Næste:
Næste:

Det digitale årshjul er udviklet til at imødekomme udfordringer inden for planlægning i bl.a. folkeskolen. Dette giver lærere mulighed for at benytte tiden bedst muligt. Foto: Plandisc.

Skoler i hele Norden sparer tid med det digitale årshjul

Med tusindvis af brugere på folkeskoler og uddannelsesinstitutioner i Norden har Plandisc for alvor sat sit præg på planlægningen i uddannelsessektoren. Men hvad er det, som får skoler til at vælge det digitale årshjul?

Svaret kan være at finde i historien om årshjulet som begreb samt i feedback fra skoler, der bruger årshjulet.

Folkeskolen og begrebet årshjul

Årshjulet som begreb har været benyttet i folkeskolen i mange år blandt andet af administrationen og på klasseniveau. Det vandt indpas i og med at skoler arbejder med cykliske forløb med begivenheder, som vender tilbage år efter år. Overordnet set har alle former for årshjul til formål at danne overblik over prioriterede aktiviteter, og hvornår de skal gennemføres.

Ideen om et digitalt årshjul er også opstået ved, at Morten Mellergaard, Stifter af Plandisc A/S og på daværende tidspunkt lærer, manglede en smartere visualisering af årshjulet. Siden da er det digitale årshjul blevet udviklet til at imødekomme udfordringer inden for planlægning i blandt andet folkeskolen.

»Noget af det, vi hører ofte er, at det giver brugeren mulighed for at udnytte tiden bedst muligt. Eksempelvis fortæller de os, at de undgår dobbeltarbejde, og at kommunikationen forbedres«.

Plandisc, som det digitale årshjul bliver kaldt, er i dag taget i brug i stor stil på skoler i hele Norden. Alt dette er sket i takt med at behovet for overblik på skoler generelt er blevet større. Med et større fokus på læringsmål og på begreber som kvalitetssikring efterspørger flere og flere skoler et værktøj, der kan håndtere den komplekse planlægning.

»Tæt kontakt med kunderne er generelt vigtigt for os, så vi kan tilbyde så godt et planlægningsværktøj som muligt«, fortæller Morten Mellergaard, Stifter af Plandisc A/S og tidligere lærer gennem 10 år. Foto: Plandisc.

Skoler undgår at bruge unødig tid

Feedback fra brugere af det digitale årshjul viser, at skoler søger en smartere visualisering af planer end de mange dokumenter og filer, som ofte bliver uoverskuelige. Når alle planer samles i ét skærmbillede, ser lærere og ledere planerne på tværs af lærerteams eksempelvis. Det resulterer i bedre synergi på tværs af skolens foretagender.

»Inden for skoleområdet har vi fået rigtig meget positiv feedback. Noget af det, vi hører ofte er, at det giver brugeren mulighed for at udnytte tiden bedst muligt. Eksempelvis fortæller de os, at de undgår dobbeltarbejde, og at kommunikationen forbedres. Det giver os en ide om, hvordan vi skal videreudvikle værktøjet. Tæt kontakt med kunderne er generelt vigtigt for os, så vi kan tilbyde så godt et planlægningsværktøj som muligt«, fortæller Morten Mellergaard, Stifter af Plandisc A/S og tidligere lærer gennem 10 år.

Mange skoler finder det nyttigt at benytte mulighederne for at gentage årshjulet år efter år, så de undgår at skulle starte forfra med planlægningen. Desuden er årshjulet kompatibelt med flere Office 365-værktøjer. Foto: Plandisc.

Et område, hvor udviklerne af Plandisc har kæmpet en kamp for at nå til, hvor de er i dag, er mulighederne for samarbejde og kommunikation i værktøjet. Der er høj efterspørgsel på nemme løsninger til at informere omverdenen om planlægningen. I dag gør brugere i stor stil brug af indlejring af årshjulet på hjemmeside, i Microsoft Teams og PowerPoint. Ligeledes afhjælper mulighederne for samarbejde i værktøjet mange af de udfordringer, der kan være ved planlægning på en skole.

I forhold til tidsbesparelser finder mange skoler det også nyttigt at benytte mulighederne for at gentage årshjulet år efter år. På den måde undgår de at skulle starte forfra med planlægningen hvert år. I stedet har de muligheden for at klikke på de aktiviteter, der skal være tilbagevendende året efter.

Hvad er fremtiden for skolens digitale årshjul?

Allerede nu virker årshjulet med flere Office 365-værktøjer. Dét er noget som er efterspurgt blandt Plandisc-brugere, og Morten Mellergaard mener, at sammenspillet med andre værktøjer bliver mere og mere relevant.

»Brugerne ønsker et værktøj, som synkroniserer og virker med andre værktøjer, skolen bruger. Vi regner stærkt med, at den trend fortsætter. Så for at forblive så relevant som muligt, skal vi hele tiden holde øje med, hvad der rør sig på skolerne«.

Derudover peger Morten på, at projekt- og opgavestyring er noget Plandisc vil fokusere endnu mere på i fremtiden. På den måde vil skolerne få et værktøj, der viser årsplanerne i det store hele samtidig med, at man kan koordinere daglige opgaver.