Næste:
Næste:

Bæredygtighed er ikke et valg


Bæredygtighed er den største gamechanger siden dot.com-bølgen, og hvis virksomheder ikke allerede er med på den bæredygtige agenda, så kan de få mere end svært ved at overleve. Det mener Lars Bork Dylander, partner og direktør i IT-virksomheden 2BM.

»Bæredygtighed er den største vækstdriver, både lokalt og globalt, så det er vigtigt, at virksomhederne er med nu. Og det er måske mere presserende, end både borgere og virksomheder er klar over. Situationen er så alvorlig, at toget med lovgivning og regler indenfor bæredygtighed allerede har forladt perronen, og det er allerede godt oppe i fart. Når vandet stiger yderligere, vil den politiske vilje blive så stærk, at det kommer til at gå hurtigt«, siger Lars Bork Dylander.

Vi har ødelagt kloden på et splitsekund

Selv om vi mennesker kun har levet et splitsekund i forhold til klodens alder på omkring 4,6 milliarder år, så er det ifølge Lars Bork Dylander alligevel lykkedes os at producere og forbruge så meget, at alt efterhånden er ude af kontrol.

»Den negative udvikling er båret af den måde, vi driver forretning på. Den er grådig og understøtter dårlig adfærd. Virksomhederne bliver belønnet for dårlig adfærd. Det er billigere at svine end at producere miljørigtigt.
Paradigmeskiftet er i gang på globalt plan. Vi har svinet kloden til, fordi det kan betale sig at svine. Den drivkraft, vi har set i forhold til den traditionelle måde at drive forretning på, skal vi have spændt for den bæredygtige udvikling. Vi skal lave spillereglerne om for, hvordan man skal drive forretning, og hvad man skal belønne. Det kommer til at ændre spillereglerne for at drive forretning, fordi det kommer til at belønne en anden måde at drive forretning på. Efter børskrakket i 1929 på Wall Street ændrede man regnskabsloven, fordi de måtte sætte nye spilleregler op for bedre at kunne opgøre værdierne i virksomhederne. Præcis det samme kommer til at ske i forhold til bæredygtighed i virksomhederne«.

Virksomhederne bliver belønnet for dårlig adfærd. Det er billigere at svine end at producere miljørigtigt.

Den bæredygtige agenda skaber store forandringer

Ligesom man så under dot.com bølgen for 20-25 år siden, vil der ifølge Lars Bork Dylander være virksomheder, som enten ikke kan eller vil erkende, at den bæredygtige forretningsmodel er den eneste holdbare model på fremtidens marked.

»Internettet ændrede måden at drive forretning på, og på samme måde vil de bæredygtige love og regler, som politikerne vedtager, skabe lige så store, hvis ikke større, forandringer end dot.com. Så det gælder om at komme med nu, for hvis vi ser på verdens største selskaber i dag, så er det virksomheder, der alle blev etableret under dot.com, men der vil være tabere og vindere«, siger Lars Bork Dylander.

Mother earth needs Father greed

For at rette op på den uholdbare situation – hvor kloden opvarmes, så der ikke længere er bases for liv, som vi kender det – ser vi nu faktisk en politisk vilje til at ændre på de ’spilleregler’, hvorefter vi driver den globale økonomi – og det er klogt. Du kan sige, at ’Mother earth needs Farther greed’ – set på den positive måde – altså spændes de enorme drivkræfter, som verdensøkonomien indeholder, foran den grønne omstilling. Ny lovgivning sikrer, at regningen for global opvarmning og ressourceforbrug skal betales, hvor det afholdes. Forbrugerne gives et reelt valg, så det fremgår af indpakningen, hvad det er for et CO2-fodaftryk, et produkt har – præcis ligesom forbrugeren kan se, hvad nettovægten af en vare er.

CEO i 2BM, Lars Bork Dylander, mener, at bæredygtighed er en nødvendighed, som alle virksomheder må forholde sig til, hvis de ikke vil lukke. Foto: 2BM

Vi ser en strøm af nye aftaler, lovgivninger og afgifter ramme virksomhederne – ligesom vi ser EU komme med nye rammer for rapportering og opgørelse af, hvor ’grøn’ den enkelte virksomhed faktisk er. Og endelig ser vi, at et globalt CO2-kvotesystem begynder at tage form – ligesom vi i Danmark er et mulehår foran med en CO2-skat, som skal sætte gang i, at virksomhederne faktisk har en reel fordel af at optimere produktionen for at minimere CO2-aftrykket – noget som i dag er mere for filantroper end rå forretningsfolk.

Informationsteknologi skaber indsigt til forandring

Det er en enorm omstilling af hele måden, hvorpå vi tænker forretning, og vores evne til at optimere ud fra viden om data bliver en hjørnesten i omstillingen – virksomhederne skal kunne måle på forbruget i den enkelte proces og produkt for at kunne optimere og rapportere på det reelle forbrug. Som enhver CEO ved, hvis du vil ændre på noget, så mål på det!

I dagens bedste forretningssystemer som SAP ERP er produktions MRP-algoritmer (Material Requirements Planning) optimeret gennem årtier ud fra to hovedparametre – nemlig pris og kvalitet. Nu skal vi have indarbejdet et tredje parameter ”bæredygtighed” i alt, hvad vi gør, og det kræver en grundlæggende forandring i vores masterdata – og de virksomheder, der formår at gøre det, er blandt fremtidens vindere.

Den bæredygtige agenda kommer til at ændre hele måden, vi driver forretning på

De virksomheder som ikke vil erkende nødvendigheden af en bæredygtig supply chain og produktion vil ikke have en plads i fremtidens forretning. Den bæredygtige agenda kommer nemlig til at ændre hele måden, vi driver forretning på, mener Lars Bork Dylander, partner og ejer af IT-virksomheden 2BM.

Vækstmuligheder i alle industrier

Det handler derfor om at kunne navigere i den nye bæredygtige virkelighed og se mulighederne i nye forretningsområder.

»Alle industrier vil blive ramt, men alle industrier vil også få muligheden for vækst, hvis de er bevidste om, at det er den eneste vej. Hvis man forstår det, er der også gode muligheder for vækst«, siger Lars Bork Dylander og nævner integrerede systemer til bæredygtig dokumentation som et område med stort vækstpotentiale.

»Vækstmulighederne ligger blandt andet i at lave de systemer, som helt integreret kan dokumentere, registrere og rapportere de lovpligtige bæredygtige processer og forretningsgange. Værdierne i alle markeder vil ændre sig, og alle kommer til at have fokus på deres CO2-aftryk og bæredygtige tiltag, så det handler om at rådgive sine kunder, så de er bedst muligt rustet til den nye virkelighed«, siger Lars Bork Dylander.

Læs mere om 2BM og deres kampagne om bæredygtighed her.

Læs 2BMs sidste artikel om digitalisering og kunstig intelligens hos virksomheder her.