Næste:
Næste:

Et stærkt elevdemokrati er med til at styrke elevernes evner for samarbejde, og det giver dem en stor indsigt i at indgå i fællesskaber.

Sankt Annæ Gymnasium: Musikken lærer os vigtigheden af vedholdenhed og samarbejde

Når vi taler om ungdomsuddannelser og det arbejdsliv, der venter på den anden side af studenterhuen, så er musikken sjældent et emne, der popper op. Men på Sankt Annæ Gymnasium er man sikre på, at dedikeret og passioneret arbejde med musik kan give eleverne kompetencer, de kan bruge hele livet igennem.

 

»Vores elever er musikinteresserede og dygtige musikudøvende unge mennesker over en bred kam. Nogle drømmer om at spille i et symfoniorkester, nogle vil være rockmusikere, og andre igen har bare en stor kærlighed og gode evner for musikken, men drømmer om en almindelig karriere ude i erhvervslivet. Det er så bredt et udvalg af unge mennesker, som på ethvert andet gymnasium«, siger Anette Holst, rektor ved Sank Annæ Gymnasium.

Eleverne på skolen er alle udøvende musikere et eller andet omfang, og optagelse på skolen kræver da også, at eleverne modtager professionel undervisning i musik. Dog er der ikke krav til, at man som elev skal være en virtuos på sit instrument, eller at man skal spille bestemte instrumenter for at blive optaget.

»Nye elever skal først og fremmest være egnede til en gymnasial uddannelse, og dernæst være udøvende musiker i større eller mindre grad. Vi optager især mange elever på den rytmiske linje, hvor man f.eks. spiller bas eller saxofon. Førhen havde vi stort set kun en klassisk linje, men tiderne og musikken har ændret sig«.

»Vores elever er musikinteresserede og dygtige musikudøvende unge mennesker over en bred kam. Nogle drømmer om at spille i et symfoniorkester, nogle vil være rockmusikere, og andre igen har bare en stor kærlighed og gode evner for musikken, men drømmer om en almindelig karriere ude i erhvervslivet«

Evner for andet og mere

På skolen udbydes den 4-årige gymnasiale uddannelse, Musikalsk Grundkursus, der udover at give studentereksamen, også svarer til kravene ved musikkonservatoriernes optagelsesprøver. Spørger man Anette Holst, hvilke særlige kvaliteter eleverne får med sig i bagagen på Sankt Annæ Gymnasium, kommer svaret prompte.

»At blive dygtig til at spille saxofon eller til at komponere musik, kræver utrolig meget fordybelse og dedikation. Det kræver vedholdenhed, når man oplever modgang, og tvivler på sine egne evner. Det er alle evner, der i utrolig høj kurs, hvad end man ender med at arbejde med musik, eller noget helt andet. Mennesker, der har arbejdet indgående med musik, kender om nogle til værdien af samarbejde og at stole på kollegernes kompetencer«.

Hun fortæller samtidig, at man på skolen for nyligt havde besøg af Henrik Plougmann Olsen, admin. direktør i Metroselskabet, og tidl. elev på Sankt Annæ Gymnasium, der fortalte, at det netop var evner som dedikation og vedholdenhed, han havde taget med sig fra skolen til sit nuværende virke, og også de evner, han søgte ved nye medarbejdere.

Musikken lærer unge mennesker værdien af dedikation og samarbejde, som både er vigtige kompetencer i og uden for musikkens verden.

»Det er noget, vi meget ofte hører fra tidligere elever. Hvad end de laver i dag, så ved de, hvordan man arbejder dybt professionelt, målrettet og med fokus på samarbejde. Det er klart, at de har lært det, for du kan ikke blive dygtig på et instrument uden at være dedikeret og øve dig. Og du kan ikke spille i et orkester, uden at kunne samarbejde med andre«.

Håb  om mere mangfoldighed

Ser man udover det danske musik- og kulturliv, vil man hurtigt opdage, at der er en klar underrepræsentation af kvinder blandt både de udøvende kunstnere og mange andre steder i kulturlivet. Denne tendens oplever man også på én særlig linje på Sankt Annæ Gymnasium.

»Vi har for få piger på vores rytmiske linje. Pigerne spiller oftest klassisk musik eller synger i kor, men de spiller ikke så tit trommer, bas og saxofon, og vi synes, det er meget ærgerligt, da vi netop har et meget stort fokus på mangfoldighed både musikalsk og hvad elevsammensætning«, siger Anette Holst.

Hun fortæller samtidig, at skal man ændrer strukturerne i dansk musikliv, så skal ændringerne netop ske ved, at flere dygtige kvinder kommer frem på scenerne og sætter deres præg på musikken og kulturen. Og skal flere kvinder gøre sig gældende inden for musikken og kulturen, så skal udviklingen i følge Anette Holst komme fra uddannelserne.

»Jeg tror, at mange unge piger vælger Sankt Annæ Gymnasium fra, fordi de er bange for ikke at være gode nok. Det er super ærgerligt, for hos os er der plads til dem, der kan og vil musikken. Har man interessen og kan man spille, så bør man komme ind til vores optagelsesprøve. Jeg er sikker på, at man ikke vil fortryde det«.

På Sankt Annæ Gymnasium håber man, at flere piger fremover vil søge ind i den rytmiske musik.