Næste:
Næste:

Danske Energibyer sætter skub i den grønne omstilling

Syv ambitiøse danske Energibyer har indledt et samarbejde for at skrue op for den grønne omstilling – helt lokalt. Samarbejdet mellem de syv byer skal sætte turbo på omstillingen ved at udfase fossile brændsler hurtigst muligt.

Når det handler om at dæmme op for klimaudfordringer og gå en mere grøn fremtid i møde, er samarbejde og erfaringsudveksling en helt afgørende del af løsningen. Den erkendelse er den drivende kraft bag de danske Energibyer. Byerne deler derfor erfaringer om alt fra energismarte løsninger til borgerinvolvering og planprocesser med høj effekt.


Ambitionen for Energibyerne er at gå forrest i den grønne omstilling. Med andre ord skal samarbejdet vise andre byer, hvordan de kommer i gang med konkrete tiltag, som både gør dem grønnere og mere bæredygtige. Ved at tage udgangspunkt i, hvordan Energibyerne har opstillet målsætninger for indsatsten og hvordan de effektivt har implementeret energismarte løsninger, kommer flere byer på den måde til at opleve, at den grønne omstilling kan være til gavn for mennesker, virksomheder og klimaet.

»Energibyerne er alle danske frontløber-byer på energiområdet. Lokalpolitisk opbakning og tættere samarbejde om løsninger, partnerskaber og erfaringer skal sikre, at afprøvede løsninger hurtigt får skala og effekt til gavn for både byerne, danske virksomheder og klimaet«, siger Peter Rathje, direktør for Sønderborgs ProjectZero, der som sekretariatet, koordinerer Sønderborgs grønne omstilling.

De syv Energibyer deltog på årets Folkemøde med en række debatter om bl.a. energiafgifter og varmepumper, bedre udnyttelse af vindmøllestrøm, unges interesse for klimaspørgsmål og landsbyernes muligheder i den grønne omstilling.

Det er bl.a. de gode resultater fra Sønderborg og de øvrige Energibyer, som skal inspirere andre danske og europæiske byer til at komme i gang med den grønne omstilling. EU SmartEnCity netværket skalerer Energibyernes erfaringer til interesserede europæiske byer.


Bæredygtighed og vækst følges ad
Sønderborgs offentligt private partnerskab ProjectZero blev etableret af Sønderborg byråd og en række offentlig private partnere i 2007. Ambitionen er frem mod 2029 at udfase områdets CO2-udledning, som i 2007 udgjorde 722.000 ton CO2. Her 10 år senere er 253.000 ton CO2 allerede reduceret, bl.a. gennem en reduktion af energiforbruget med 18%.

Energibyerne er alle danske frontløber-byer på energiområdet. Lokalpolitisk opbakning og tættere samarbejde om løsninger, partnerskaber og erfaringer skal sikre, at afprøvede løsninger hurtigt får skala og effekt til gavn for både byerne, danske virksomheder og klimaet


De gode resultater er en konsekvens af en meget bred tilgang til omstillingsprocessen. Det vil sige, at rigtig mange forskellige interessenter har taget medejerskab for omstillingen og bakket op på hver deres område. ProjectZero bygger på et tæt og forpligtende grøn omstillings samarbejde med borgerne, boligforeningerne, udlejerne, områdets virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, butikker, skoler, forsyningsselskaber og mange flere.

Målene for Sønderborgs grønne omstilling bliver delt ind i perioder af fem år. Den næste plan, Roadmap2025 som rækker frem mod 2025, er netop nu under udarbejdelse.Det er byrådet i Sønderborg, som udstikker retningen for processen, som skal sikre at både 2025- og 2029-målene bliver nået. Den lokale opbakning og initiativer har også være medvirkende til, at projektet indtil videre har haft stor succes, men Peter Rathje understreger, at Christiansborg spiller en afgørende rolle for, at den grønne omstilling kan komme i mål.

»Sønderborgs omstilling bekræfter, at man som kommune kan komme langt alene, men ikke helt i mål med sin lokale energi-omstilling. Det er derfor vigtigt, at de danske erfaringer også konsolideres lokalt i de danske byer og styrkes med ambitiøs politisk rammesætning.«

Kina lærer af Sønderborgs succeser
Det er ikke blot samarbejdet mellem de danske Energibyer, som fylder i hverdagen hos ProjectZero. Også udlandet har fået øjnene op for, hvordan den Sønderjyske by er på vej mod at blive CO2-neutral.

I Kina samarbejder Sønderborg bl.a. med byerne Baoding og Haiyan. De to byer har ladet sig inspirere af Sønderborgs omstilling og borgerinddragelse og anvender dansk rådgivning og danske løsninger i deres omstilling. Håbet er desuden, at Baoding og Haiyan kommer til at fungere som rollemodeller for andre kinesiske byer. På den måde kommer Sønderborgs tilgang til grøn omstilling og den danske energi-tænkning også til at danne skole for andre kinesiske byer.

Sønderborgs ProjectZero-omstilling og den relaterede Bright Green Business styrker dermed Sønderborgs vækst-ambitioner og tilfører de deltagende virksomheder værdifuld viden og relationer til byers omstilling i hele verden. Det er med til at understøtte den lokale vækst- og jobskabelse. Og i sidste ende er det med til at skabe øget velstand og velfærd.

---------------------------------------------------------------------------------------

EUC Syd er katalysator for både vækst og bæredygtighed

Når EUC Syds elever dimitterer fra erhvervsskolen, komme de ud på arbejdsmarkedet med en tungere ballast end blot faglig viden og kompetencer. De er nemlig uddannet med en særlig forståelse for bæredygtighed og indsigt i, hvordan de kan gøre deres fremtidige arbejdspladser mere grønne og miljøvenlige.

EUC Syd har meldt sig ind i kampen for et mere bæredygtigt erhvervsliv. Målet er at klæde morgendagens arbejdsstyrke bedre på til den grønne omstilling, som allerede nu foregår ude omkring på arbejdspladserne i Danmark. Og at det er lige præcis EUC Syd, som vil løfte den byrde, er bl.a. et resultat af det gode samarbejde erhvervsskolen har med regionens virksomheder og ProjectZERO.

»Vi uddanner mennesker, som bl.a. kommer til at arbejde i virksomheder, hvor viden om bæredygtighed og den grønne omstilling er efterspurgt i meget høj grad. Derfor er det naturligt, at vi har bæredygtighed inkorporeret i alle vores uddannelser. Men vi er også en skole, som gerne vil være med til at skubbe den grønne omstilling i den rigtige retning. Derfor er driften af skolen også i tråd med de nye grønne standarder,« fortæller Hans Lehmann, som er vicedirektør for EUC Syd.

EUC Syd har tætte relationer til fx Danfoss, som bl.a. tester forskellige typer invertere til solceller sammen med erhvervsskolen. Det betyder, at eleverne allerede under uddannelsen bliver introduceret til aktører som f.eks. Syddansk Universitet, Danfoss og andre virksomheder, der er relevante for arbejdslivet når uddannelsesforløbet er færdigt.

»Det tætte samarbejde med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner giver vores egne uddannelser et løft. Men det sikrer også, at vi har en tæt dialog med virksomhederne, og derfor ved, at kompetencer indenfor bæredygtighed får stor betydning for vores elever ude på arbejdsmarkedet«, lyder det fra vicedirektøren.


Rollen som katalysator for grønne løsninger har dermed været med til at gøre EUC Syds elever bedre rustede til fremtidens arbejdsmarked. Og samtidig positioneret EUC Syd som en relevant aktør på både det regionale og internationale plan.

Efterspørgsel fra udlandet
I lande som Frankrig og Kina er der nemlig rift om viden om bæredygtige løsninger. Det har resulteret i, at EUC Syds energivinklede uddannelser ligefrem er blevet en eksportvare for erhvervsskolen, påpeger Hans Lehmann.


»Vi uddanner 200 franske håndværkere om året. De arbejder som VVS-installatører, elektrikere og tagdækkere og kommer til EUC Syd for at lære om energirigtigt byggeri.«

Også i Kina har EUC Syd etableret et spændende samarbejde med Haiyan som ligger to timers kørsel syd for Shanghai. Her betyder samarbejdet, at lærer og elever fra Danmark og Kina lande kommer på besøg hos hinanden og udveksler viden og nye idéer.

»Vores samarbejde med det polytekniske skole i Haiyan går dels på den know how vi har inden for bæredygtigt byggeri. Men vi er også med til at lære dem, hvordan de kan få samme aktive rolle i den grønne omstilling, som vores skole har herhjemme.«

Det samarbejde, påpeger Hans Lehmann, er til stor gavn for både den kinesiske skole og de kinesiske virksomheder, som også er involveret. Og det åbner derfor også nogle spændende muligheder for danske virksomheder.

Læs mere på www.eucsyd.dk