Næste:
Næste:

Med en borgerlig begravelse kan man udforme den dybt personlige afsked med afdøde.

Begravelser udenfor folkekirken vinder frem

Når døden indtræffer, er langt de fleste mennesker tilbøjelige til at gøre, som man har gjort i generationer. Nemlig overlade bisættelsen til den lokale præst, med alt hvad det indebærer af liturgi, faste ritualer og mønstre. Med en borgerlig begravelse tager man selv taktstokken, og er herre over hvordan, den sidste rejse skal foldes ud.


Antallet af borgerlige begravelser er i fremgang. Den tendens skal ses i lyset af, at vi som indbyggere i verdenssamfundet har fået langt større muligheder end tidligere for at udtrykke os individuelt i alle livsfaser. Nu også når det gælder den sidste store rejse, når livet rinder ud.

Den stigende interesse for borgerlige begravelser og bisættelser kan ses i de tørre tal. På 10 år er antallet af borgerlige begravelser steget med 50 procent, og det betyder, at hver 6. dansker i dag tager afsked med livet uden en kirkelig ceremoni. Ifølge ceremonileder Flemming Madsen fra virksomheden Livsceremonier, der både rådgiver samt arrangerer og afvikler borgerlige begravelser og bryllupper, skyldes den øgede interesse, at vi også i døden ønsker større samklang mellem vores livsværdier og livssyn, og den handling der sender os afsted på den sidste store rejse.

Der er ingen tvivl om, at samfundet er blevet mere individualiseret, og det smitter nu også af, når vi skal begraves

- Der er ingen tvivl om, at samfundet er blevet mere individualiseret, og det smitter nu også af, når vi skal begraves. Vi oplever i stigende omfang en udbredt interesse for at arrangere en helt personlig begravelse, når den døde skal herfra. En begravelse der sætter den afdøde i centrum, og netop en begravelse der er fri for religiøse ritualer og symbolik, forklarer ceremonileder Flemming Madsen, som har drevet firmaet sammen med sin kone, ceremonileder Ane Christensen, i mere end 10 år.

Borgerlige begravelser vinder indpas, og ceremonileder Flemming Madsen vil gerne udbrede kendskabet til dem.

Trommespil i kapellet

En borgerlig begravelse kan foldes ud på mange måder og rumme en række facetter. Der kan være levende musik, taler fra pårørende og venner og der kan synges sange som afdøde satte pris på i livet. Ikke mindst kan selve begravelsesprogrammet sammensættes, så det på bedst mulig vis afspejler den afdødes liv. Langt de fleste bisættelser er forholdsvis traditionelle og finder sted fra byens kapeller, men bortset fra almindelige medmenneskelige og etiske hensyn er det faktisk kun fantasien, der sætter grænserne, fordi både rammer og indhold for en borgerlig begravelse kan spænde vidt.

- Livsceremonier har arrangeret begravelser i både kantiner, medborgerhuse, teatre og sågar på skibe. Vi har arrangeret begravelsesceremonier hvor sømandssange spillede en stor rolle.

Vi har haft levende klassisk musik på programmet, fordi afdøde selv var udøvende musiker, og vi har haft trommerytmer så det genlød over hele kirkegården, da de efterladte til en afdød trommeslager, udstyrede hele begravelsesfølget med rytmeinstrumenter. I nogle tilfælde har den afdøde nedfældet sine ønsker før sin død, så de pårørende ikke er i tvivl om, hvad der skal ske på dagen, hvor han eller hun siger farvel til det jordiske liv, fortæller ceremonileder Ane Christensen.

Ceremonileder Ane Christensen arrangerer borgerlige begravelser på alle lokaliteter.

Kender ikke muligheden

Men i betragtning af at ca. 1.5 mio. danskere ikke er medlem af Folkekirken, er det ifølge Flemming Madsens iagttagelse ærgerligt, at der er så få mennesker, der kender til muligheden for at få en borgerlig begravelse. For selv om andelen af borgerlige begravelser er stigende, afspejler tallet langt fra behovet.

- Vi møder hele tiden nye mennesker, der overhovedet ikke kender til muligheden for at få en borgerlig begravelse eller bisættelse. Det i sig selv er tankevækkende, også i betragtning af, at vi uanset, om vi er mellem af folkekirken eller ej, har ret til at blive begravet på kirkegården. Det har især betydning for de efterladte, der som oftest ønsker at have et sted, de kan søge hen, når savnet til afdøde melder sig. Derudover er det vigtigt at understrege, at en borgerlig begravelse bestemt ikke er dyrere end en kirkelig begravelse. Hele processen med møde, planlægning, koordinering og gennemførelse af en ceremoni med mindetale, koster 5.000 kr. og den udgift svarer til, hvad man sparer i kirkeskat på nogle år, siger Flemming Madsen.

Kan ikke gøres om

Den vejledning og rådgivning som Livsceremonier tilbyder i forbindelse med borgerlige begravelser, omfatter hele forberedelsen og gennemførelsen af begravelsesceremonien. Det starter med et langt og grundigt møde med familiemedlemmer og eventuelt venner, hvor programmet planlægges, og hvor ceremonilederen spørger ind til afdødes liv og livsbane, livsværdier og livssyn. På den baggrund skrives så en personlig tale, der tegner et retvisende billede af den afdøde samt rummer de anekdoter og episoder, der rammer personen ind.

- I forbindelse med døden er der mange følelser involveret. Der er ofte ikke overskud hos de efterladte til at tage hånd om hverken ceremoni eller alt det praktiske bedemandsarbejde. Livsceremonier samarbejder derfor tæt med Begravelses Service om at give de efterladte en assistance, der dækker alt i forbindelse med afskeden og tiden derefter. Så kan de efterladte til gengæld koncentrere sig om sorgen og måske bidrage til ceremonien med kærlige indslag, der virkelig ærer den afdøde, og som man kan huske tilbage på med glæde og værdighed. Begravelsen er det sidste, vi har med hinanden at gøre i livet, og den kan aldrig gøres om. Derfor er den så vigtig, forklarer Flemming Madsen.