Næste:
Næste:

Få ro i kroppen – og i klassen

Med enkle øvelser kan elever blive mere bevidste om deres personlighed og ressourcer og dermed forstå både sig selv og andre bedre. Det skaber bedre relationer i klassen og styrker fællesskabet

Mistrivsel og uro kan være altødelæggende i en klasse. Både indlæringen og de sociale relationer er under pres, hvis der ikke er fokus på elevernes trivsel.

Det kan dog være svært at vide, hvor der præcis skal sættes ind, men med ganske simple øvelser kan klassekulturen faktisk hurtigt skubbes i den rigtige retning. Det fortæller Mette Nordahl, som har udviklet PAF-konceptet til landets skoler.

”Målet med PAF kulturen er, at alle elever føler sig som en del af et fællesskab, er bevidste om egen personlighed og har respekt og forståelse for andre. PAF er “sproget” for det, vi mærker og føler – et sprog, som kommer før al anden læring”, fortæller Mette Nordahl fra PAF Academy.

PAF står for Power, Attitude og Fokus, og øvelserne tager udgangspunkt i metoden systemisk opstilling, som er grundelementet i hele PAF-kulturen. Metoden handler om at synliggøre de underliggende dynamikker hos børnene via fysiske billeder. Det skaber en forståelse og et fælles udgangspunkt, som alle kan relatere til.

”Vi arbejder med kroppen og synliggør vores tanker og følelser via fysiske billeder. Det kan fx være, hvis man har eksamensangst, hvor man går rundt i en tilstand af frygt og følelse af ikke at være dygtig nok. Her kan man lave øvelsen, hvor man synliggør sine tanker via billeder, og ikke mindst blive guidet til, at der kan være en anden tilstand. Helt konkret træner vi personen med eksamensangst i at mærke en anden følelse, et mere positivt mindset. Det skaber resultater og en anden ro indeni, siger Mette Nordahl. Hun tilføjer, at det gælder om, at eleverne fra barnsben lærer at mærke og udtrykke følelser og oplever, at det ikke er farligt.

”Hvis børn lærte dette – og blev rummet, når de udtrykte deres følelser – tror jeg, vi vil opleve, at de har færre angsttanker, et bedre selvværd og en større følelse af at slå til”, siger Mette Nordahl.

Hjælp til at lande eleverne efter Corona

PAF-øvelserne er ifølge Mette Nordahl nemme at implementere, og en del af øvelserne kan benyttes som “icebreakere” i undervisningen. Øvelserne kan benyttes i mange sammenhænge og er lette at implementere.

”Alle øvelserne har fokus på at skabe et fællesskab og et rum, hvor der kan sættes ord på følelser, og hvordan vi har det sammen. Der er fokus på det positive og det, der virker. Med en kontinuerlig italesættelse af det positive, opstår der relationer bygget på tillid, accept og omsorg for dem, vi er sammen med”, understreger Mette Nordahl.

I klassen betyder det helt konkret, at eleverne lærer at relatere til og lytte til hinanden. Med øvelserne finder eleverne deres eget potentiale og får mere forståelse for dem selv og andre.

”Vores erfaring er, at eleverne gennem øvelserne bliver bedre til at løse eventuelle konflikter selv, så PAF betyder også mindre konflikthåndtering for lærerne”, fortæller Mette Nordahl og påpeger, at PAF også kan bruges, når eleverne skal finde sammen igen efter tiden med corona.

”Traumer kan være oplevelser, som hverken er pludselige og voldsomme, men som alligevel sætter sig i vores underbevidsthed, og som senere i livet kan hæmme os og holde os tilbage fra at få det liv, vi drømmer om. Det kan være en enkelt mobbesituation, en sætning fra et andet menneske … eller det kan være de oplevelser, et corona-fyldt forår har givet. Vi ved dybest set ikke, hvordan corona har påvirket børnene. Men vi ved, at det er vigtigt, at vi tager fat i det så tidligt som muligt”, siger Mette Nordahl.

Hun peger på, at det handler om at give de næste generationer et andet mindset, hvor de kender sig selv, tror på sig selv og ved, hvorfor de handler, som de gør. Så kan de nemlig gå fremad i livet med masser af tro på sig selv.

”Fordi coronatiden sagtens kan have sat sig som et traume i mange elever, er det vigtigt at få snakket med eleverne om deres oplevelser. Her er en PAF cirkel det ideelle redskab”, understreger Mette Nordahl.

PAF cirklen er en øvelse, som skaber ro og sætter fokus på positive oplevelser. Den kan hentes gratis via www.paf-academy.com.

Stor succes i Sakskøbing

En af de skoler, som er ved at implementere PAF-kulturen, er Ellekildeskolen i Sakskøbing. Skolen ønskede at øge trivslen, læringen og elevernes livsduelighed samt give lærerne nogle redskaber, som ville gøre det bedre at være elev på en stor folkeskole.

”Vi har oplevet, at PAF har bragt en positiv energi med sig, både hos elever, lærere og ledelsen. Det er ikke raketvidenskab, så det er nemt at tilpasse metoden til både elever, forældre og personale, og så er det et af de få koncepter, hvor jeg har oplevet, at man er 360 grader rundt om det hele med både skole, lokalsamfund, elever og forældre uden at det kræver en milliard-investering”, fortæller skoleleder på Ellekildeskolen, Jakob Martinsen.

Ifølge skolelederen har der været en meget positiv effekt i de klasser, hvor PAF-øvelserne er brugt koncentreret og med mange gentagelser.

”Eleverne italesætter PAF og får en større forståelse for hinanden og for fællesskabet”, siger Jakob Martinsen og tilføjer, at lærerne også får meget ud af PAF-kulturen.

”Jeg oplever, at lærerne er meget tilfredse, fordi de får noget operationelt, som de nemt kan omsætte ude i klasserne. Og så oplever personalet også en udvikling”.

Kollegial sparring

På Ellekildeskolen har PAF givet et samlingspunkt i en hverdag, hvor tingene går stærkt. Det har givet en mulighed for kollegial sparring og åbenhed omkring, at det ikke er eleven, der er problemet. I stedet arbejdes der ud fra, at vi skal hjælpe barnet, der hvor det står, og det gør vi bedst i fællesskab.

”Så kollegaskabet er blevet større”, fortæller Jakob Martinsen.

En af de helt store gevinster ved PAF er ifølge Jakob Martinsen, at PAF skaber nemme, små og sikre succeser, som giver mærkbare resultater hos børnene, men som man skal have tålmodighed til at arbejde med.

”Når elever, forældre og personale arbejder ud fra det samme grundlag og får den samme forståelse for hinanden og fællesskabet, så bliver det afmystificeret og ikke noget teoretisk, som kommer meget langt væk fra, som ingen kan relatere sig til. Det bliver et fællesskab, hvor man både kan grine, græde og udvikle sig sammen”, understreger Jakob Martinsen.

Uddannelse af lokale PAF-vejledere

Ellekildeskolen implementerer PAF over en 3-årig periode, hvor seks lærere og pædagoger uddannes til PAF-vejledere, som spreder projektet ud på hele skolen, men man kan også blot vælge at starte med at uddanne et par PAF vejledere.

På uddannelsen lærer personalet enkle og simple øvelser, der udvikler elevernes indre ro, nærvær og bevidsthed om egne kompetencer samt det at mestre evnen til at italesætte følelser koblet med forståelsen af kroppens sprog.

Vejlederne lærer også, hvilke underliggende dynamikker, der er vigtige at synliggøre for at styrke fællesskabet, forbedre den enkelte elevs selvfølelse samt inkludere alle i klassen.

”Når de tre år er gået, skal PAF være en naturlig del af skolens hverdag som et af mange indsatsområder omkring trivsel, læring og livsduelighed”, siger Jakob Martinsen.

PAF Academy holder løbende webinarer omkring PAF vejleder uddannelsen – tilmelding via hjemmesiden www.paf-academy.com.

Udviklet på videnskabeligt grundlag

PAF i skolen er udviklet af Mette Nordahl, som efter en årrække som mentor og coach blev nysgerrig på, hvordan man som lærer kan hjælpe elever i skolen til at håndtere problemer og relatere til andre på en ny måde.

”Meget at det, jeg har beskæftiget mig med, har altid været at hjælpe andre, og med indsigt i teorien fra systemisk opstilling er der faldet mange brikker på plads. Jeg har fået en klar indsigt i mig selv, hvad jeg kommer fra, hvem jeg er og hvilke mønstre, der spiller mig et puds. Bedst af alt – jeg har ikke skullet øve mig på at ændre mine tanker – det er kommet naturligt med opstillingsmetoden – og jeg har nu en helt ny bevidsthed”, fortæller Mette Nordahl og tilføjer, at det bl.a. har været med til at danne grundlaget for PAF-kulturen.

”Efterfølgende er jeg dykket endnu mere ned i hjertets energi, epigenetikken og kvantefysikken. Det hele er blevet samlet til en god portion viden og erfaring i, hvad der skal til, for at vi kan rykke os”, understreger hun.

Hvis børn lærte dette – og blev rummet, når de udtrykte deres følelser – tror jeg, vi vil opleve, at de har færre angsttanker, et bedre selvværd og en større følelse af at slå til

PAF fra hjertet

Udover PAF i skolen tilbyder PAF Academy også forløb målrettet forældre samt PAF fra hjertet, som er enkle og effektive øvelser, der vil ændre negative tanker til positive.

”Et bevidst valg om at tænke og agere mere positivt har en stor betydning for vores kropstilstand og vores daglige indstilling. Og det er kun os selv, der kan tage de nødvendige skridt, så vi opnår mere glæde og kærlighed til os selv i hverdagen. Her kan PAF fra hjertet være med til at ændre vores tankemønstre”, siger Mette Nordahl.

Arbejder man som lærer eller pædagog, op oplever en klasse, hvor det føles umuligt at skabe ro, trivsel og respekt for hinanden, kan man som noget helt nyt booke en uddannet PAF-konsulent, som kan komme ud og være sammen med klassen i et antal timer.

”PAF-konsulenten vil altid være en uddannet PAF vejleder og vil både kunne give praktisk hjælp i den givne situation og vejledning til, hvordan PAF-konceptet kan integreres i klassens hverdag”, siger Mette Nordahl.

Læs mere om PAF på www.paf-academy.com.