Næste:
Næste:

Betaler du for meget for dit afkast?

Det uafhængige økonomiske rådgivningsfirma Uvildige.dk opfordrer til, at investorer kigger kritisk på omkostningerne på deres investeringer

Høje omkostninger æder af dit afkast og er derfor en central faktor, når du investerer. Det mener direktør i det uafhængige økonomiske rådgivningsfirma Uvildige.dk, Brian Stjernholm. Han opfordrer derfor til, at investorer ser lidt mere kritisk på omkostningerne, når de investerer – både når markederne går op og ned.

”Selvom der for nyligt er blevet strammet på reglerne, så investorerne skulle få nemmere ved at gennemskue, hvad de egentligt betaler, så er der stadig masser af investeringsløsninger, hvor kunderne har svært ved at gennemskue den samlede pris”, siger Brian Stjernholm.

Det betyder ifølge Brian Stjernholm, at mange investorer går glip af et højere afkast, fordi de ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på omkostningsniveauet.

”Det er bl.a. også derfor vi ser, at langt størstedelen af de mange aktive investeringsfonde ikke formår at slå markedet, og det er altså investoren, det går ud over”, understreger Brian Stjernholm.

Vi glemmer at stille spørgsmål i opgangstider

2018 var et hårdt investeringsår, hvor de færreste oplevede et positivt afkast, og der er ifølge Brian Stjernholm ingen tvivl om, at det har fået danske investorer til at overveje om de nu også får den meste optimale investeringsrådgivning i bankerne.

Når markedet mere eller mindre kun går op, med gevinster på de fleste investeringer og et voksende afkast, så stiger selvtilliden og forventningerne, og vi glemmer at se investeringerne i et bredere perspektiv. Der stilles ikke spørgsmål til om afkastet har levet op til markedsindekset.

Direktør Brian Stjernholm fra Uvildige.dk opfordrer investorer til at kigge meget mere kritisk på omkostningerne, når de placerer opsparingen i investeringsfonde. (Foto: Uvildige.dk)

”Har en investor ved egen hjælp eller via sin investeringsløsning i banken eksempelvis fået et afkast på 7 pct., mens markedet har givet 9 pct., er der ofte en tendens til at overse, at man faktisk er gået glip af 2 pct. i afkast”, påpeger Brian Stjernholm.

Uro øger interessen for rådgivning

Anderledes ser det ud, hvis man sætter et minus foran. Der opstår en anden form for ydmyghed og det skærper opmærksomheden. Tilbøjeligheden til at sætte spørgsmålstegn ved, om det kan gøres bedre, stiger, og vi kigger mod alternative investeringsløsninger. Det gælder også selvom investeringerne måske kun har tabt 1 pct. mere end markedet i dette tilfælde, og dermed vil have gjort det relativt bedre end i opgangstiden.

Vi ser en klar sammenhæng mellem den seneste uro i markederne og den øgede interesse for rådgivning

”Vi ser en klar sammenhæng mellem den seneste uro i markederne og den øgede interesse for rådgivning, mens den dalende tilfredshed bør være endnu en reminder om de stadigt unødigt høje omkostninger, ofte kombineret med uigennemskuelige produkter”, siger Brian Stjernholm og opfordrer derfor til, at den enkelte investor fastholder en mere nøgtern og konsekvent tilgang til sine investeringer.

”Vi har forud for 2018 haft en årrække med gode afkast, hvilket betyder, at der har været nok afkast at dele mellem investor og forvalter. Nu ser vi med stor sandsynlig ind i en periode, hvor afkastforventningerne er mere afdæmpede, hvilket øger fokus på selv at beholde mest muligt af afkastet. Det kan forhåbentlig få den positive sideeffekt, at flere bliver opmærksomme på omkostningsminimering, som forbedrer muligheden for et godt afkast betragteligt”, påpeger Brian Stjernholm.

Vælg den rigtige rådgiver

Selv om uroen i markedet naturligt nok har forplantet sig som usikkerhed hos investorerne, så peger Uvildige.dk på, at man heller ikke skal lægge for meget i, at 2018 blev det dårligste investeringsår i en årrække. Det er ifølge Brian Stjernholm tilfældigt, at den negative udvikling toppede lige inden årsskiftet – og nu er kurven vendt igen, i hvert fald indtil videre.

Vi har her i starten af 2019 set, hvordan uroen er stilnet af og markederne er blevet mere positive. Men det er jo så en af fordelene ved at komme fra en nedadgående kurve, nemlig at sandsynligheden for forbedringer ofte er større. De seneste bedringer er dog ikke garant for resten af 2019 og derfor er det vigtigt at have sin risikoprofil og investeringsstrategi klar, så du ved, hvordan du skal håndtere de næste udsving, der kommer”, siger Brian Stjernholm og tilføjer, at det er positivt, at flere og flere søger rådgivning til denne del.

”Det er i den sammenhæng afgørende, at man også gør sig klart, hvilken rådgivning det er, man får”, siger Brian Stjernholm og peger på, at der er stor forskel på om du benytter en af de mange investeringsrobotter, som i en unuanceret proces putter dig i en foruddefineret kasse, om du går i banken, hvor der er andre interessenter at pleje end dig eller om du vælger en uafhængig rådgiver, der kun skal tilgodese sin kunde.

Det vigtigste er, at du tager stilling og ikke bare lader dine investeringer køre i tomgang

Med en uafhængig rådgiver følger selvfølgelig også nogle omkostninger, hvor man, lige som med alt andet, løbende må vurdere om udbyttet af rådgivningen står mål hermed, men du skal til gengæld ikke være urolig for, om rådgiveren alene er på din side. Det vigtigste er, at du tager stilling og ikke bare lader dine investeringer køre i tomgang”, slutter Brian Stjernholm.