Næste:
Næste:

Der kan være fejl på solcellemoduler af mærket SOLAR. Det oplyser producenten Schüco. Foto: Schüco

Producent advarer om fejl på solcellemoduler

Der kan være fejl på solcellemoduler af mærket SOLAR. Det oplyser producenten Schüco, der i en pressemeddelelse advarer om en mulig defekt på visse typer af solcellemoduler.

PRESSEMEDDELELSE. Som tidligere producent af SOLAR solcellemoduler har vi desværre for nylig opdaget en potentiel mulighed for en defekt via vores generelle produktopfølgning. Visse solcellemoduler, leveret af os, kan være behæftet med en komponentfejl fra en af vore underleverandører. Garanti for produktsikkerhed er et af vore faste principper. Vi vælger derfor konsekvent alle nødvendige tiltag for at sikre, at hverken købere eller tredjeparter kommer til skade, når de anvender produkter fremstillet og leveret af os.

For at forebygge situationen vil vi på forhånd informere om en mulig defekt på visse typer af solcellemoduler. Denne defekt kan være opstået på grund af en fejl i polyamid-bagbeklædningen fra en af vore underleverandører. Den nedenfor beskrevne defekt kan påvirke moduler, der blev leveret i perioden mellem 2010 og 2012.


Fare for elektrisk stød

Efter hændelser på eksisterende anlæg konstaterede Schüco, at der i en bestemt type polyamid-bagbeklædning kunne opstå fejl, der potentielt kunne føre til revner i bagbeklædningen. Den potentielle defekt som følge af denne fejl afhænger blandt andet af materialet, placeringen og installationstypen.

Under visse vejr- og miljøforhold kan det derfor ikke udelukkes, at der kan opstå fare for elektrisk stød.

Med øjeblikkelig virkning må de dele af solenergisystemet, som kan være defekte på grund af den ovennævnte fejl i bagbeklædningen, således under ingen omstændigheder berøres, hverken direkte eller indirekte, uden passende beskyttelse mod elektrisk stød.


Berørte modultyper og serienumre

Bagbeklædningen i følgende solcellemoduler, som Schüco solgte mellem 2010 og 2012, kan potentielt være berørt:

Vare- nr.: 259998
Modultype: MPE 205 PS 05

Vare- nr.: 259647
Modultype: MPE 210 PS 05

Vare- nr.: 259996
Modultype: MPE 215 PS 05

Vare- nr.: 272661
Modultype: MPE 220 PS 05

Vare- nr.: 271312
Modultype: MPE 175 MS 05

Vare- nr.: 271313
Modultype: MPE 180 MS 05

Vare- nr.: 271314
Modultype:

Vare- nr.: MPE 185 MS 05
Modultype:

Vare- nr.: 271362
Modultype: MPE 190 MS 05

Vare- nr.: 271238
Modultype: MPE 200 PS 05


BERØRTE MODULER MED OVENSTÅENDE VARENUMRE KAN IDENTIFICERES VED HJÆLP AF SERIENUMMERET. EKSEMPEL PÅ SERIENUMMER: 27130905500101116780

ALLE BERØRTE MODULER HAR ET ’0’ SOM 11. CIFFER.


Vigtige oplysninger

HVIS DU SELV HAR ET SYSTEM MED ET AF DE OVENNÆVNTE SOLCELLEMODULER, SKAL DU FØLGE FØLGENDE ANVISNINGER:

DU MÅ KUN UNDERSØGE ELLER INSPICERE SOLENERGISYSTEMET UNDER FØLGENDE BETINGELSER:

  • SOLCELLEMODULERNE MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BERØRES UDEN BESKYTTELSE MOD ELEKTRISK STØD. PÅ SAMME MÅDE MÅ KABLER, STIK, DELE AF UNDERKONSTRUKTIONEN ELLER ANDRE DELE AF SOLENERGISYSTEMET IKKE BERØRES UDEN PASSENDE BESKYTTELSE.
  • SØRG FOR, AT TREDJEPARTER, DER ER UVIDENDE OM DETTE, IKKE HAR ADGANG TIL SOLENERGISYSTEMET. KVALIFICERET PERSONALE SKAL GØRES OPMÆRKSOM PÅ FAREN, INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES.
  • HVIS DET IKKE KAN SIKRES, AT TREDJEPARTER, DER ER UVIDENDE OM FAREN, IKKE HAR ADGANG TIL SYSTEMET, SKAL SYSTEMET STRAKS FJERNES AF KVALIFICERET PERSONALE, OG SOLCELLEMODULERNE SKAL BORTSKAFFES I OVERENSSTEMMELSE MED DE LOVMÆSSIGE BESTEMMELSER.
  • DU SKAL VIDERESENDE DENNE ADVARSEL TIL ALLE PERSONER, DER ARBEJDER PÅ SYSTEMET ELLER KOMMER I KONTAKT MED SYSTEMET, UDEN UNDTAGELSE.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på solartf@schueco.com.

En Schüco-medarbejder vil derefter kontakte dig hurtigst muligt med eventuelle yderligere oplysninger og for at drøfte de næste skridt.

Læs mere her.