Næste:
Næste:

Mobilitetsløfte

– opgør med sektorer, der holder afstand og spritter af

 

COVID-19 har lært os mange ting. Vi har lært at holde afstand og at spritte af. Vi er blevet rigtig gode til at arbejde hjemmefra og at holde Teams-, Skype- og Zoom-møder. Og vi har – måske vigtigst af alt – lært, at de rigtig store problemer løser vi bedst, når vi arbejder sammen på tværs af den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet/den tredje sektor.

Det sidste er en vigtig lære. For vi har desværre en lang tradition i Danmark for, at den offentlige og den private sektor fungerer som parallelsamfund. Der er på en række områder et stadigt mindre offentligt-privat samarbejde, og mobiliteten mellem de to sektorer er så lille, at den ikke er til at få øje på. Ganske få skifter job fra den offentlige til den private sektor. Og så godt som ingen skifter den anden vej. Måske derfor trives fordommene om ”de andre” rigtig godt.

Vi står over for den store udfordring, at velfærdsstaten får svært ved at levere serviceydelser, der lever op til alle de krav og forventninger, vi som brugere og borgere har. Tilfredsheden med de store velfærdsområder ligger historisk lavt, og de fleste forventer, at den offentlige service bliver dårligere i løbet af de næste 10 år. Samtidig står den offentlige sektor over for store og voksende rekrutteringsudfordringer.

Dette er ikke sagt, som en kritik af den offentlige sektor eller af de offentligt ansatte. Tværtimod. Den offentlige sektor er på langt de fleste stræk velfungerende, og de ansatte gør det rigtig godt. Problemet er, at den offentlige sektor ikke på længere sigt vil kunne følge med de forventninger, vi stiller. Et symfoniorkester kan ikke øge produktiviteten ved at spille 10 % hurtigere eller ved at fjerne strygerne. Mange af den offentlige sektors ydelser minder om symfoniorkestrets; det er svært at øge produktiviteten.

Det kommer selv en ny velfærdslov ikke til at lave om på. Det kan godt være, at vi kommer til at bruge flere penge på offentlig service, men de fleste brugere, forældre og pårørende vil alligevel opleve, at der fortsat sker serviceforringelser.

Hvis vi skal finde en ny og bæredygtig velfærdsmodel, så skal vi have gjort op med parallelsamfundene, og vi skal have udviklet et konstruktivt og fordomsfrit samspil mellem den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet. Det dur ikke, at de tre sektorer hver for sig holder afstand og spritter af. De tre sektorer kan noget hver for sig – sammen kan de meget mere.

Vi er overbeviste om, at en større mobilitet mellem sektorerne er befordrende for et godt samspil.

Derfor vil vi gerne være med til at fremme mobiliteten. Og derfor vil vi gerne give vores kunder et mobilitetsløfte. Vi vil love vores kunder, at når vi arbejder med chefrekrutteringer, så vil vi præsentere kunderne for kandidater, der kommer med erfaringer fra andre sektorer. Vi håber, at vores kunder vil tage godt imod dem.