Næste:
Næste:

Fårevejle Efterskole er en dyb udånding – før næste trin i livet

Fårevejle Efterskole er en traditionel dansk efterskole. Solidt forankret og grounded i den Grundtvig-Koldske skoletradition hvor uddannelse, oplysning, dannelse og frihed spiller en helt central rolle. Målet er at gøre eleverne klar til at tage en ungdomsuddannelse, og det sker i et læringsmiljø med en bred palette af faglige udfordringer og sociale aktiviteter. I et fællesskab hvor den enkelte elev vokser, og i en ramme rundet af kærlighed og konsekvens.


Et efterskoleophold er en investering i livet, og en investering man kan slå mønt af langt ind i fremtiden både fagligt og socialt. Gennem efterskoleopholdet opbygges et særligt DNA, der resulterer i livslange venskaber, og et livsfundament med en stærk orientering mod sin egen værdi og forpligtigelse i fællesskabet, og de øvrige sociale relationer man indgår i. Samtidig udstyres man, i efterskolens trygge og beskyttende miljø, med en unik arbejdsmoral hvor målrettethed, vedholdenhed, flid og fokusering honoreres med store faglige resultater i en opadgående læringskurve. Faglige forudsætninger der åbner vejen til den ønskede ungdomsuddannelse, og de veje den igen åbner for i fremtiden.

- Vi uddanner rummelige og ligevægtige unge mennesker i en tryg ramme med stærkt fokus på den personlige udvikling og under hensyntagen til fællesskabets bedste. Det gør eleverne stærke og reflekterende, og ikke mindst lærer de sig selv at kende. Bliver kloge på sig selv, og får gennem spejlingen i fællesskabet afluret egne styrker og svagheder. Samtidig lærer de at tage ansvar for eget liv, bliver robuste og får et solidt livsfundament, der ikke slår revner, når de møder modgang, som vi jo alle sammen gør på et eller andet tidspunkt i livet, siger forstander Frank Ørndrup Elzer fra Fårevejle Efterskole.

Once-in-a-lifetime

Fårevejle Efterskole er kendt og respekteret for sit brede fagudbud, der rummer en række kreative værksteder. Det gælder bl.a. designlokalet, filmstudiet til film- og nyhedsproduktion og med egen biograf, den nyindrettede eSportslounge, musiklokale med digitalt lydstudie, en danse og teatersal samt det nye elevkøkken, som fremover skal danne ramme om et nyt linjefag i gastronomi. Hertil kommer egen idrætshal, et motionsrum samt alle udendørsaktiviteterne der inkluderer en friluftsmark med boldbaner, herunder beachvolley og streetbasket, ligesom skolen råder over et bredt udvalg af kanoer og kajakker til kystnær sejlads primært i Lammefjorden.

Skolen har aktuelt ni linjefag på programmet. Det er eSport, fodbold, dans, viking, musik, teater, volley, film- og nyhedsproduktion samt design og billedkunst. Alle elever skal følge et linjefag, der dækker over mindst fire ugentlige lektioner.

I linjefagene arbejder man med sit fag på et højt niveau, og det vil i nogle tilfælde være muligt, at have mere end et linjefag.

Efterskolen skal nemlig efter vores opfattelse give muligheder og lejre inspiration i elevernes mindset.

- På vores efterskole har vi en række linjefag, som man kan vælge imellem og gå i dybden med, hvad enten man er til dans, viking eller design. Men samtidig hylder vi mangfoldigheden og understøtter nysgerrigheden ved, at eleverne kan skifte linjefag til nytår, hvis de vil prøve kræfter med et andet linjefag. Efterskolen skal nemlig efter vores opfattelse give muligheder og lejre inspiration i elevernes mindset. Og her har de altså chancen for at afprøve forskellige ting, og spore sig ind på nye interessefelter. Derfor er vi også så fleksible, at man i nogle tilfælde har mulighed for at følge to linjefag. Vi skal nemlig udvide horisonten og ikke begrænse den, netop fordi et efterskoleophold er once-in-a-lifetime, og et frirum til at prøve sig selv af, forklarer Frank Ørndrup Elzer.

Nye læringsstile

Et efterskoleophold er samvær 24/7 i 42 uger. På Fårevejle Efterskole indkvarteres eleverne på dobbeltværelser i de såkaldte elevhuse, der i alt huser 12 elever, hvor der bor seks piger og seks drenge på kønsopdelte værelser. Det betyder, at tolerancetærsklen skal udvides, at fællesskabet skal fungere, og at kammertonen for både sprog og opførsel skal ligge indenfor rammerne af almindelig god opdragelse.

Skoleåret byder på både en kulturfagsrejse til en europæisk storby i efteråret, og enten skilejrskole eller en naturrejse januar. I år går naturrejsen til Malaga i Spanien, hvor der skal prøves kræfter med vandring på Caminoen. Men det er også på efterskolen, at eleverne møder nye undervisningsformer i det daglige skolearbejde, og netop nye læringsstile der i mange tilfælde giver ny krudt til læringsparatheden hos den enkelte elev.

Frank Ørndrup Elzer

- Når vi har med eleverne at gøre i en så lang og intensiv periode, som et efterskoleophold er, forpligter det efter vores mening også til at udvikle læringsforløbene og de didaktiske og pædagogiske metoder. Hos os er 9. klasse semesteropdelt. Det betyder, at eleverne har naturfag om efteråret, og afslutter dem med Folkeskolens Afgangsprøve i december. I forårssemestret sætter vi så spot på de sproglige og humanistiske fag, som afsluttes med afgangsprøven i juni. Det giver en stressfri og næsten lektiefri skolegang, hvor vi tillige har plads til at afsætte hele dage til de større skriftlige opgaver. I 10. klasse har vi to tilbud. En almen 10. klasse, med en lille lektiebelastning, og så vores 10. klasse+, som er udviklet til de elever, der gerne vil arbejde tværfagligt og projektorienteret. Vores måde at gribe det an på er bestemt en succes. Det viser i hvert fald elevernes eksamensresultater, fortæller Frank Ørndrup Elzer.