Næste:
Næste:

Foto Mathilde Bang Hansen

Efterskole sætter spot på globalisering og medborgerskab

Med antennerne rakt ud mod hele verden, og de demokratiske værdier solidt forankret i lokalsamfundet i den vesthimmerlandske historie og tradition, sætter Ranum Efterskole College nye standarder for efterskoleoplevelsen. Her trives internationaliseringen, nysgerrigheden på livet og modet til at spejle sig selv i andre kulturer og livsformer i bedste velgående.


Ranum Efterskole College er en af landet største efterskoler. En efterskole der har fundet sit eget unikke DNA. Her er der plads til at sætte fuld skrue på den individuelle udfoldelse, og rum til at finde værdierne i fællesskabet. Sågar skabe fællesskaber i fællesskabet. Med andre ord en efterskole med højt til loftet, og en rummelighed der tilgodeser individuel udfoldelse, samtidig med at der gives plads og tilskyndes til at finde værdierne i fællesskabet.

Vi er så langt fra en konform efterskole, man overhovedet kan forestille sig.

- Vi er så langt fra en konform efterskole, man overhovedet kan forestille sig. Vi har ingen etiketter for, hvordan man skal opføre sig, klæde sig, tale eller se ud. Vi rummer og tackler det hele, fordi vi har et stærkt undervisningsmiljø med mange facetter, og fordi hele vores uddannelsesvirke og syn på verden bygger på et solidt fundament, hvor vi i både tale og handling respekterer og lytter til hinanden. Uanset kulturel, social eller geografisk baggrund. På Ranum Efterskole College er vi nemlig nysgerrige på verden. Inkluderende i vores praksis, og vil gerne udgøre den berømte forskel, siger forstander Olav Storm Johannsen.

Ranum Efterskole College

Multikulturelt miljø

Med 450 elever hvoraf godt 35 procent har en anden kulturel baggrund, 56 lærere med både universitets- og folkeskolebaggrund og over i alt 100 ansatte, er stenene lagt til ikke alene at folde et dynamisk læringsmiljø ud med en bred palette af fag og attraktiv spændvidde i fagområderne, men også internationale klasser hvor der tales og undervises på engelsk.

Det sker i regi af IGCSE-programmet, der er superviseret og kvalitetsstemplet af Cambridge International Examinations. De obligatoriske fag på efterskolen er, uanset om man vælger det danske eller engelske spor, bl.a. dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag. Hertil kommer en række valgfag specielt for eleverne på 10. klassetrin. Det sker med fag, som har overskrifterne Innovation, Computer & IT, Politik & Samfund samt Medborgerskab og Filosofi.

- Vi har et unikt og meget bredt undervisningsprogram med niveaudeling i samtlige fag. Det betyder, at samtlige elever kan være med og opleve glæden og tilfredsstillelsen ved at blive bedre til noget. I vores samlede fagpakke tilbyder vi fag indenfor tre kategorier. Det er Aktivitetsfag der bl.a. spænder over alt fra e-sport over fodbold til klatrevæg og sejlads. Det er Profilfag, som sætter spot på eksempelvis gastronomi, FN’s 17 verdensmål, mediefag og street performance, og det er Kulturfag, hvor vi udforsker andre kulturer, og de udfordringer verden står over for. Det kan være reparation af koralrevet ved Bonaire øerne, beskyttelse af vilde dyre i Afrika eller blot et roadtrip gennem Europa eller Sydamerika. Det er i og for sig ligegyldigt. For tilbage står, at samtlige elever skal ud på tre rejser. Vel at mærke rejser med indhold, og rejser der åbner til ny forståelse, livsindsigt og selvrefleksion, fortæller Olov Storm Johannsen.

Forstander Olav Storm Johannsen lægger vægt på, at eleverne får internationalt internationalt udsyn.

Demokrati og identitet

Netop udlandsrejserne er en markant del af efterskoleopholdet på Ranum Efterskole College. Det er nemlig i mødet med og i interaktionen med andre nationaliteter, sprog og kulturer, at eleverne for alvor får indsigt i demokratiets værdier. Erfarer, at vi har et kollektivt ansvar for jordens ressourcer, og at medborgerskabet skal tages alvorligt og dyrkes fuldt ud.

Vores ambition og pejlemærke i hverdagen er, at eleverne gennem et ophold hos os, styrker deres selvværd og faglighed. Vores motto er nemlig, at den enkelte elev skal danne og bære sin egen historie.

- Vores ambition og pejlemærke i hverdagen er, at eleverne gennem et ophold hos os, styrker deres selvværd og faglighed. Vores motto er nemlig, at den enkelte elev skal danne og bære sin egen historie. Det praktiserer vi ved at tilbyde en pædagogisk og social ramme med fokus på den globaliserede verden, hvor vi i den grad iscenesætter kulturmødet for de unge ved dels at rejse ud i verden, dels sikrer et internationalt læringsmiljø ved at have mange internationale samarbejdsrelationer og mange elever med udenlandsk baggrund.

At det så sker i øjenhøjde og i sync med den internationale dagsorden, hvor internationaliseringen er et faktum, kitter naturligvis det hele sammen til perfektion. Og når så eleverne forlader os med rank ryg, faste i blikket på en ungdomsuddannelse og med venskaber, der varer livet ud, synes jeg, at vi kan være stolte af vores arbejde. Det lå jo ligesom ikke i kortene for bare få år siden, at det gamle Ranum Statsseminarium i dag skulle udgøre rammerne for et helt særligt internationalt uddannelsesmiljø, forklarer Olav Storm Johannsen, der samtidig understreger, at der er et fortrinligt samarbejde og en perfekt synergi mellem skolen og Ranums opland.