Næste:
Næste:

Danmark skal være i førersædet med kunstig intelligens

Dansk Standard spiller en afgørende rolle i det internationale arbejde med at sikre standarder og markedskrav indenfor kunstig intelligens

 

Selv om der findes 28.000 forskellige standarder, så er det sjældent noget, vi tænker specielt meget over i hverdagen. Mange standarder har ellers stor betydning og kan betrygge forbrugere og virksomheder, fordi de fastsætter nogle krav til sikkerhed, sundhed og miljø for produkter og ydelser.

Man kan sige, at standarder er et fælles sprog, der gør, at vi kan forstå tingene ens. Det betyder, at vi kan være sikre på og have tillid til, at det, vi samarbejder om eller køber af hinanden, svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder eller forbrugere.

Især i forhold til bæredygtighed og den grønne omstilling kan kunstig intelligens være vigtige værktøjer, hvis vi skal nå verdensmålene inden 2030

Et af de områder, hvor standarder spiller en vigtig rolle, er udviklingen og brugen af kunstig intelligens. De nye teknologier kan for alvor sætte skub i den grønne omstilling, men det kræver, at virksomheder og myndigheder arbejder ud fra de samme standarder, så forbrugerne kan have tillid til, at den kunstige intelligens bruges etisk forsvarligt.

Kunstig intelligens er et vigtigt værktøj

Hos Dansk Standard, som formidler og faciliterer standardisering i Danmark, er man derfor meget opmærksom på standarders betydning for arbejdet med kunstig intelligens.

Anne Holm Sjøberg, chef for digitalisering i Dansk Standard.

”Især i forhold til bæredygtighed og den grønne omstilling kan kunstig intelligens være vigtige værktøjer, hvis vi skal nå verdensmålene inden 2030. Hvis vi ikke kan dele data, risikerer vi at bremse den grønne omstilling. Vi arbejder derfor proaktivt på at sikre, at teknologien anvendes ansvarligt, så flere virksomheder får tillid til teknologien og i stigende grad anvender den. Det skal være trygt at anvende kunstig intelligens, og her er transparens og tillid altafgørende,” siger Anne Holm Sjøberg, chef for digitalisering i Dansk Standard.

Derfor har Dansk Standard sat sig på en række vigtige poster i den europæiske standardiseringsverden, hvor fremtidens beslutninger om markedskrav på området bliver fastsat. Bl.a. har Dansk Standard haft lederskabetfor en europæisk fokusgruppe på 80 eksperter fra 12 lande, som i halvandet år har arbejdet med at kortlægge standarder for kunstig intelligens og identificere, hvilke områder, der er behov for at udvikle nye standarder – og her har Dansk Standard bl.a. sikret fokus på etisk og ansvarlig brug af kunstig intelligens.

”Vi skal sikre danske interesser”

”Danmark er allerede langt fremme med digitaliseringen, og så sætter vi nok også overliggeren lidt højere end mange andre i forhold til sikkerhed og transparens. Fx har Google og Facebook muligvis nogle andre interesser end os, så derfor vil vi gerne sætte Danmark i spidsen for arbejdet med at udforme fremtidens standarder og regelsæt for kunstig intelligens i Europa. Det er vigtigt, hvis vi vil indtage en position som et digitalt foregangsland, og det er samtidig afgørende for at nå i mål med verdensmålene,” påpeger Anne Holm Sjøberg og tilføjer, at anbefalingerne og de områder, som fokusgruppen har identificeret, kommer til at få stor betydning for Europas digitale fremtid.

”Der er også lagt op til et tæt samarbejde mellem de europæiske standardiseringsorganisationer og EU-Kommissionen, der har præsenteret en digital strategi, som skal gøre Europa til en global, digital leder.”

Værktøj kobler verdensmål med relevante standarder

Potentialet i kunstig intelligens er især stort indenfor bæredygtighed og den grønne omstilling, og Dansk Standard har derfor udviklet et værktøj, der kobler hvert verdensmål med relevante standarder, og som kan være med til at bane vejen for flere partnerskaber indenfor bæredygtighed og kunstig intelligens.

”Selvom mange virksomheder og offentlige myndigheder arbejder med FN’s verdensmål, er det kun omkring en tredjedel, der udnytter de digitale muligheder som løftestang til at indfri målene. Skal vi for alvor udnytte teknologiernes potentiale, skal vi i langt højere grad bruge de nye teknologier som redskaber til at skabe en mere bæredygtig fremtid og indfri FN’s Verdensmål – og her sikrer standarder, at det bliver gjort ansvarligt, ensartet og dokumenteret,” siger Anne Holm Sjøberg.

Du kan finde mere viden og inspiration om standarder, kunstig intelligens og bæredygtighed på ds.dk/sdg, hvor du også kan se, hvilke standarder der kan hjælpe dig videre i arbejdet med FN’s verdensmål.