Næste:
Næste:

Dataindsamling fra mange forskellige kilder, kan tegne helt nye og overraskende billeder af vores adfærd og forbrugsmønstre

Brugen af data giver vækst – men de skal behandles korrekt

Uanset vores skepsis og den seneste tids skandaler om datalæk og datamisbrug som bl.a. Facebook og Cambridge Analytica er eksponent for, er brugen af opsamlede data om vores gøren og laden kommet for at blive. Det sker for at virksomheder, myndigheder og organisationer kan give bedre og mere optimal service.

Gennem historien er der altid blevet opsamlet informationer og data omkring vores færden i livet. I gamle papirarkiver med sirlig journalisering kan man se, hvem der i fortiden var i kontakt med socialvæsnet, hvad gennemsnitsindkomsten et givent år var, og hvor i landet det højeste uddannelsesniveau blev præsteret. Kirkebøgerne fortæller om antallet af fødsler og hvor mange og hvem, der bliver gift. Derfor er der ikke noget nyt under solen med hensyn til dataopsamling. Det nye er, at de opsamlede data i kraft af digitaliseringen gør, at man med innovation og teknologiudvikling, og med matematiske algoritmer er i stand til at afdække helt nye områder og mønstre i det moderne menneskes levevis og adfærd. Helt ned på individniveau og i et meget fintmasket net, hvor ikke meget er overladt til tilfældighederne. Det handler om behandlingen af store datamængder, og det handler om hele underskoven af begreber som Machine Learning, Deep Learning og Artificial Intelligence.

Data forbedrer servicen

Alle virksomheder og organisationer bruger i dag data til at forbedre servicen og optimere kundekontakten. Til at træffe beslutninger på et mere sikkert og validt grundlag, og til at lære sine kunder bedre at kende i forhold til interesser og behov. Og de gør det netop for at finde sin særlige vej ind til forbrugeren, og skabe den kontakt og dialog, der giver loyale og langvarige kunderelationer. Det gælder hele vejen rundt. Fra finans og forsikring, over telefoni og energi, offentlige myndigheder og græsrodsorganisationer og til detailhandlen.

Data- og analysevirksomheden Geomatic er en af de typer af nye rådgivningsvirksomheder, der gennem dataanalyse og statistik hjælper andre virksomheder og organisationer med at få mere styr på kunderne og deres adfærd. Hertil kommer rådgivning om, hvordan man formulerer og implementerer en god dataetik og moral.

- Grundlæggende arbejder vi med blended data, som betyder, at vi parrer virksomhedernes egne opsamlede data med de åbne data, som vi bl.a. kan trække gennem de offentlige registre og databaser. På den måde og ved hjælp af de rigtige algoritmer, kunstig intelligens og machine learning kan vi behandle kolossale datamængder, og dermed tegne helt nye og overraskende billeder af kundernes forbrugsmønstre og adfærd. Det giver en helt ny indsigt, der proaktivt kan bruges til at fremme kundedialogen samt forbedre kundeoplevelsen og servicen, fortæller administrerende direktør og founder Martin K. Glarvig fra Geomatic.

Administrerende direktør Martin K. Glarvig fra Geomatic mener, at de brådne kar vil få sværere vilkår med den nye persondataforordning. Det giver virksomhederne, der har etikken på plads større spillerum. Foto: Büro Jantzen.

Bedre kundeoplevelser

Fordi data er rykket fra kirkebøger og papirarkiver til digitale formater, har virksomheder og organisationer igennem mange år haft gode muligheder for at bruge data til gavn for bundlinje og kunder. Ikke mindst i Danmark, der har registre for det meste, men også har haft en lovgivning, der regulerer brugen af data og fastsætter rammerne for såkaldt diskretionering, der er en sikring af, at data ikke kan henføres til enkeltpersoner.

I dag kan data diskretioneres, så enkeltpersoner ikke kan genkendes, men så data stadig har en så høj præcision, at de giver virksomhederne værdifuld indsigt i deres markeder.


I dag kan data diskretioneres, så enkeltpersoner ikke kan genkendes, men så data stadig har en så høj præcision, at de giver virksomhederne værdifuld indsigt i deres markeder. Den viden bliver styrket med hjælp fra nye værktøjer som machine learning, hvor algoritmerne løbende forbedres, når nye datapunkter opsamles og tilføjes.

- Kampen om kunderne er hård, så vil man være blandt de førende, er man nødt til at have en større sikkerhed i de beslutninger, man træffer om fx produktmix, kampagner og kundepleje. Derfor er kundeanalyser en integreret del af moderne virksomheder, og derfor oplever vi som forbrugere at få målrettede tilbud og kommunikation, forklarer Martin K. Glarvig.


Dataetik på dagsordenen
Med den nye persondataforordning, også kaldet GDPR, gælder nu de samme regler for databeskyttelse i alle EU’s medlemslande. Det betyder, at der bliver ens markedsvilkår i samtlige lande, ligesom der skal udvises samme respekt for privatlivets fred. Den transparens og konsekvens i lovgivningen er til fordel for både forbrugere og virksomheder.

- For at operere i denne her branche, er det naturligvis vigtigt, at vi med professionalisme og faglig indsigt kan rådgive vores kunder om nye veje til at nå deres kunder. Men lige så vigtigt er det altså, at kunderne også bliver rådgivet om og søger rådgivning om datasikkerhed og dataopbevaring. Gode kunderelationer hviler nemlig på tillid, og derfor skal enhver kunde altid kunne stole på, at den virksomhed, som opsamler dataene, gør det sikkert og trygt, så der ikke sker datalæk og misbrug, siger Martin K. Glarvig.

Med den offentlige debat om databrug får vi talt om, hvor grænsen mellem legalitet og legitimitet går.


Større fokus fører til bedre databrug
Sagerne om Facebook og Cambridge Analytica har affødt debat om brugen af data, segmentering og målretning af annoncer. Det har gjort mange virksomheder ekstra opmærksom på, at deres indsamling og brug af data skal være i overensstemmelse med GDPR. Og det er positivt:

- Med den offentlige debat om databrug får vi talt om, hvor grænsen mellem legalitet og legitimitet går. Langt de fleste kunder er jo glade for de virksomheder, der bruger deres data fornuftigt. De brodne kar får sværere ved at overleve i en ny tid med klarere lovgivning, og det gør mulighederne for vækst og succes større for de virksomheder, der behandler kundernes data med respekt, forklarer Martin K. Glarvig