Næste:
Næste:

Kryptovaluta er 100 procent virtuel

Den globale investeringsplatform og fintechvirksomhed eToro er klar med en bred portefølje af teknologiske services, når det gælder om at investere i og handle med kryptovaluta på verdensmarkedet.

 

eToro er leveringsdygtige i alt fra Bitcoins, over EOS til Ethereum og næsten alt hvad der ligger derimellem. De nye digitale teknologier har for alvor vundet indpas på de internationale valutamarkeder, og har i dag resulteret i en række hidtil ukendte digitale og virtuelle valutaer, der kan bruges til betaling for varer og serviceydelser over landegrænser og verdensdele.

De nye virtuelle valutaer som bl.a. Bitcoins, EOS og Ethereum er bundet op på den såkaldte blockchain-teknologi, der sikrer at de valuta- og betalingsinformationer der sendes over internettet, ikke kan kopieres og dermed misbruges. Derfor er blockchain-teknologien yderst velegnet til at sikre transaktioner i forbindelse med de nye kryptovalutater, der i de senere år har høstet markedsandele. Dels fordi kryptovaluta er smidige i brug, og dels fordi kryptovalutaer qua sin gennemsigtighed og decentrale struktur, rummer en række finansielle fordele. Det gælder bl.a. at betalingstransaktioner kan sendes direkte mellem to parter ved brug af enten en privat eller offentligt genereret identifikationsnøgler. Netop det forhold gør, at både afsender og modtager slipper for den gebyrbetaling en sådan transaktion typisk udløser, hvis det er et traditionelt finansielt pengeinstitut der udfører den.

Det giver sikkerhed for at de enkelte kryptovalutaer der handles, har den værdi i realtime, som den udgiver sig for at have.

Transaktionssikkerhed

Mange internationale eksperter mener, at blokchain-teknologien og de forskellige kryptovalutaer der er bundet op på netop den teknologi, bliver definerende for fremtidens finansielle transaktioner både lokalt og internationalt. De peger især på, at værdien af kryptovalutaer ikke er afhængige af internationale valutakurser og renteudsving, men alene er betinget af det udbud og den efterspørgsel, der er på de enkelte kryptovalutaer. Ligeledes peger de på kryptovalutaernes store brugervenlighed, og især det faktum at blockchain-teknologien giver transaktionssikkerhed, fordi teknologien i sin struktur er decentral og lagrer data på mange forskellige servere. Netop den decentrale lagring af data medfører, at det næsten er umuligt at hacke sig ind og stjæle eller forfalske data.

Andre fordele ved kryptovaluta er, at de ikke er bundet op på national- og centralbanker, ligesom de er uafhængig af både stater og regeringer. Det giver naturligvis en stor grad af anonymitet i forskellige finansielle transaktioner. Det forhold udfordrer bestemt kryptovalutaernes omdømme, fordi anonymiteten i sig selv åbner en ny flanke for kriminelle transaktioner og sorte penge. Men det rykker ikke ved, at kryptovalutaerne er kommet for at blive, og at de giver mange fordele for brugerne med reelle hensigter.

Kan omsættes direkte

Når det gælder investering og køb af itcoins og øvrige kryptovalutaer, er der et godt råd at følge. Det er Do Your Own Research, på de valutaer man påtænker at købe eller handle i. For der er ingen tvivl om, at udsvingene i værdien i de enkelte kryptovalutaer kan ændre sig markant fra det ene øjeblik til det næste. Derfor er investeringer i kryptovalutaer samlet set en risikabel affære, men samtidig potentielt rentabelt, idet der på ganske kort tid kan skabes store fortjenester.

De kryptovalutaer som eToro udbyder, reguleres gennem eToro X Limited, som er en reguleret DLT-udbyder licenseret af Gibraltar Financial Services Commission efter loven om investeringer og finansielle tilsynsmyndigheder. Det giver sikkerhed for at de enkelte kryptovalutaer der handles, har den værdi i realtime, som den udgiver sig for at have. Samtidig sikrer eToro over sin platform, at der kun udbydes de kryptovalutaer, der har likviditet i markedet og kan omsættes direkte.