Næste:
Næste:

Med en borgerlig begravelse kan man udforme den dybt personlige afsked med afdøde.

Mere end bare en bedemand

Tingene udvikler sig hele tiden. Det gælder også bedemandsbranchen, som i dag løfter en række begravelsesopgaver, der rækker ud over den traditionelle begravelse i Folkekirken. I dag er der også fokus på borgerlig begravelse, skovbegravelse og askespredning.


I dag er en begravelse, ikke hvad en begravelse altid har været. Med den stigende interesse for borgerlige begravelser, må bedemandsforretningerne følge med i udviklingen. Derfor tilbyder flere bedemandsforretninger i dag en bred portefølje af services, som imødekommer den øgede efterspørgsel på alternative og identitetsbåret begravelser, hvor den afdødes liv og levned med hensyn til livsværdier, livssyn og livsglæde sættes i centrum.

En af de bedemandsforretninger der er gået ind i den nye tidsalder med åben pande og vilje til at understøtte begravelsesceremonien med et nyt mindset, er BSE Begravelses Service. BSE Begravelses Service, der har et tæt samarbejde med Livsceremonier, arrangerer begravelser hvor folk ønsker det. Det kan være i et lille kapel, måske udendørs eller i et forsamlingshus.

Mulighederne er mangfoldige. Et spisekøkken, en kolonihave og en skov, er eksempler på steder, der har dannet ramme for en begravelsesceremoni arrangeret af BSE Begravelsesservice.

Bedemand Carsten Mandalay forklarer, at bedemænd har mange forskellige opgaver ved et dødsfald.

Råd og vejledning

En bedemand har rigtig mange funktioner og arbejdsopgaver, der skal varetages i forbindelse med et dødsfald. Det gælder en række praktiske opgaver med hensyn til myndighedskontakt, hvor dødsfaldet skal anmeldes og efterfølgende klargøring samt transport af afdøde. Men i lige så høj grad kommer en række opgaver af mere rådgivningsmæssig karakter, hvor omdrejningspunkterne især samles om hvor begravelsen skal afholdes, hvad begravelsen skal indeholde, begravelsens økonomi samt rådgivning om mulighed for offentligt tilskud til begravelseshjælp.

- En bedemand hos BSE Begravelses Service sørger kort fortalt for alle de praktiske ting, der er i forbindelse med et dødsfald, og ikke kun selve begravelsen. Vi er den professionelle tovholder, der sørger for at begravelsen forløber under de rammer, som de efterladte eller den afdøde har ønsket, at begravelsen skal ske under. Det gælder, uanset om der er tale om en begravelse i kirken eller en borgerlig begravelse, hvor begravelsesceremonien afholdes under helt andre forhold. Vi tuner kort sagt ind på ønsker og behov, og fordi vi har erfaringen, og kender det klaviatur, man kan spille på i en begravelsessammenhæng, kan vi næsten altid imødekomme ønskerne. Især når det gælder den borgerlige begravelse, hvor rammerne er ret vide, fortæller Carsten Mandalay fra BSE Begravelses Service.

Personligt snit

BSE Begravelses Service har 20 år på bagen, og blev oprindeligt stiftet for at hæve det generelle serviceniveau i branchen. BSE er således gået forrest i branchens arbejde med at blive kvalitetscertificeret og har deltaget i revisionen af den Europæiske branchestandard EN15017. I dag tæller medarbejderstaben mere end ti medarbejdere i forskellige aldre og køn og med vidt forskellige erhvervsmæssige baggrunde.
BSE Begravelses Service er samtidig medlem af og repræsentant for Danmark i den internatonale Brancheorganisation FIAT/IFTA. Netop den mangfoldighed i medarbejderstaben og det internationale samarbejde betyder, at virksomheden har de bedste forudsætninger for at følge med i udviklingen i begravelseskulturen og dermed møde kunderne i øjenhøjde.

Her har pårørende fra den yngre generation dekoreret urnerne.

- I Danmark har alle mennesker, uanset om de er medlemmer af folkekirken eller ej, de samme rettigheder, når det gælder begravelse. Og det betyder efter min opfattelse, at vi som bedemandsforretning har pligt til at informere de pårørende om deres muligheder, når de skal tage afsked med en nært beslægtet. Det inkluderer derfor information om den borgerlige begravelse, som et alternativ til den kirkelige, og de muligheder den åbner for at forløse begravelsesceremonien i et mere personligt og familiært snit. Et snit der kan rumme alt fra levende musik, fællessang og taler fra familiemedlemmer og venner. I de senere år er spredning af den afdødes aske blevet særligt populært. Og det skyldes nok, at kirken rent samfundsmæssigt ikke fylder så meget mere i vores individualiserede tidsalder. I Holland er der sågar eksempler på, at afdødes aske er blevet presset til en diamant, som de efterladte så kan pynte sig med. Eksemplet er i hvert fald et billede på, at vi som samfund har rykket os. Også når det gælder begravelser, forklarer Carsten Mandalay.

Spar op i banken

Der kan være store forskelle i prisen på en begravelse afhængig hvilke ønsker, der er. Men det er myte, at en begravelse udenfor folkekirken behøver at være dyrere. Den eneste pris, der kan variere, er gravstedet, hvor nogle kirkegårde yder tilskud til et medlem af folkekirken. Samtidig advarer Carsten Mandalay mod, at folk forudbetaler sin begravelse til en bedemand, fordi man aldrig kan vide om bedemanden stadig er aktiv i branchen, den dag døden indtræffer. Butikken kan være lukket eller forretningen gået konkurs. Såfremt de pårørende ikke er klar over, at der er sparret op hos bedemanden, kommer opsparingen heller ikke til udbetaling, da det er de pårørende selv, der skal anmode om udbetalingen i forbindelse med dødsfaldet. Derfor opfordrer han til, at man sparer op til sin begravelse i banken. Det betyder nemlig, at de pårørende kan få adgang til kontoen, den dag behovet melder sig. Man kan altid henvende sig til BSE Begravelses Service og få rådgivning om, hvordan man bedst sikrer sine pårørende i forbindelse med begravelsen.