Næste:
Næste:

Jesper Ihlemann fra Optimal Invest opfordrer til at søge uvildig rådgivning, hvis man vil være sikker på at få de laveste omkostninger, når man investerer. Foto: Optimal Invest A/S.

Pas på når du investerer: Omkostninger lige så vigtige som afkast

Selv om omkostningerne og risikospredningen er helt afgørende faktorer, når pensionen eller formuen skal investeres, kan det være næsten umuligt at gennemskue bankernes produkter.

Mange danskere stoler nærmest blindt på deres bank, når det kommer til investeringer. Vi har ofte placeret vores penge i det samme pengeinstitut gennem det meste af livet, og hvis vi skal indbetale til pensionsopsparingen eller investere formuen i aktier, vil banken altid forsøge at sikre det største afkast. Eller vil den?

Banken er nemlig både sælger og forvalter af sine egne investeringsprodukter, og ifølge Jesper Ihlemann fra Optimal fondsmæglerselskab Invest A/S har bankerne heller ikke den store interesse i at konkurrere mod hinanden på lavere omkostninger.

Han advarer derfor investorer mod at stole blindt på, at de altid får den bedste rådgivning i banken.

»Da jeg så hans investeringsaftale, stod der ganske rigtigt 11.000 kr. på forsiden, men da jeg så gennemgik det, viste det sig, at han faktisk betalte 64.000 kr. i omkostninger, men det skulle man være ekspert for at opdage«


»Bankerne vil ikke underbyde hinanden med lavere omkostninger, fordi de tjener milliarder på høje omkostninger i deres investeringsprodukter. Og der findes ingen PriceRunner på nettet i den her verden, så vi kan ikke sammenligne priser, for vi kan ikke se dem. Vi ved det simpelthen ikke, for man udveksler ikke de oplysninger med hinanden, og man kan ikke læse om det i avisen eller på nettet. Så der er virkelig behov for transparens«, siger Jesper Ihlemann og nævner en ældre investor, som troede, at han betalte 11.000 kr. i omkostninger.

»Da jeg så hans investeringsaftale, stod der ganske rigtigt 11.000 kr. på forsiden, men da jeg så gennemgik det, viste det sig, at han faktisk betalte 64.000 kr. i omkostninger, men det skulle man være ekspert for at opdage«, siger Jesper Ihlemann og opfordrer til at søge uvildig rådgivning, hvis man vil være sikker på at få de laveste omkostninger.

Omkostninger lige så vigtige som afkast

Afkastet er ofte det store buzzword, når banker skal sælge deres investeringsprodukter, men ifølge Jesper Ihlemann er omkostningerne et mindst lige så vigtigt parameter som afkastet.

»Hvis man fx kigger på pensionsselskabernes pensionsafkast over de seneste 12 år, er forskellen mellem det bedste afkast og det dårligste under ca. 0,5%. Pensionsselskaberne leverer altså stort set det samme afkast over tid, fordi de investerer efter samme opskrift. Det er derfor vigtigt at kigge på omkostningerne, fordi der kan der være rigtig mange penge at spare, men det fortæller bankerne og pensionsselskaberne ikke, fordi høje omkostninger betyder større indtjening for dem«, siger Jesper Ihlemann og tilføjer, at talrige undersøgelser viser, at jo højere omkostningerne er for kunden, jo dårligere bliver afkastet i forhold til investeringerne.

»Formueforvaltning er lige som Tour de France. Det hjælper ikke kun at satse på sprintere. For hvad så når du kommer til bjergene?«


»Omkostningerne skal helst ikke overstige 0,5%, men jeg har gennemgået 600-700 investeringsforvaltninger hos banker, og her betalte kunderne i gennemsnit 1,8% i omkostninger – altså 1,3% for meget – og det bliver altså til rigtig mange penge over 20-25 år med rentes rente. En besparelse på 1,3 procentpoint i omkostninger kan for almindelige lønmodtagere fx give over 1 mio. kr. i merformue over et opsparingsforløb«, understreger Jesper Ihlemann.

Talrige undersøgelser viser, at jo højere omkostningerne er for kunden, jo dårligere bliver afkastet i forhold til investeringerne.

Spred risikoen

Et andet vigtigt element i investeringsforvaltning er risikospredningen. Afkast og risiko følges som udgangspunkt altid ad, men det er muligt at optimere sin investering, så risikoen forbundet med et ønsket afkastniveau minimeres, eller at afkast forbundet med et bestemt risikoniveau maksimeres.

For at kunne gøre det, kræver det indgående viden om den optimale sammensætning af sine investeringer. Hos Optimal Invest fondsmæglerselskab A/S kan investorerne vælge mellem fem forskellige investeringsforeninger med 4.000 – 5.000 aktier og obligationer i hver.

Filosofien hos Optimal Invest fondsmæglerselskab A/S er, at hvis man ejer en lille del af hele verden, så er man den sidste, der går konkurs.

»Formueforvaltning er lige som Tour de France. Det hjælper ikke kun at satse på sprintere. For hvad så når du kommer til bjergene? Så taber du. Og på aktiemarkederne ved du ikke, hvornår bjergetapen kommer. Derfor skal du sammensætte et bredt hold med alle type ryttere«, siger Jesper Ihlemann og påpeger, at formueforvaltning ikke bare handler om at maksimere afkastet, når det går godt.

»Tab udvikler sig ikke lineært, så det handler i høj grad om at minimere sine tab, når det går dårligt på aktiemarkederne. Taber du 50%, skal du vinde 100% bare for at være i nul, så store tab rammer relativt langt hårdere«, siger Jesper Ihlemann.

Karsten Hannibal og Jesper Ihlemann stiftede Optimal Invest A/S, efter de havde oplevet et ældre ægtepar miste over halvdelen af deres opsparede 1 million kr. under finanskrisen, fordi deres bank havde leveret en portefølje med en meget stor andel af usikre obligationer. Foto: Optimal Invest A/S.

Om Optimal Invest fondsmæglerselskab A/S

  • Optimal Invest fondsmæglerselskab A/S blev etableret i 2010, efter at stifterne Jesper Ihlemann og Karsten Hannibal havde oplevet et ældre ægtepar miste over halvdelen af deres surt opsparede 1 million kr. under finanskrisen, fordi deres bank havde leveret en portefølje med en meget stor andel af usikre obligationer, eftersom her tjente banken mest.
  • Formålet med Optimal Invest fondsmæglerselskab A/S var derfor at skabe billige investeringsforeninger med markedets højeste kvalitet – afkast i forhold til risiko – og samtidig gøre det let og gennemskueligt at investere sin formue og/eller pension.
  • Optimal Invest fondsmæglerselskab A/S forvalter i dag ca. 4,5 mia. kr. for ca. 11.000 kunder. Deres ældste investeringsforeningsafdeling Investin Optimal VerdensIndex Moderat har givet et merafkast på ca. 55% de seneste 11 år i forhold til sin Morningstar kategori. Optimal Invests investeringsforeningsafdelinger har blandt de absolut højeste ratings i Danmark hos analysehuset Morningstar på både afkast og bæredygtighed.

Læs mere om risikospredning og investeringer med lave omkostninger hos Optimal Invest fondsmæglerselskab A/S.