Næste:
Næste:

Musikefterskolen i Humble gør plads til alle musik- genrer, instrumenter og eksperimenter. Den kreative udfoldelse er et af skolens grundelementer.

Efterskolen for seriøse musikelskere

Pandemi eller ej; gennem musikkens fortryllende univers skaber Musikefterskolen i Humble et rummeligt fællesskab, hvor eleverne udfolder sig og inspirerer hinanden. Alle genrer er lige – det vigtigste er, at man kommer som sig selv.

 

Eleverne på Musikefterskolen i Humble på Langeland kommer med vidt forskellige baggrunde, men én ting har de til fælles: Kærlighed til musik. Musikken er det afgørende led, der binder eleverne sammen, fortæller skolens forstander, Jonas Hald.

Det handler ikke om at være den bedste, men om at være sig selv – både musikalsk og menneskeligt

”Vi har mange dygtige musikere her på efterskolen, som udfordrer og udvikler hinandens musikalske evner. Det handler ikke om at være den bedste, men om at være sig selv – både musikalsk og menneskeligt. Og vi kan virkelig se, hvor meget eleverne rykker sig ved at spille sammen på kryds og på tværs. De lærer super meget af hinanden.”

Faktisk har det stærke musikfællesskab tydeligt vist sig under den globale corona-pandemi. I al ærgrelsen over de konkrete udfordringer var det samtidig tydeligt for forstanderen, hvor meget musikken betød for fællesskabet i en tid, hvor afstand erstattede nærhed.

”Restriktionerne skabte en fysisk barriere mellem eleverne, men nærværet blev faktisk kun stærkere, fordi eleverne bare dykkede endnu dybere ned i den her kreative, musikalske verden. Corona viste os i hvert fald, hvor gode rammer vi faktisk har for udvikling her i Humble – den musikalske og personlige udvikling har faktisk fyldt mere, end det afsavn der opstod i kølvandet på corona,” siger forstander Jonas Hald.

Forberedelse til MGK

For en stor del af eleverne på Musikefterskolen i Humble er musikken en seriøs kærlighedsaffære. Ofte er næste skridt det Musikalske Grund Kursus (MGK). Derfor tilbyder skolen et ugentligt to-timers valgfag, der forbereder eleverne til forårets MGK-prøver.

”Musik fylder en stor del af skoleskemaet. Vi har soloundervisning, musiske linje- og valgfag, hvor eleverne får lov at dyrke deres specifikke instrumenter og interesser, men vi har også musikfag, der er mere bredt dannende og som giver eleverne en bred forståelse af musik. Vi lægger os i det hele taget i selen for at skabe et undervisningsmiljø, der både taler til den enkelte elevs interesser, men også skubber til elevernes nysgerrighed,” fortæller Jonas Hald.

Faktisk kan man tilvælge op til 12 timers musikfag om ugen. Et af fordybelsesfagene er det meget kreative Music-LAB, hvor man skriver, spiller, arrangerer, producerer og promoverer sin egen musik. Et grundlæggende aspekt ved Musikefterskolen er netop ens egen stemme; at udvikle den gennem skoleåret så man går fra at fremføre covernumre til at stå på scenen med sit eget, unikke produkt.

Hvert forår – 2020 undtaget – tager Musikefterskolens elever på deres faste tur til New York, hvor de blandt andet optræder rundt omkring i den ikoniske metropol.

Musik skaber rum til at blomstre


Musikefterskolen i Humble har kun to overordnede krav til nye elever: At de kommer med et åbent sind og en vilje og lyst til at deltage i skolens fællesskab. Med det pædagogiske kodeks in mente bliver der skabt et kreativt fællesskab, hvor eleverne blomstrer musikalsk og menneskeligt.

”Det er ikke kun rock eller pop, der bliver spillet hernede. Vi dyrker det kendte, men i høj grad også nicherne. Nogle går sindssygt meget op i trap, nogle i free jazz, andre er besatte af black metal. Her er alle genrerne ligeværdige både i undervisningen og når skoledagen er slut.”

Rummeligheden i forhold til musikken og mennesket betyder nemlig, at den enkelte elev både får plads og accept til at dyrke sit eget talent og sin stemme. Det skaber et fællesskab, hvor kreativ energi strømmer ud fra skolens mange øvelokaler.

New York og årlig VEGA-koncert


Skolegangen på Langeland involverer musik i mange afskygninger. Det er dog ikke kun i skolens trygge rammer, at man spiller musik. En gang i starten af året træder eleverne op på scenen i Store VEGA i København og spiller for 700 publikummer. Og hvert forår tager skolen på studietur til New York, hvor der er også er indlagt flere koncerter, eksempelvis i Central Park og andre ikoniske steder.

”Det er klart, at vi har savnet den årlige tur til New York – og når det er muligt, skal vi selvfølgelig af sted igen – men når vi ser henover efterskoleåret, kan vi se, at den tur ’bare’ er krymmel på kagen. Hverdagene er jo i hobetal, så det er dem, man skal vælge efterskole efter – og det centrale for et efterskoleophold på vores Musikefterskole er stadig kunsten og venskaberne. Og i coronaens år er vi kun blevet bekræftet i, at de største oplevelser for eleverne er sammenholdet og den fælles kærlighed til musikken.”

Udover forårsturen til den amerikanske metropol og VEGA-koncerten afholder Musikefterskolen normalt 8-10 koncerter om året med anerkendte og toneangivende kunstnere fra ind- og udland, som præsenterer eleverne for typer af musik, de formentlig ikke har beskæftiget sig med før. Her får eleverne mulighed for at slå de musikalske ører ud og blive inspireret af de gæstende artister.

Netop åbenhed og inspiration er noget af det vigtigste, man lærer som elev på Musikefterskolen i Humble. ”Man får en åbenhed for noget og nogen, man ikke har mødt før. Der er ikke noget, der er finere eller bedre end noget andet. Hver elev har sin stemme og sin baggrund, og hver elevs bidrag er unikt og vigtigt på Musikefterskolen,” fortæller forstanderen.