Næste:
Næste:

Overvægtsalliancen: ”Der er brug for viden og tværfaglig indsats, hvis vi skal knække kurven for svær overvægt”

Antallet af børn, unge og voksne, som lever med svær overvægt, har været stigende de seneste år, og det samme har erkendelsen blandt fagfolk af, at overvægt er en kompleks problemstilling, som kræver ny helhedstænkning og national handling. Det lægger Overvægtsalliancen op til en debat om på en konference på Christiansborg

Der skal gøres op med skyld, skam og fordomme forbundet med svær overvægt, mener Overvægtsalliancen. Omkring 800.000 danskere lever i dag med svær overvægt, tallene er stigende, og den udvikling vil fagfolkene i alliancen have bremset. Derfor er der behov for en styrket dialog blandt politikere og eksperter for at skabe et solidt handlingsgrundlag i form af viden om årsager til svær overvægt, behandlingsmuligheder og resultater.

”De sidste tredive år har der været et meget entydigt fokus på, at for at undgå overvægt skal vi bare spise sundere og mindre og bevæge os mere. Det er sådan set rigtigt et stykke hen ad vejen, men det er ikke den fulde historie. Der er brug for, at vi får et bredere perspektiv på, hvor kompleks svær overvægt egentlig er som problemstilling, og dernæst at vi får nogle værktøjer, vi kan handle på,” siger formand for Overvægtsalliancen, Per Nielsen.

Der er mange årsagssammenhænge, der skal tages i betragtning, når vi taler om svær overvægt, mener han. Menneskers biologi, kultur, økonomi og psyke er forskellig. Nogen tager på som et resultat af traumatiserende oplevelser, andre på grund af genetik. De sidste år har der især været fokus på tvangsoverspisning, hvor det er følelser, der fremskynder til spisning. Erkendelsen af, at der er brug for mere viden om, hvordan svær overvægt kan forebygges og behandles og stigma nedbringes, var baggrunden for, at Per Nielsen sammen med andre fagfolk tog initiativ til at danne Overvægtsalliancen i 2018.

Samfundets opgave

I efteråret 2019 lancerede Overvægtsalliancen et oplæg til en national strategi, der skal styrke indsatsen for at forebygge og behandle svær overvægt, men allerede inden da havde alliancens arbejde bidraget til, at der blev afsat 10 millioner kroner på finansloven til Nationalt Center for Overvægt i Aarhus. Centret ser blandt andet på behandlingstilbud i forskellige kommuner og på resultater af forskellige forløb og indsatser for at skabe et grundlag for et muligt fælles fodslag.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 17,1 procent af danskerne lever med svær overvægt, defineret som BMI ≥ 30. Det er for mange forbundet med store personlige omkostninger i form af øget risiko for at udvikle kroniske sygdomme som f.eks. type 2-diabetes og hjertekarsygdomme, men også i form af psykisk belastning som følge af dårligt selvværd eller social isolation. I et samfundsøkonomisk perspektiv betyder svær overvægt årligt mere end en million ekstra besøg hos egen læge, 34.000 ekstra somatiske indlæggelser og en merudgift på 10 milliarder kroner for tabt produktion grundet sygefravær.

Et af hovedpunkterne i Overvægtsalliancens nationale strategi er forebyggelse, og det er et budskab, som medlem af alliancen Frede Lyck gerne vil sætte en tyk streg under. Som praktiserende læge møder han ofte mennesker i sin praksis, som kunne have haft brug for vejledning og hjælp på et tidligere stadie. Han vurderer, at 85-90 procent af de diabetes 2-patienter, han ser, har overvægt.

”Vi ser først folk, når det er et problem, så fra hvor jeg sidder, er forebyggelsen det vigtigste. Svær overvægt er ikke sygdom, men vi ved, at det har væsentlige konsekvenser for helbredet – at det kan føre til f.eks. diabetes, visse former for kræft, led og muskelsmerter, søvnapnø og derudover er der ofte en psykisk belastning på grund af den stigmatisering, som mange oplever, for eksempel fordi de ikke kan få et job,” fortæller han:

”At for mange og et stigende antal mennesker har svært overvægt er et samfundsskabt problem, og det er dermed også samfundets opgave at løse det.”

Det er tid til at handle

Når Overvægtsalliancen den 24. marts inviterer til konference, er mulighederne for en national indsats på dagsordenen, men programmet kigger også ud over landets grænser, når formand for London Child Obesity Taskforce, John Lindley giver indsigt i erfaringerne fra det engelske projekt. Projektet tager afsæt i en forståelse af børnenes madkultur for at nå fastlagte mål om færre overvægtige og svært overvægtige skolebørn. På programmet er også svær overvægt i samfundsperspektiv, kommuner og regioners rolle samt debatter med deltagelse af eksperter og politikere. Konferencen vil blive live-transmitteret direkte fra Fællessalen på Christiansborg.

Vi er nødt til at have en indsats, der går på tværs af mange sektorer og skal ikke tro, at den enkelte kan klare det hele selv

Med konferencen håber formand for Overvægtsalliancen, Per Nielsen, at især de folkevalgte i højere grad får øjnene op for, hvor komplekst området svær overvægt er.

”Vi er nødt til at have en indsats, der går på tværs af mange sektorer og skal ikke tro, at den enkelte kan klare det hele selv. Vi skal kigge på vores behandlingssystem, på fødevaresektoren og på indretningen af vores samfundsstruktur. Har vi muligheder for at bevæge os? Er der cykelstier, muligheder for at gå ture i naturen, hæve-sænkeborde på arbejdspladserne? Det er et strukturelt problem,” siger han.

I 2025 skal stigningen i udviklingen af svær overvægt være toppet, lyder målet fra Overvægtsalliancen. Ønsket er handling nu, så kurven med antallet af børn, unge og voksne med svær overvægt bliver knækket.

Artiklen er finansieret af Novo Nordisk Denmark A/S. Konferencen og sekretariatsbetjeningen af Alliancen er ligeledes finansieret af Novo Nordisk Denmark A/S.