certificerede bygninger«, siger Inge Olsen.

ProjectZero omfatter alle energirelaterede CO2-udledninger, som knytter sig til energiproduktion og energiforbrug. Foto: Sønderborg Kommune.

Verdensmål skal være hverdagsmål

Ud over den grønne omstilling er Sønderborg også ved at etablere et ”Center for Verdensmål”, som er et oplevelses- og videnscenter, der byder på læring og oplevelser om bæredygtighed og FN´s 17 Verdensmål. Stedet udvikles til et samlingspunkt for alle borgere, turister, virksomheder, foreninger og offentlige institutioner, hvor bæredygtige projekter og innovative løsninger vises frem, og nye idéer skabes.

»I ”Center for Verdensmål” er en række lokale og nationale partnere gået sammen om at vise bæredygtige og innovative løsninger i nutidens og fremtidens bæredygtige samfund«, fortæller Inge Olsen.

Centeret ligger i et 140 hektar rekreativt naturområde, hvor verdensmålene udfoldes i hverdagen.

»Vi vil bl.a. gerne vise, hvordan vi kan tænke og handle bæredygtigt i vores dagligdag. Centret bliver en katalysator for bæredygtighed, så vi kan gøre verdensmål til hverdagsmål«, slutter Inge Olsen.

Læs mere om Masterplan2029 og perspektivet i at vise verden klimavejen via ProjectZero 2029 og om ”Center for Verdensmål”.