Næste:
Næste:

PROJEKTBASERET LÆRING – SKABER MENING FOR ELEVERNE

Projektbaseret læring (PBL) er en undervisningsmetode, hvor eleverne lærer ved aktivt at engagere sig i virkelige og personligt meningsfulde projekter


Alle har prøvet at slæbe sig gennem ét eller flere fag i skolen, som man slet ikke kunne se meningen med: ’Hvad skal jeg bruge det til? Det er netop denne mangel på mening, der kan virke så demotiverende på mange elever. Projektbaseret læring adskiller sig ved, at det netop handler om at finde og løse reelle problemer i den virkelige verden.

Når skoleskemaet skal planlægges fordeles fag ofte efter, hvornår lærerne kan undervise og ikke efter, hvad der giver mening for at eleverne kan lære i helheder. Men det er den måde, hjernen lærer bedst på, og den sammenhæng kan opnås gennem den projektbaserede læringsmetode.

Når læring tager afsæt i autentiske problemer, der er valgt og skal løses af eleverne, medfører det en langt større sandsynlighed for, at disse engagerer sig i dybere læring, der inspirerer dem og giver dem en positiv oplevelse af, at det er sjovt og nyttigt at lære hele livet. Eleverne skal være motiverede og kompetente for at ville og kunne komme videre i uddannelse og i job.

Gennem PBL oplever eleverne et meningsfuldt arbejde og opnår en dybdegående faglig viden, stærke læringsoplevelser og personlig vækst. Metoden støtter særligt de unge, der ellers har svært ved at finde sig til rette i det traditionelle skolesystem, hvor de ofte har mistet motivationen og ikke har mulighed for at bruge alle deres ressourcer.

PBL kan være transformerende for netop denne gruppe af unge, og nu mere end nogensinde har vi brug for unge mennesker, der er klar, villige og i stand til at tackle udfordringerne i deres liv og den verden, de vil arve - og intet forbereder dem bedre end projektbaseret læring.

Hvad får eleverne ud af det?

Herunder nævner vi nogle af de måder, hvorpå PBL transformerer elevernes uddannelsesmæssige oplevelser:

Engagerede hjerter og sind
Eleverne engagerer sig aktivt med PBL-projekter, der giver den virkelige verden relevans for læring. Eleverne kan løse problemer, der er vigtige for dem og deres lokalsamfund.

Dybere læring
PBL fører til dybere forståelse og større fastholdelse af viden og lærte færdigheder. Eleverne er bedre i stand til at anvende og overføre det, de ved og har lært, til nye situationer.

Eksponering for voksne og mulige karriereveje
Som led i projekterne skal eleverne interagere med andre voksne end lærerne og fx private virksomheder og offentlige organisationer i lokalsamfundet. Dette giver dem mulighed for at få en større forståelse for forskellige karriereveje og at opbygge et netværk

En følelse af formål
Et godt projekt kan være transformativt for eleverne. At løse et problem fra den ”virkelige verden” giver dem en følelse af værdi, mening og formål.

Succes færdigheder
Eleverne får kvalifikationer, der er værdifulde på dagens arbejdsplads og videre frem i livet, såsom hvordan man kan tage initiativ, arbejde ansvarligt, løse problemer, samarbejde i teams og kommunikere ideer videre til andre.

Stimulerer relationen til deres lærere
Lærerne arbejder tæt sammen med aktive, engagerede elever, der udfører meningsfuldt arbejde, og de oplever elevernes genopdagede glæde ved at lære.

Hvad kan eleverne arbejde med i deres projekter?

Der findes mange praktiske eksempler på projektbaseret læring som på en god måde kan illustrere forholdet mellem læringsmål og de produkter og services, der kan produceres gennem PBL.

Som navnet antyder, er PBL blot at lære gennem projekter. Hvad der læres, og hvordan denne læring måles, dikteres ikke strengt af projektet og produkter eller services inden for det projekt. Det virker faktisk modsat: de ønskede læringsmål skal hjælpe med at diktere resultaterne, produkterne og services i projektet.

I stedet for eksempelvis at ønske, at eleverne skal planlægge en have som kernen i projektet, så besluttes det, hvilke læringsmål og faglige temaer og krav, der passer til den idé. Med andre ord planlægger man bagud fra målet og den ønskede tilstand – ved først at se på læringsmålene og de faglige krav, og så gennemføre en brainstorm over forskellige projektideer og komponenter i projektet (målgruppe, formål, varighed, bidrag til samfundet osv.) Dette kan være nyttigt til at sikre, at eleverne i løbet af udarbejdelsen af projektet faktisk lærer, hvad du vil have dem til at lære. Det vil sige, du kan hjælpe med at tilpasse projektarbejdet med de ønskede læringsresultater og mål.

Derfor er det vigtigt, at man har en klar forståelse af, hvad der skal til, for at et projekt lever op til at blive regnet ind under projektbaseret læring. Forskellen mellem projekter og projektbaseret læring er et afgørende skift, og uden det skift er dette kun ideer til projekter.

Hvad der rent faktisk gør hvert projektide til et eksempel på projektbaseret læring, afhænger af, hvordan projektet kortlægges og planlægges, hvilken læring der vurderes, samt graden af involvering og indflydelse eleverne har haft på såvel valg som processen undervejs, involvering af eksterne ressourcer, refleksion og feedback samt den relevans projektets resultater har haft og dets bidrag til samfundet. Der er meget at overveje, men det giver mening for elever og lærere.