Næste:
Næste:

Ranum Efterskole College – en skole i tiden og ikke i traditionen

På Ranum Efterskole College formes og defineres skolen i fællesskabet. Det er en skole med internationalt udsyn og rækkevidde, og en efterskole med en mangfoldighedskultur, der sikrer de små fælleskaber i det store. Samtidig en fri og uafhængig skole med en klar dagsorden for læring, og med fokus på det kollektive ansvar der er for at understøtte FN’s verdensmål i praksis.

 

Der er højt til himmelen i Himmerland. Og højt til loftet og turbo på ambitionerne på Ranum Efterskole College. Her stortrives 450 elever og 56 lærere i et læringsmiljø, der bygger på værdisættet fra de Grundtvig-Koldske uddannelses- og skoletraditioner. En moderne efterskole i tiden. Med stor spændvidde og i en hverdag, der byder på faglige, sociale og demokratiske udfordringer. Et kulturmøde mellem 25 nationaliteter, og med en ærgerrighed på og vilje til at gøre verden til et bedre sted at leve. Især når det gælder adgangen til uddannelse, udvikling af demokratiske spilleregler, fattigdomsbekæmpelse samt vores kollektive ansvar for at handle på klima- og miljøforbedringer.

- Vi er en stor efterskole, og vi kører på med vores helt særegne koncept for, hvordan vi mener, en efterskole skal være indrettet. Vi definerer os selv som en skole i verden, og det betyder, at vi konstant har 25 forskellige nationaliteter blandt vores elever. Her undervises de på lige fod med de danske elever i de klasser, hvor der undervises på engelsk. Men de indgår naturligvis også i fællesskabet med de klasser, hvor der undervises på dansk. Netop det kulturmøde er vigtigt for både vores danske og udenlandske elever, fordi eleverne lærer at tage aktivt del i forpligtende internationale fællesskaber samtidig med, at de forberedes på det globaliserede samfund, som vi er en del af, forklarer forstander Olav Storm fra Ranum Efterskole College.

Vi definerer os selv som en skole i verden, og det betyder, at vi konstant har 25 forskellige nationaliteter blandt vores elever. Her undervises de på lige fod med de danske elever i de klasser, hvor der undervises på engelsk.

Restaurerede korallerne

Ranum Efterskole College tager del i verdens problemer, uanset hvor de er, og hvor de måtte opstå. Efterskolen har et bredt og nuanceret internationalt udsyn, hvor en væsentlig del af læringen også består i at tage ud i verden. Ud at opleve, ud at se og ud at leve sig ind i andre kulturer og samfundsmønstre, som bestemt er anderledes end dem eleverne kender fra den danske andedam. Her møder eleverne helt nye udfordringer og problemstillinger. Udfordringer som de skal forholde sig til, og give deres aktive bidrag til at løse. Det sker i samarbejde med de lokale beboere, i øjenhøjde med situationen og under de vilkår der er givet. Og det uanset om det gælder uddannelse af fattige unge i Nepal, plastikøer i Stillehavet, Coral Restoration i Carribien, dyrevelfærd i Namibia eller skovhugst i Nicaragua.

Eleverne på Ranum Efterskole College er med til at sikre koralrevene i Caribien ved bl.a, at restaurere dem.

- På turen til Bonaire i Carabien gravede vi blandt andet kanaler, så vandet kunne komme dybere ind i skoven. Der lærte vi om, hvordan mangroven på den måde kan hjælpe koralrevene med at overleve. Det var vildt spændende at se det ske og gøre en forskel på øen. Senere dykkede vi ned og restaurerede korallerne, som vi havde øvet os på herhjemme i vores korallaboratorie, siger Felix Tao Tolstrup, der var elev på skolen i skoleåret 2018-1019.

Demokrati og økologi

På Ranum Efterskole College trives demokratiet i bedste velgående, og eleverne er inddraget i og inviteres indenfor til at træffe de fælles beslutninger, der både virker og har konsekvenser helt ud i hjørnerne af skolen. Et fortræffeligt eksempel er, at eleverne gennem medbestemmelse og demokratiske valg har indflydelse på hvilke valgfag, der skal udbydes på skolen. Valget træffes gennem debat, afvejninger og i sidste ende ved almindeligt stemmeflertal. En proces der modner eleverne til at tage ansvar for kollektivet, og en proces der ruster dem at tage aktivt del i den demokratiske dannelse, som udover den almindelige dannelse, er et lige så vigtigt aspekt i efterskolelivet, og det liv der følger efter.

Forstander Olav Storm lægger vægt på, at skolen tager del i verdens udfordringer.

- Vi har en indgroet tro på eleverne, og deres evne til at træffe de beslutninger, der er gode for deres liv. Derfor inkluderes og høres de naturligvis også, når det gælder forhold, der har direkte indflydelse på deres eget liv og udfoldelsesmuligheder. Et tydeligt resultat af den praksis er, at et hold lærere og elever fra 10. klasse i fællesskab har startet et temafag op med titlen Greenfingers. Her dyrker de deres egne nyttehaver og holder bl.a. kaniner. Et andet markant fællesskab foldes ud omkring et unikt bæredygtighedsprojekt i faget Marine Science, hvor elever og lærere i fællesskab dyrker koraler i vores korallaboratorium. Her går det i bund og grund ud på at undersøge, hvordan vi kan sikre koralhavenes overlevelse på den lange bane, og under truslen fra klimaforandringerne. Nævnes skal bestemt også initiativet, hvor vi har plantet 2000 træer, som klimakompensation i en ny skov på skolen fortæller Olav Storm.

På flere måder

Rent skolemæssigt tilbyder Ranum Efterskole College to forløb. Et Internationalt forløb med undervisning på engelsk i Cambridge fag, og et dansk alment 9. og 10. klasse forløb. De to forløb kan kombineres, så eleverne under opholdet både kan få en dansk og en international undervisning. Derudover har eleverne mulighed for at tage internationale IGSCE-eksaminer, som forbereder dem til at studere i udlandet