Næste:
Næste:

Investér i børns fremtid

Merkur Andelskasse tilbyder ny investeringsmulighed, som forbedrer livet for børn over hele verden.

Merkur Andelskasse åbner nu op for, at investorer både kan investere til gavn for sig selv og verdens børn. Gennem Triodos Future Generations Fund kan man nemlig investere i virksomheder, der forbedrer livet for børn over hele verden.

”Fonden investerer kun i børsnoterede selskaber og er en unik investeringsmulighed på det danske marked, fordi den kombinerer muligheden for et fornuftigt afkast med et så vigtigt formål som børns levevilkår,” siger Troels Thrane Finnemann, formuerådgiver i Merkur Andelskasse.

Bæredygtig forretningsmodel
Triodos Future Generations Fund er etableret af Triodos Investment Management, som er en globalt anerkendt forvalter indenfor impact investeringer, der tilbyder løsninger til at håndtere nutidens udfordringer. Triodos er derfor en oplagt samarbejdspartner for Merkur Andelskasse, som i over 40 år har arbejdet med investeringer indenfor klima og bæredygtighed.

”Bæredygtighed er i vores dna og forretningsmodel, og vi var også de første med investeringer i svanemærkede fonde. Det er derfor naturligt, at vi sammen med en masse andre værdibaserede banker rundt omkring i verden er gået sammen om bæredygtige investeringer gennem Triodos Future Generations Fund,” fortæller Troels Thrane Finnemann.

Virksomhederne skal bidrage til børns velfærd
Udfordringerne for verdens børn er enorme. Børnedødeligheden på verdensplan er uacceptabelt høj, 160 millioner børn arbejder af ren nødvendighed, 58 millioner børn modtager ingen eller meget lidt uddannelse, og mange børn har ikke lige muligheder.

Triodos Investment Management har derfor taget initiativ til at lancere en investeringsfond, der fokuserer specifikt på børn, og som henvender sig til investorer, der ønsker at gøre verden til et bedre sted, men også ønsker at opnå et konkurrencedygtigt økonomisk afkast.

”Triodos vælger virksomheder, der bidrager til børns velfærd, men som også har et solidt økonomisk fundament. Virksomhederne skal desuden opfylde de bæredygtige kriterier, som Triodos anvender på alle sine fonde,” forklarer Troels Thrane Finnemann.

Partnerskab med Unicef
Ud over investeringer i virksomheder, som forbedrer børns vilkår, har Triodos også indgået et partnerskab med FN’s børneorganisation UNICEF. Samarbejdet betyder, at Triodos støtter et UNICEF-projekt i Elfenbenskysten ved hvert år at donere, hvad der svarer til 0,10 % af fondens indre værdi (værdien af de samlede investeringer i fonden. Red.). Det afrikanske projekt adresserer både et stigende problem med plastikaffald i Elfensbenskysten samt manglen på uddannelsesmuligheder ved at omdanne affaldet til byggesten, som anvendes til at bygge skoler med.

”UNICEF er ikke involveret i de daglige investeringsbeslutninger, men de er en vigtig og værdifuld partner på grund af deres erfaring og ekspertise,” siger Troels Thrane Finnemann og tilføjer, at Triodos ved udvælgelsen af potentielle investeringer skelner mellem fem temaer, der er i overensstemmelse med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Triodos vælger virksomheder, der bidrager til børns velfærd, men som også har et solidt økonomisk fundament

Direkte hjælp til Kenyanske unge
”Investeringer skal enten have en positiv indvirkning på børns overlevelse og sundhed, de skal give bedre adgang til uddannelse, fremme lige muligheder og inklusion, give adgang til vand eller andre basale behov, eller så skal investeringerne give beskyttelse mod vold og udnyttelse,” fortæller Troels Thrane Finnemann og nævner Kenyas største leverandør af telekommunikation, Safaricom, som en af de investeringer, der kan være med til at gøre en forskel.

”Safaricoms kommunikationstjenester spiller en nøglerolle i den økonomiske og sociale udvikling i Kenya. 40 procent af kenyanerne er under 14 år, og 70 procent af kenyanerne bor på landet, hvor mobil- og internetforbindelse er helt afgørende for udviklingen, både i forhold til at kunne drive en forretning og modtage undervisning. En investering i Safaricom er derfor med til at sikre et positivt bidrag til børns muligheder for uddannelse og velstand,” siger Troels Thrane Finnemann.

Læs mere om Merkur Andelskasse og investeringer i børns fremtid på www.merkur.dk

Søg kvalificeret rådgivning, før du investerer. Al investering er forbundet med en risiko for tab. Historisk afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, hvilket også gælder kursudvikling. Denne artikel udgør ikke nogen form for rådgivning om, et tilbud eller en anbefaling til køb af et særligt finansielt produkt. Merkur Andelskasse påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i artiklen.

UNICEF har ingen rolle i udviklingen, forvaltningen eller driften af Triodos Future Generations Fund, herunder i fondens investeringsbeslutninger. UNICEF støtter ikke nogen investeringsrådgiver, investering, virksomhed eller produkt og giver ingen anbefalinger om investering i Triodos Future Generations Fund.