Næste:
Næste:

Anne Holm Sjøberg og Kasper Guldager arbejder på højtryk for at EU's kommende renovationsbølge
bliver med et tydeligt dansk islæt, når det kommer til unionens kommende byggestandarder. Foto: Emil Jakobsen.

Danmark kickstarter den cirkulære byggeomstilling i Europa

Ny dansk-ledet komite skal forvandle den europæiske byggebranche fra sort til grøn. Det betyder cirkulært byggeri, reducerede CO2-udledninger, genanvendelse af affald og et muligt dansk eksporteventyr forude.


40 procent af verdens CO2-udledning relaterer sig til byggeindustrien. Det gør sektoren til verdens største klimasynder. Det faktum vil man nu ændre indenfor EU’s grænser. I 2030 skal unionens CO2-udledning være reduceret med mindst 55 procent. Byggebranchen er med andre ord et oplagt sted at starte EU’s CO2-nedrivning.

Det kommer blandt andet til at ske gennem fælleseuropæiske byggestandarder for cirkulær økonomi i byggeriet, hvor enkelte byggematerialer som for eksempel glas, træ og beton vil blive genanvendt og recirkuleret i langt højere grad.

’Europa og dens byggebranche står foran en kæmpe omstilling,’ fortæller Anne Holm Sjøberg, der er afdelingschef hos Dansk Standard, hvor de målrettet arbejder på at udforme fælleseuropæiske standarder til fremtidens byggeri. Standarderne vil blive fremtidens markedskrav i Europa til blandt andet funktioner, holdbarhed og dokumentation af byggevarer og byggeri.

Læg dertil, at EU i slutningen af 2020 besluttede, at der i det kommende årti skal renoveres ca. 35 millioner bygninger for at nå det interne udledningsmål i 2030.

’Vi skal i gang med EU’s såkaldte renovationsbølge. Det betyder konkret, at vi skal have recirkuleret byggerierne. Når vi bygger i dag og i morgen, skal vi vide præcist, hvad bygningerne indeholder, så vi for eksempel om 10 eller 20 år, kan udskifte og erstatte enkelte materialer i stedet for at rive hele bygningerne ned. Vi kommer simpelthen ikke uden om genbrug og recirkulering af materialer i fremtidens europæiske byggerier,’ fortæller Anne Holm Sjøberg.

Affald bliver morgendagens ressourcer

For at facilitere byggebranchens nødvendige omstilling er der nedsat en komite, der har fået til opgave at udstikke fremtidens standarder indenfor det cirkulære byggeri. For bordenden af den fælleseuropæiske komite sidder den danske arkitekt og bæredygtighedsfrontløber, Kasper Guldager.

»Det er ikke fordi, der mangler vilje, men skal vi udfordre business as usual, er vi nødt til at kunne opskalere på europæisk niveau, så vi har nogle fællesstandarder«

Han har i mange år tegnet og designet efter en kredsløbstankegang, hvor byggematerialerne genanvendes og derigennem skubber til forestillingerne om det bæredygtige byggeri. Senest i hans nye udviklingsselskab Home.earth.

’Cirkulært byggeri er nok et nyt begreb i en ret konservativ branche. Det er ikke fordi, der mangler vilje, men skal vi udfordre business as usual, er vi nødt til at kunne opskalere på europæisk niveau, så vi har nogle fællesstandarder, der gør det cirkulære byggeri effektivt og forståeligt. Så for os i komiteen handler det om, at skabe et fælles sprog, vi alle forstår på tværs af landegrænserne,’ fortæller Kasper Guldager.

En af de konkrete standarder Kasper Guldager gerne vil implementere på EU-niveau er et såkaldt materialepas. Det skal understøtte mulighederne for at genbruge byggematerialer, fordi man får styr på, hvad de enkelte materialer indeholder og hvordan de er blevet behandlet.

Kan man minimere affaldsmængderne, er der en enorm klimagevinst at hente. En tredjedel af klodens affald kommer nemlig fra byggebranchen. Det skal ændres, fortæller Kasper Guldager.

’I virkeligheden er det en designudfordring at lave vores byer og bygninger, så alle ressourcer bliver genanvendt. Vi kan skabe en fremtid, hvor vores affald i dag bliver morgendagens ressourcer. Ultimativt kan vi afskaffe affald som begreb.’

Dansk eksporteventyr kan vente i fremtiden

Når Danmark sidder for bordenden af komiteen, kan vi også sætte et afgørende præg på de kommende europæiske byggestandarder. Det kan blive til et gyldent eksporteventyr for danske virksomheder, forudser Anne Holm Sjøberg fra Dansk Standard.

’Når vi skriver de kommende standarder for cirkulært byggeri i Europa, baserer man sig på danske forsøg og dansk forskning. Forhåbentligt har vi indenfor et par år de første dansk-baserede standarder, der kan implementeres i Europa.’

Anne Holm Sjøberg er særligt glad for, at allerede 40 danske virksomheder og grønne pionerer har meldt ind i arbejdet med standarderne med bæredygtige løsningsforslag på det cirkulære byggeri. Derfor går det forhåbentligt ikke mange år, før den europæiske byggebranchen bliver et af unionens grønne fyrtårne.

Alle, der gerne vil have indflydelse på de kommende standarder for cirkulært byggeri og være med til at forme fremtidens grønne marked, har mulighed for at deltage i arbejdet. Læs mere her.

Arbejdet med at drive komiteen er støttet af midler fra Realdania.