Næste:
Næste:

Fra kampagnefilmene om digitalt liv og digital arv.

Tag hånd om digital arv

Mange forholder sig IKKE til deres egen og deres pårørendes digitale arv, og det kan få store konsekvenser, når der sker et dødsfald i familien. Det skal der ændres på, mener Landsforeningen Liv&Død, der netop arbejder for at få flere til at tage stilling til den digitale arv.

 

Samfundet er de seneste år blevet stadigt mere digitaliseret, og vi har i dag alle i større eller mindre grad et digitalt liv med fx e-mails, digitale dokumenter og profiler på sociale medier som Facebook og Instagram.

Hvad sker der med vores digitale arv?

Et eksempel på et digitalt liv med de forskellige former for data, vi har – og dermed også en potentiel digital arv.


”Vores digitale liv er spredt ud mange forskellige steder på computere, mobiltelefonen og nettet. Fx vores billeder, der tidligere var samlet i albums derhjemme i reolen, ligger nu ofte digitalt på mobiltelefonen eller en cloud-tjeneste, som det kræver koder at få adgang til.

Generelt er vores digitale liv med forskellige slags data oftest beskyttet af koder. Når der så sker et dødsfald, kan det være svært for de efterladte at få adgang til den digitale arv, hvad end den består af. Vigtige dokumenter og billeder risikerer at gå tabt, og afdøde dukker måske op på Facebook, selvom familien ikke ønsker det. Det kan derfor få vidtrækkende konsekvenser for de efterladte, hvis der ikke er taget hånd om den digitale arv,” siger Kirsten Søndergaard, direktør i Landsforeningen Liv&Død.

Landsforeningen Liv&Død arbejder bredt for at informere om forhold i forbindelse med død og begravelse, tab og sorg. Blandt andet sætter foreningen fokus på digital arv. Det sker gennem forskellige aktiviteter, der har til formål at øge kendskabet til digital arv og give handlemuligheder. Landsforeningen Liv&Død har bl.a. stået bag en konference om digital arv og holder løbende oplæg om digital arv rundt om i landet.

For dem, som står tilbage, kan det virke fuldstændig uoverkommeligt også at skulle forholde sig til afdødes digitale arv

På deres hjemmeside www.livogdød.dk har foreningen desuden samlet information og råd både til den, der vil tage stilling til sit digitale liv og sin digitale arv – og den som har mistet en nærtstående og vil tage hånd om afdødes digitale arv. Her kan man også læse mere om, hvad digitalt liv og digital arv er.

Senest har Landsforeningen Liv&Død lanceret tre kampagnefilm med hvert sit fokus:

Hvad er digitalt liv og digital arv? Og har du taget stilling til din digitale arv? Se filmen og find ud af mere om digitalt liv og digital arv

Har du taget stilling til din digitale arv? Det er vigtigt, at du forholder dig til din digitale arv også for dine nærmestes skyld.

Hvad skal der ske med afdødes digitale arv? Det kan være vigtigt for dem, der står tilbage, at der tages hånd om afdødes digitale arv.

Husk den digitale arv


Og der er brug for massiv oplysning om emnet, mener Landsforeningen Liv&Død. For ifølge direktør Kirsten Søndergaard er problemet, at rigtig mange fortsat ikke forholder sig til digital arv, selvom mængden af digitale data kun vokser.

Fra kampagnefilmene om digitalt liv og digital arv.

”Vi ved, at det i forvejen er svært, når man har mistet en pårørende – og for dem, som står tilbage, kan det virke fuldstændig uoverkommeligt også at skulle forholde sig til afdødes digitale arv.

Vi skal derfor alle få øjnene op for, det er vigtigt at tage stilling til, hvad der skal ske med de digitale data, vi har liggende, både for vores egen og for familiens skyld. Jo før, vi forholder os til den digitale arv, jo bedre. Og at det ikke er gjort med et snuptag, men at vi skal rydde op i vores data med jævne mellemrum. Her håber vi, at de tre kampagnefilm kan gøre en forskel og få flere til at forstå, hvad digitalt liv og digital arv er – og ikke mindst få flere til at handle.”