Næste:
Næste:

Få succes med projektledelse

Projektledelse kan give dygtigere og mere motiverede medarbejdere på arbejdspladserne og samtidig er der store gevinster at hente for virksomhederne. Med Mentorix’ online-platform er ledelseskurser lette og fleksible at tilgå.

Jesper Hansen er partner og direktør i kursusvirksomheden Mentorix. I bagagen har direktøren 15 års professionel erfaring som chef, projektchef og projektleder. Gennem årene har han været tilknyttet fl ere af Danmarks største virksomheder som ekstern konsulent. Det har ofte undret ham, hvordan store forretningsforetagender søsætter projekter i millionklassen uden at have udpenslet det egentlige succeskriterium med projektudførelsen. Projektledere bliver uden nævneværdig erfaring og uden uddannelse sat i spidsen for projekter til adskillige millioner kroner og alle håber på det bedste. Projektledelse er en faglig disciplin, hvor særlige kundskaber kræves i forhold til evnen til at lede,kommunikere, kontrollere og tilpasse, forklarer Mentorix-direktøren.

Hidtil har virksomheder i bedste fald uddannet nogle få mennesker til at være projektledere, men de har glemt at uddanne alle dem, som arbejder i projekter, og det er egentlig en fejl.

- Hidtil har virksomheder i bedste fald uddannet nogle få mennesker til at være projektledere, men de har glemt at uddanne alle dem, som arbejder i projekter, og det er egentlig en fejl. Vi vil være med til at uddanne bredden, og dermed øge kendskabet til projektledelsesdisciplinen, fortæller Jesper Hansen.

Han er varm fortaler for, at virksomhederne giver deres medarbejdere kurser i projektledelse eller andre ledelseskurser, så bundniveauet i forhold til projektkompetencer forøges. En investering, der hurtigt betaler sig tilbage.

Jesper Hansen er partner og direktør i kursusvirksomheden Mentorix.

- Kurserne muliggør en mere professionel tilgang til den daglige projektledelse, da kursisterne får styrket deres overblik og indsigten i, hvordan processerne skal fungere for at sikre en god projektledelse og fremdrift på projektet, forklarer Jesper Hansen, inden han fortsætter,

- Virksomheden får medarbejdere, som forstår hvad det vil sige at arbejde i et projekt. De vil forstå, at den jobbeskrivelse de har på kontoret, ikke nødvendigvis er den samme jobbeskrivelse, de har i et projekt. Her er du en del af et team, du er en del af et fællesskab og andre er direkte afhængige af dig og dit bidrag. Et projektledelseskursus betyder, at de projekter virksomhederne udfører har en langt større chance for at få succes.

Fleksibel læringsplatform

Forretningsmodellen hos Mentorix handler både om at praktisere reel projektledelse for nogle af landets største virksomheder, men derudover tilbyder Mentorix en lang række ledelseskurser herunder projektledelseskurser til virksomheder og deres medarbejdere. Kurser, der både kan tilgås i fysisk form eller som e-læring.

Mentorix er landets førende virksomhed i online projektledelseskurser. I 2010 åbnede virksomheden op for detførste E-læringsprogram, og sidenhen er tilgangen til den digitale ledelsesplatform vokset eksplosivt. Flere og flere virksomheder har nemlig opdaget de gode resultater, de kan opnå ved at give deres medarbejdere let og fleksibel adgang til relevante, faglige kurser. Samtidig er online-kurserne langt billigere end de fysiske to-tre dages kurser, hvor medarbejderne skal tages væk fra kontoret. Med E-læring sparer virksomhederne ca. halvdelen af prisen, og kan altså for samme finansielle post tilbyde kurserne til langt flere af deres medarbejdere.

Online-adgangen til ledelseskurserne hos Mentorix gælder i 12 måneder, og hvert af de 20 ledelseskurser inkluderer gennemgangsvideoer, illustrationer og en åben, skriftlig hotline til relevante spørgsmål.

Vi gør det fleksibelt og let for medarbejderne at tilegne sig denne brugbare viden om ledelse.

- Vi gør det fleksibelt og let for medarbejderne at tilegne sig denne brugbare viden om ledelse. De kan gøre det mens de er på farten, efter børnene er lagt i seng eller et helt tredje sted. Medarbejderne bestemmer selv tid og sted. E-læring hos Mentorix sker på de enkelte medarbejderes præmisser, fortæller direktøren, Jesper Hansen.

Akkrediterede ledelseskurser

Hos Mentorix har de specialiseret sig i at udbyde ledelseskurserne i en dansk kontekst. Kurserne stammer som oftest fra internationale, certifi cerede udbydere – og kurserne bærer alle officiel akkreditering, så de kan med god samvittighed skrives på medarbejdernes CV. Derfor, fortæller Jesper Hansen, er der også mange HR-afdelinger blandt danske virksomheder, som tilkøber ledelseskurserne fra Mentorix. Kurserne er nemlig en god måde at beholde og videreuddanne sine medarbejderne på.

- Kurserne kan bruges i stort set alle typer af virksomheder. Med nutidens arbejdsmarked kommer alle medarbejdere til at indgå i et projekt på et eller andet tidspunkt, og derfor er gevinsten meget hurtig at spotte ude i virksomhederne.

- Det er altså ikke kun virksomhederne, som får mere kvalificerede og motiverede medarbejdere gennem fleksible ledelseskurser. Samtidig kan medarbejderne skrive de akkrediterede kurser på CV’et og tilegne sig ny viden, som gavner både dem og deres arbejdsplads, slutter Jesper Hansen.