Næste:
Næste:

Børn med ADHD: God trivsel kræver en fælles pædagogisk tilgang

For visse børn er hverdagen bare med udfordrende end for andre. Og børn med ADHD kan også give udfordringer for de lærere og pædagoger, de dagligt har omgang med. Men med evidensbaserede programmer og fokus på positive relationer kan man i højere grad sikre trivsel for hvert enkelt barn.

»For en pædagog eller en lærer er det vigtigste, at man altid har fokus på børnene. På hvad de har brug for, og hvad deres behov er, samtidig med at man naturligvis får givet dem de kundskaber, de har brug for. Det er lettere sagt end gjort, når man har 25 børn i en klasse, hvor alle har forskellige behov, og det er netop derfor, at en fælles pædagogisk tilgang er så stærkt et redskab«, siger Marie Stegger Sørensen, Centerchef ved Center for ADHD.

Man kan som voksen let komme ind i en spiral af negativ tilgang til børnene, man er sammen med hver dag. En spiral, hvor barnet kan være udfordrende, og hvor man som voksen derfor nemt kommer til at ty til irettesættelser og generelt negativ respons.

»Så eskalerer problemet typisk. Barnet med ADHD kan have udfordrende adfærd, så man irettesætter meget, hvilket gør barnets adfærd endnu mere udfordrende. Her gælder det for de voksne om at have en fælles forståelse for og enighed om, hvordan man bedst hjælper børnene, og at alle arbejder ud fra de samme grundlæggende strategier og principper«.

Marie Stegger Sørensen fortæller, at det er afgørende, at man får skiftet den negative respons ud med en positiv tilgang, da dette vil give alle parter bedre forhold. De voksne undgår endeløse konflikter med barnet, der for sin del vil få bedre trivsel og en mere positiv tilgang til sine omgivelser.

Bedre trivsel og positive relationer

Forskellen i, hvordan børn med ADHD mødes af pædagoger og lærer, er i det hele taget markant. Børn med ADHD oplever i forhold til andre børn i gennemsnit ti gange så mange negative interaktioner for hver positiv interaktion. Ifølge den nyeste forskning skal et barn, for at udvikle sig og trives, have fem gange positive interaktioner for én negativ.

»Det kan medføre, at børnene begynder at identificere sig med det, de altid får at vide af de voksne; at de er støjende, ukoncentrerede og besværlige. Det smitter af på børnene, og mange tager det med sig ind i voksenlivet, hvor vi også kan se, at mennesker med ADHD klarer sig betydeligt dårligere i uddannelsessystemet og i kriminalstatistikkerne«, siger Marie Stegger Sørensen.

Og netop derfor er det afgørende, at pædagoger og lærere ved, hvordan de tager ansvar for den pædagogiske tilgang til børnene i en travl hverdag med mange udfordringer og mange børn. Dette kræver at alle voksne i dagtilbuddet eller skolen taler samme sprog, og har samme positive og proaktive indstilling og tilgang til samspillet med børnene. Forskningen på området viser da også med al tydelighed, at arbejdet med at skabe positive relationer gør børnene mere rolige og giver langt færre konflikter.

»Det handler om at følge barnets initiativer og handlinger, og være en del af legen, mere end at sidde på sidelinjen. Følg barnets initiativer, når det leger, og giv barnet positiv opmærksomhed, når det hjælper eller samarbejder – og skru ned for skæld ud og irettesættelser. Vi ved, at vi kan afhjælpe 75% af negativ adfærd med positiv respons«.

Marie Stegger Sørensen mener, at der i det hele taget – og særligt til børn med ADHD - burde arbejdes mere systematisk med at opbygge en stærk evidensbaseret praksis og fælles pædagogisk tilgang. Ifølge hende mislykkes mange af de gode intentioner om inklusion på grund af manglende viden, skiftende projekter og for mange private synsninger og holdninger.

»Vi ved, fra forskningen, hvad der virker i praksis. Man skal huske på, at børn er mere ens, end de er forskellige, også selvom de har diagnoser. En fælles pædagogisk praksis giver bedre hverdage for alle børn, ikke bare for børn med diagnoser. Vi som voksne og professionelle har et ansvar for hjælpe børn ind i fællesskaber, ikke ud af dem«.

Tilmeld dig dig vores nyhedsbrev og få inspiration til et bedre liv for børn med ADHD.