Næste:
Næste:

Når ejer- eller andelsboligforeningen har besluttet, at de vil have en elevator, er Altan.dk totalleverandør på hele projektet. Det betyder, at Altan.dk tager sig af alt fra aftalen er indgået og til elevatoren kører. Foto: Altan.dk

Ny elevator i en ældre etage- ejendom: Det er nemmere end du tror

Langt de fleste etageejendomme kan få en elevator indbygget i forbindelse med bygningens eksisterende trapper eller som udvendigt elevatortårn. Og med en totalleverandør som samarbejdspartner skal bolig-, ejer- eller andelsboligforeningen populært sagt blot sige ’ja tak’.

Det kan måske lyde både uoverskueligt, besværligt og dyrt at få installeret en elevator i en ældre etageejendom. Men når beslutningen først er truffet, er det både nemt og økonomisk attraktivt at få installeret en elevator.

»Når først beboerne er nået til enighed, så klarer vi resten«, siger Ulrik Knudsen fra Altan.dk, som indbygger elevatorer i ældre etageejendomme, enten i forbindelse med bygningens eksisterende trapper eller som udvendigt elevatortårn.

Altan.dk har stort fokus på, at den nye elevator passer ind i ejendommens arkitektur. Foto: Altan.dk

God samfundsøkonomi i elevatorer

Der er i øjeblikket et stort politisk fokus på at få flere tilgængelighedsboliger, men det er både dyrt og svært at finde plads til nyopførte beboelsesejendomme i byerne. I bestræbelserne på at få flere attraktive og tilgængelige boliger har Altan.dk derfor gjort hele processen med at etablere elevatorer i eksisterende ejendomme mere simpel.

»Med en ny elevator i en eksisterende ejendom kan vi måske være med til at udskyde, at en ældre beboer skal på plejehjem, og der er en ny elevator jo peanuts i forhold til, hvad en plejehjemsplads koster«


»Uden at det skal lyde højtragende, så vil vi gerne være med til at løse en samfundsudfordring. Med en ny elevator i en eksisterende ejendom kan vi måske være med til at udskyde, at en ældre beboer skal på plejehjem, og der er en ny elevator jo peanuts i forhold til, hvad en plejehjemsplads koster. Vi har derfor gjort det så nemt og overskueligt som overhovedet muligt at få en elevator indbygget i eksisterende ejendomme«, påpeger Ulrik Knudsen.

Læs mere om, hvordan en elevator øger livskvaliteten i hele ejendommen her.

Ældre beboere kan med en ny elevator i en eksisterende ejendom blive boende i hjemmet længere. Foto: Altan.dk.

Totalleverandør på hele projektet

Den enkle proces betyder, at Altan.dk tager sig af alle opgaver og udfordringer i forbindelse med projektet. Det drejer sig bl.a. om alt fra sikkerhedskrav til projektering og dialogen med myndighederne omkring byggetilladelse.

»Vi startede med at etablere altaner på eksisterende ejendomme, hvor vi også er totalleverandør, så vi har egentlig blot kopieret konceptet til vores elevatorer. Det betyder, at vi har alt omkring et elevatorprojekt in house«, fortæller Ulrik Knudsen.

Altan.dk’s samarbejdspartner, LE34, foretager altid en detaljeret digital opmåling af ejendommen, hvorved man får kortlagt facadens geometri til gavn for det videre tegningsarbejde og som en forudsætning for at opnå elevatormontagen.

Projekteringsafdelingen hos Altan.dk udarbejder derefter tegningsmateriale og statiske beregninger, som er de beregninger, der skal sikre, at elevatorkonstruktionen er korrekt og lever op til de regler, byggetilladelsen forudsætter.

»Det er en længere proces med mange interessenter, og som kommende elevatorejer skal en boligforening ikke selv stå for besværet med projektering og myndighedsbehandling«, siger Ulrik Knudsen.

»Mange vil måske mene, at det kun er beboerne på de øverste etager, der vil drage fordel af at få etableret elevator, men en elevator giver også mange fordele for beboere i de lavtliggende lejligheder«


Råd og vejledning omkring fordeling af økonomien

Ud over alt det praktiske omkring projektet bistår Altan.dk også gerne med råd og vejledning omkring økonomien i projektet, da der kan være individuelle fordele og ulemper for de enkelte lejligheder ved en elevator.

»Mange vil måske mene, at det kun er beboerne på de øverste etager, der vil drage fordel af at få etableret elevator, men en elevator giver også mange fordele for beboere i de lavtliggende lejligheder. I mange ejendomme findes der eksempelvis loftrum og disse vil blive nemmere at komme til, med en elevator. En anden fordel, kan være, i de tilfælde hvor der er tagterrasse. Her vil det det være meget nemmere at komme op. Men hvis det giver mest mening at differentiere betalingen, er vi også behjælpelig med at finde frem til en fordeling af økonomien. Det handler nemlig først og fremmest om at få drøftet det hele igennem og nå til enighed, inden projektet går i gang«, siger Ulrik Knudsen.

En af de mest populære løsninger er en ny elevator i et tårn uden på ejendommen. Foto: Altan.dk

Grundige test og prøvekørsler

Hovedparten af Altan.dk’s elevatorer produceres på den nordspanske elevatorfabrik, IMEM, som er én af Europas største elevatorfabrikker. IMEM er en topmoderne fabrik, som tester al teknik og alle komponenter, inden de forlader fabrikken.

»Tekniske anlæg som elevatorer kræver en grundig gennemgang inden de ’gives fri’ og overdrages til brugerne. Vi gennemfører testkørsler og fejlfinding, og sikrer os, at alt er som det skal være før vi indkalder myndighederne til at udstede den endelige ibrugtagningstilladelse, som er kundens garanti for at elevatoren er sikker og korrekt installeret«, slutter Ulrik Knudsen.

Læs mere om den grundige proces på altan.dk.