Næste:
Næste:

Med musikken som fælles sprog

På Sankt Annæ Gymnasium i Valby beskæftiger alle sig med musik i en eller anden form. Som det eneste gymnasium i Danmark tilbydes eleverne her bl.a. en studieretning med musik og drama på A-niveau.

 

Sankt Annæ Gymnasium er ikke som andre gymnasier. Her har de blandt andet eget bigband, eget symfoniorkester og tre forskellige kor – Koncertkoret, Kammerkoret og Rytmisk Kor. Skolen tilbyder også øvelokaler til egne bands og mange andre musikalske fællesskaber.

Rektor Annette Holst

”Musikken løber som en rød tråd på Sankt Annæ Gymnasium. Den er vores puls, vores DNA og vores fælles sprog. Derfor har vi selvfølgelig også nogle rigtig gode rammer for elevernes musikalske udfoldelser, men vi vægter også de øvrige fag højt. Vi har fx hvert år elever, der deltager i internationale konkurrencer i alt fra debat og matematik til de naturvidenskabelige fag, ligesom vi har vores eget talentprogram ”Boblerne” inden for de naturvidenskabelige, sproglige og samfundsfaglige områder”, fortæller rektor Anette Holst.

Udover at opfylde de generelle krav for at blive optaget på STX, kræver Sankt Annæ Gymnasium også en skriftlig dokumentation for, at eleverne har beskæftiget sig med sang og musik tidligere. Det er muligt at vælge musik på både A-, B- og C-niveau

MGK – musikkens svar på Team Danmark

Sankt Annæ Gymnasium er også det eneste sted i landet, hvor Musikalsk Grundkursus (MGK) kan kombineres med en studentereksamen i en samlet 4-årig uddannelse, der kan minde om sportens Team Danmark klasser. For at blive optaget på MGK skal man både bestå en praktisk musikalsk optagelsesprøve i sit hovedinstrument og være erklæret egnet til gymnasiet. Skolen optager hvert år en hel MGK gymnasieklasse.

Musikken løber som en rød tråd på Sankt Annæ Gymnasium. Den er vores puls, vores DNA og vores fælles sprog

”MGK er en musikalsk grunduddannelse på et meget højt niveau. Afgangseksamen svarer til kravene ved musikkonservatoriets optagelsesprøve, hvis eleverne har lyst til at gå den vej,” forklarer Anette Holst og fortsætter:

Der er plads til alle. Der er både MGK-elever på elite nivaeu og andre, der ikke har helt de samme ambitioner og niveau. Det jo godt give lidt ”sceneskræk” for nogen, når man skal optræde for hinanden, så det arbejder vi med. Her er heldigvis rigtig mange fællesskaber på kryds og tværs og en inkluderende kultur, og eleverne tager hånd om hinanden. Vi oplever det tydeligst, når de nye 1. G’ere starter, så kommer de glade efter en uge og siger: ”Vi er blevet så godt taget imod - også af dem fra 2. og 3. G.”

Selvstændige og initiativrige unge

Hvert år står eleverne bag Nordeuropas største elevproducerede musical. Her er lærerne kun tilskuere, uanset hvor meget det end måtte rykke i dem for lige at komme med et godt råd. Omkring 400 elever står i fællesskab for alle opgaverne med at koordinere, skrive, komponere, være på scenen, sætte lys, lave kulisser og alt, hvad der ellers kræves.

”De er lidt stækkede i år på grund af corona. Nu arbejder de på at bygge forestillingen op om mere afgrænsede tableauer, så eleverne kan øve adskilt. Vi har generelt at gøre med nogle meget selvstændige og initiativrige unge, der er gode til at strukturere deres hverdag, så de kan få plads til alle deres interesser. Så udover musik og sang i alle afskygninger finder de også plads til elevråd, skoleblad, studiekredse, Café Bønnen, som er elevernes egen kældercafé, fredagsidræt og en lang række udvalg.”

KULT for kunst og kultur

KULT er et samarbejde med fire andre københavnske gymnasier, der alle har en stærk profil på de kunstneriske og kulturelle områder som billedkunst, dansk, drama, mediefag og musik.

”Når vi er flere sammen, giver det bedre muligheder for at hente spændende eksterne undervisere ind. I oktober og november har eleverne fx haft et længere kreativt skriveforløb med forfatteren Pia Tafdrup. Resultatet kan blandt andet ses i en julekalender på Facebook, hvor eleverne hver dag lægger et digt op,” fortæller Anette Holst.

Præstationskulturen afløst af mindset-kultur

De seneste fire-fem år har Sankt Annæ Gymnasium bevidst arbejdet på at undgå en kultur, hvor det i højere grad handlede om at præstere end om at lære.

”Som på alle andre gymnasier oplevede vi, at eleverne var så fokuserede på deres præstation i timen, at de glemte at lytte til, hvad andre sagde og dermed gik glip af en del af læringen. I dag giver vi stort set ikke karakterer i 1. G, men i stedet en fremadrettet feedback, der ikke kan bruges til sammenligning på tværs af klassen. Det har givet et langt bedre læringsmiljø i klasserne, og det giver eleverne ro.”

KOM TIL VIRTUEL INFOAFTEN:

  • Gymnasiet 14. januar 2021 kl. 18
  • MGK den 18. januar 2021 kl. 18

Få mere info på www.sag.dk