Næste:
Næste:

Kollektiv transport er afgørende for at indfri nationale klimamål

Flere skal tage med klimavenlige busser og tog i stedet for at køre i bil. Så enkelt er det, hvis Danmark ambitiøse klimamål skal indfries. De 45 kommuner og de to regioner på Sjælland er gået sammen med Movia om en fælles mobilitetsplan, som stiller mål for grøn omstilling og mobilitet på hele Sjælland.

 

Grøn omstilling af den kollektive transport spiller en væsentlig rolle, hvis Danmark skal nå sin ambitiøse klimamålsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030 og modvirke den stigende trængsel på vejene.  Det er derfor helt afgørende, at staten i samarbejde med kommunerne og regionerne finder grønne løsninger, der har god kapacitet, kan levere god service og høj kvalitet og samtidig har en sund økonomi.

”Klimaudfordringen kræver, at vi i fællesskab får skabt nogle rammer, så efterspørgslen på fossilfri busdrift øges, og vi dermed får skabt et reelt alternativ til traditionel busdrift, både i forhold til klimaet og økonomien”, siger Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen.

Movia fastsatte allerede i 2016 mål om, at hele busdriften skal være fossilfri i 2030. Og mange kommuner har allerede investeret i klimavenlige busser.

Stigende biltrafik en stor udfordring

”2019 var et skelsættende år for Movias omlægning til emissionsfri busdrift i Danmark. 76 el-busser kom ud at køre i Roskilde, Københavns, Frederiksberg, Ballerup og Egedal kommuner. Det svarer til fem pct. af busserne i Movias område. I sommer er alle havnebusserne skiftet ud i Københavns Havn, så de ikke længere sejler på diesel men på el. Til næste år indsætter vi yderligere næsten 50 el-busser i Slagelse, Guldborgsund, Lolland, Københavns, Rødovre, Glostrup, Ballerup Kommuner”, fortæller Kirsten Jensen.

Selv om det går godt med at omlægge til fossilfri busdrift, så er stigende biltrafik en stor udfordring både for trængslen på vejene og for klimaet, påpeger Movias bestyrelsesformand.

Den kollektive transport vil stort set være fossilfri i 2030, og det er et væsentligt bidrag til at begrænse CO2-udslippet. Men prognoserne viser, at biltrafikken vil stige markant de kommende ti år, og så vil C02-reduktionen fra den kollektive transport blive spist op. Så er vi jo lige vidt. Derfor er det helt afgørende, at flere vælger at rejse sammen og gøre det i den kollektive transport”, understreger Kirsten Jensen.

”Så det er helt afgørende, at vi prioriterer at investere i den kollektive transport, ellers vil mange familier købe bil nummer to.  Og her er der også behov for, at vi tænker i nye transportformer,”, understreger Kirsten Jensen.

BRT – hurtig og billig genvej til klimavenlig kollektiv transport

Bus Rapid Transport ses af mange som en af de nye klimavenlige transportformer, der kan give danskerne mere og bedre kollektiv transport. BRT kan bedst beskrives som tog på gummihjul, de er eldrevne og derfor meget klimavenlige. De har egne vejbaner, det giver passagerne kortere rejsetid og med mange afgange hver eneste time har BRT også en høj kvalitet for de rejsende. Movia foreslår i sin nye mobilitetsplan at erstatte de fire nuværende S-buslinjer med BRT-linjer.

”BRT har så også den fordel, at linjerne kan anlægges langt hurtigere end transport på skinner. Den første BRT-linje kan tages i brug kun tre år efter en politisk beslutning, og derfor er BRT en af nøglerne til at nå det nationale klimamål om 70 pct. reduktion af CO2 inden 20302, siger Kirsten Jensen.

R-busnettet, som består af 20 linjer og fylder meget i både region Sjælland og region Hovedstaden er også et vigtigt indsatsområde i arbejdet med at få flere til at benytte klimavenlig kollektiv transport.

”R-nettet forbinder de større byer og giver gode forbindelser til og fra mindre og større bysamfund, og derfor er det vigtigt med tiltag, som kan give høj rejsehastighed og reducere trængsel. Det er også vigtigt, at vi sikrer god sammenhæng med andre former for mobilitet, så de rejsende oplever, at det er lettere f.eks. at cykle eller gå til stoppestedet alternativt at man kan parkere sin bil og tage toget det meste af vejen. Så der er mange vigtige opgaver at tage fat på i samarbejdet mellem staten, regionerne og kommunerne”, siger Kirsten Jensen.

Læs mere her.