Næste:
Næste:

FN's 17 Verdensmål bruges som undervisningspejlemærker, fordi de er globale og gælder i Slagelse, San Francisco og Shanghai – derfor får eleverne et internationalt 'sprog' til deres videre færd.

Efterskoleår med globale værdier

Klimakrise, menneskerettigheder og stigende ulighed er blot et lille udsnit af de globale temaer, som eleverne i Flakkebjerg Efterskoles Explorer-klasse kommer til at fordybe sig i.

 

Der findes mange forskellige efterskoler i Danmark. Nogle fokuserer på sport, andre på musik, på kunst eller noget helt fjerde. På Flakkebjerg Efterskole er fokus på de globale udfordringer, som (også) morgendagens ledere kommer til at stå overfor.Derfor tiltrækker skolen hvert år mange unge mennesker, der forholder sig kritisk og reflekterende til det samfund, de er en del af.

Samfundsrefleksion har altid været en del af Flakkebjerg Efterskoles DNA. Siden 1978 har skolen haft fokus på udvikle elever, der tager del i et stærkt og solidarisk fællesskab, forklarer forstander Jan Coermann. Der er nemlig brug for, de unge knytter fællesskaber – også med dem, de måske ikke i første omgang er helt enige med.

Der er større tendens til ekkokamre, hvor sociale medier kobler mennesker sammen med andre med samme holdning. Men, forklarer forstanderen, der er også brug for at mødes med andre mennesker, andre kulturer og andre holdninger.

»Vi står overfor næsten uoverstigelige store udfordringer, som de fremtidige generationer skal løse i fællesskab; for eksempel klimakrisen, stigende ulighed og diversitetsudfordringer. Vi er en efterskole, der er bevidst om, at vi skal uddanne de unge mennesker til medborgere, der tager del i løsningerne – og det mærker vi også, vores elever efterspørger.«

Explorer-klasse arbejder med FN's Verdensmål

I snart 45 år har Flakkebjerg Efterskole arbejdet for at give sine engagerede elever dannelse og en stærk demokratisk bevidsthed. Næste skoleår åbner skolen dog op for en ny, fantastisk mulighed for 25 global- og samfundsinteresserede 9. klasseselever.

»De 17 verdensmål er en stærk manifestation af globalt håb. Det giver Explorer-eleverne en global forbundethed, for det er nogle problematikker, som alle mærker. Det er jo emner, som politikere over hele verden skal forholde sig til«.

I Explorer-klassen skal de 25 elever nemlig arbejde med FN's 17 Verdensmål, fortæller skolens forstander. Eleverne arbejder tværfagligt og projektorienteret med konkrete emner, der alle har rod i verdensmålene.

»De 17 verdensmål er en stærk manifestation af globalt håb. Det giver Explorer-eleverne en global forbundethed, for det er nogle problematikker, som alle mærker. Det er jo emner, som politikere over hele verden skal forholde sig til,« siger Jan Coermann.

Forstanderen forklarer, at de gerne vil have elever på den nye Explorer-linje, der – lidt firkantet – gerne vil skabe en bedre verden. Elever, der er optaget af samfundet og drømmer om at være engageret i udviklingen – og måske også forestiller sig en videreuddannelse i den retning. »Om det er så er som smed eller ingeniør, er underordnet. Men har man lysten til at forandre verden, kan man få en masse ud af Explorer.«

Bliv klar til den adgangsgivende eksamen

De 17 verdensmål favner nemlig alle skolefagene og derfor er der en masse undervisningsmuligheder. Klassen kommer også til at arbejde sammen med virksomheder, store NGO'er og andre aktører, så året bliver fyldt med praktiske input.

Helt konkret vil Explorer-klassen arbejde sig igennem fem temaer, der alle breder sig ud i verdensmålene: Menneskerettigheder, grænser for vækst, global ulighed, demokrati og klimakrisen.

»Som elev skal man være klar på, at der for eksempel står 'Menneskerettigheder' i stedet for 'Dansk' på skoleskemaet. Men det betyder helt sikkert ikke, at man ikke bliver klar til sin adgangsgivende 9. klasseseksamen. Tværtimod,« fortæller Jan Coermann.

På Flakkebjerg Efterskole arbejdes der med et bredt, internationalt udsyn. Derfor er undervisningen tit centreret omkring globale problemstillinger; særligt i Explorer-klassen.

Læredygtighed, væredygtighed og bæredygtighed

På Flakkebjerg Efterskole, der ligger i idylliske omgivelser nær Slagelse, er der tre overordnede koncepter, der gennemsyrer efterskoleopholdet – uanset om det er i 9. eller 10. klasse; nemlig læredygtighed, væredygtighed og bæredygtighed.

»De tre pejlemærker handler om, at vores elever bliver stærke individer, som tør være sig selv og tage del i samfundet omkring dem. Derfor handler læredygtighed om at tage ny viden til sig, forholde sig til omverdenen og i sidste ende forstå den komplekse verden, vi lever i.«

Væredygtighed er indersiden af bæredygtighed. Det handler om at være i balance med sig selv, kende sine værdier og have styr på sit etiske kompas, fortæller Jan Coermann. Derved kan man nemlig indgå som et helt menneske i de forskelligartede fællesskaber, som man bliver en del af.

»Med de tre pejlemærker mener vi, at eleverne står endnu stærkere, når de vil ud og kæmpe for en endnu bedre, global fremtid«.

Det sidste pejlemærke, bæredygtighed, er selvfølgelig møntet på en økologisk, økonomisk og social balance, der bidrager til en bedre, grønnere og mere lige verden for individet og det samlede globale samfund.

»Med de tre pejlemærker mener vi, at eleverne står endnu stærkere, når de vil ud og kæmpe for en endnu bedre, global fremtid.«