Næste:
Næste:

Prisvindende klimasikring gør Kokkedal til en attraktiv familieby

To store regnskyl har sat klimaforandringerne på dagsordnen i Kokkedal i Nordsjælland. De massive vandmængder gav oversvømmelser i byen og medførte store ødelæggelser, så noget måtte gøres. Men frem for blot at klimasikre byen, satte Kokkedal sig et større mål: At lave en klimasikker by, som samtidig ville gøre byen mere attraktiv for borgere og nye tilflyttere.


I Kokkedal løber Usserød Å stille gennem byen og ud til Øresund. Åen er omkranset af et frodigt område, som er et populært til rekreative aktiviteter og hvor mange holder af at gå tur og se på dyrelivet. For mange beboere i Kokkedal, har området langs åen været et åndehul. Men Kokkedals rekreative områder og muligheder har ikke fyldt meget i beskrivelserne af byen.

Da det blev besluttet at klimasikre byen, var det derfor vigtigt, at få gjort adgangen til naturen nemmere og mere indbydende.

Fik naturen tilbage til byen
Usserød Å spillede en afgørende rolle, da oversvømmelser ramte Kokkedal i 2007 og 2010. Åen gik over sine breder og kunne ikke lede regnvandet væk. Derfor har Usserød Å også gennemgået en betragtelig forandring som led i klimasikringsplanen for Kokkedal.

»Vi har arbejdet med flere typer klimatilpasningsløsninger, som har haft to formål: at håndtere regnvandet og samtidig forbedre bylivet. Åen er i dag mere tilgængelig og spiller i dag en vigtig rolle i det rekreative byliv. Et stort krat er i dag erstattet af en smuk trappe, som fører helt ned til åen og inviterer fra by til natur. På den måde kan motionister bruge de nye stier og gangbroer i området som træningsareal. Naturområdet ved åen har fået et løft og kan samtidig hjælpe os i fremtiden. Nu har vi styr på vandet«, lyder det fra Ulla Catrine Brinch, som er centerchef i Fredensborg Kommune.

Natur og attraktive priser lokker nye beboer til Kokkedal
Klimasikringen af Kokkedal og udviklingen af nye, inkluderende byrum har betydet, at de seneste års negative fokus på byen har ændret sig. Kriminaliteten er faldet markant og i projektet har man kunne måle at byens beboere bruger byen langt mere. Det er blevet trygt at opholde sig i byens nye byrum. Og muligheden for at købe en bolig kun 22 fra Nørreport Station, gør Kokkedal til et attraktivt område for familier, som sætter natur og et aktivt fritidsliv højt.

Vi oplever, at mange vælger at flytte til Kokkedal, fordi her er så mange muligheder. Man får et smukt landskab, en lokal skole, fritidsaktiviteter indkøbsmuligheder og bor samtidig tæt ved København.

»Vi oplever, at mange vælger at flytte til Kokkedal, fordi her er så mange muligheder. Man får et smukt landskab, en lokal skole, fritidsaktiviteter indkøbsmuligheder og bor samtidig tæt ved København. Det er let at komme til motorvej og offentlig transport, og så er boligpriserne stadig lavere end nabobyerne langs Øresund,« fortæller Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen

Klimatilpasning og byfornyelse: To sider af samme sag
Mange byer må i disse år gentænke den måde, regnvandet bliver behandlet på og ledt væk. Og det er en udfordring, som også Kokkedal har skullet håndtere. Efter oversvømmelserne i 2007 og 2010 tog klimaplanerne fart. Men frem for kun at fokusere på rørlægning, kloaker og ledningsnet, gik en række samarbejdspartnere i Kokkedal mere grundlæggende til værks. Her skulle regnvandshåndtering tænkes sammen med helt nye byrum.

Ifølge Ulla Catrine Brinch var klimatilpasningen af Kokkedal en god anledning til at gøre byen mere attraktiv.

»Tidligere var bymidten i Kokkedal slidt. Byens bedste pladser blev brugt til parkering og offentlige arealer indbød ikke til aktivitet eller ophold. Hovedstien gennem byen var snæver og nogle oplevede området som utrygt. Med vores klimatilpasningsprojekt er vi lykkedes med at etablere en helt ny bymidte hvor de mange nye skønne områder hænger bedre sammen,« fortæller Ulla Catrine Brinch.

Bymidtens slidte stier er nu erstattet af et langt stiforløb, hvor der både er tænkt regnvand og velvære ind i byrummet. Bassiner, som kan opsamle regnvand, er blevet en integreret del af byrummet. Her er de ikke blot opsamlingssteder for regnen, men fungerer som aktivitetsområder og udsmykninger af byen. På Bølgepladsen er f.eks. etableret særligt sænkede boldbaner på området, som har dobbeltfunktion. De kan bruges til fritidsfodbold til dagligt, men samtidig kan opsamle regnvand fra de omkringliggende boligområder ved skybrud. Isflagehaven er navnet på en del af stisystemet, hvor betonelementer er spredt ud som flager, man kan hoppe rundt på, eller sætte sig på og få en snak. Der er grønne lavninger, hvor børn kan lege og gå på opdagelse imellem vildgræs og blomstrende urter. Samtidig kan isflagerne tilbageholde regnvand fra tagene fra de omkringliggende hustage.

»Der er en helt anden stemning i kvarteret nu,« lyder det fra Ulla Catrine Brinch.

»Vi kan se, at folk har taget de nye byrum til sig. Der sidder borgere og snakker på de forskellige elementer og mange har opdaget, hvor tæt vi faktisk er på naturen her i byen.