Næste:
Næste:

DTU er livslang læring for alle

Det handler om at selv den bedste uddannelse ikke holder evigt og om behovet for ny viden og nye kompetencer i en omskiftelig verden. Men også om en ny dagsorden for læring og videreuddannelse dikteret af en teknologiudvikling der buldrer derudaf, og innovation i hidtil uset fart. DTU står klar med højaktuelle kompetenceløft og uddannelse til tiden på alle niveauer i regi af et omfattende program for efter- og videreuddannelse.

Ligesom DTU er synonym med ingeniøruddannelser og teknologisk forskning fra øverste hylde, rummer DTU også i dag en bred portefølje af efter- og videreuddannelsesmuligheder, som er state-of-the-art på sit felt. Det gælder enkeltstående kurser på specialist- og generalistniveau, en række diplomuddannelser samt en bred palette af masteruddannelser. Der er med andre ord tale om et videreuddannelsesunivers, der kan imødekomme de flestes behov for kompetenceløft og fagprofessionel opgradering, uanset om behovet er et enkeltstående praksisnært kursus i Kryptografiske algoritmer, Professionelt lederskab eller Machine Learning. Eller kompetencebehovet bedre modsvares af en fuld Diplomuddannelse i Operations and Supply Management eller på niveauet højere oppe en masteruddannelse i Vindenergi eller den Executive MBA-uddannelse, der også er en del af paletten.

Utrolig dynamik
Netop nu hvor udviklingen går så stærkt, er det bydende nødvendigt at virksomhederne herunder medarbejderne ruster sig på alle tænkelige parametre, for at holde sig konkurrencedygtige i den globaliserede verden. En verden hvor der er behov for at sætte den nyeste viden og de fremmeste resultater i spil så hurtigt som muligt. Og den korteste vej til ny inspiration, den nyeste viden og den nødvendige faglige opgradering er efter- og videreuddannelse i et effektivt og ambitiøst uddannelsesmiljø. DTU’s efter- og videreuddannelsesaktiviteter udmærker sig ved at blive foldet ud i et ingeniøruddannelsesmiljø, der er tæt på den fremmeste praksis, den nyeste forskning og de seneste trends og tendenser på den internationale scene. Det betyder, at de studerende oplever en konstant fremdrift, der er motiverende for læringen.

- Center for Videreuddannelse er DTU’s center for en række diplomuddannelser og en masse enkeltstående kurser. Kurserne er åbne for alle, og den eneste betingelse for at blive optaget er, at man har en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse samt mindst to års relevant erhvervsfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der er tale om uddannelser på deltid, og kurser og fulde uddannelser på bachelorniveau. Undervisningen er praksisnær, og tager udgangspunkt i de studerendes egne udfordringer, ligesom de forskellige cases der arbejdes med på studierne, alle er hentet i de studerendes egen hverdag. Det giver en utrolig dynamik, og et super afsæt til at implementere den nye læring og inspiration i egen organisation, allerede dagen efter man har modtaget læringen, fortæller centerleder Julie Wedell-Wedellsborg fra Center for Videreuddannelse på DTU Diplom.

Viden skal opdateres
På DTU findes der også et mylder af enkeltstående kurser på masterniveau. Alle udbudt fra institutter og centre med hænderne dybt begravet i den fremmeste frontforskning, og derfor attraktive for en række fagprofessionelle enkeltpersoner, men bestemt også for alle brancher og virksomhedstyper. Det samlede kursusudbud findes på DTU’s hjemmeside, hvor man kan gå på jagt efter netop det kursus, der er behov for i den aktuelle udviklingssituation, eller blot til ny inspiration eller rammesætning af forskellige former for forretningsmæssige og teknologiske udfordringer.

- På DTU Compute udbyder vi i alt seks enkeltstående kurser. Det er bl.a. inden for Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Analytics og Deep Learning. Der er tale om kurser, der udbydes i Danmarks største forskningsmiljø for computer og data science, og der er virkelig noget at komme efter særligt for tech-virksomheder. Både når det gælder praktisk hands on omkring kunstig intelligens, men også når det handler om de mere filosofiske aspekter af den digitale tidsalder omsat til konkrete forretningstiltag. På DTU Compute er der tale om kortere kurser af to til fem dages varighed, og undervisningen er en god blanding af forelæsninger, gruppearbejde, programmering, gruppearbejde med supervision og ikke at forglemme de kvalitative diskussioner med nogle af verdens fremmeste forskere på området, forklarer Line Harder Clemmensen, der er lektor på DTU Compute.

- Jeg mener, at vi alle sammen i dag har behov for en brush-up på vores uddannelsesmæssige kompetencer hvert femte år. Det vi vidste i går, er allerede gammel viden i morgen.

Kommer styrket ud
I den anden ende af spektret finder man en række masteruddannelser, herunder den højtprofilerede EMBA-uddannelse, der udbydes af DTU Business. Der er tale om en executive lederuddannelse for ledere, og der er tale om en lederuddannelse, der virkelig kan sætte en ny dagsorden og ændre kursen, når det gælder innovation på områder som produkter, tjenesteydelser, processer og forretningskoncepter. Undervisningen fokuserer overordnet på kernebegreberne innovation, forretningsudvikling samt det personlige lederskab, og sker i samarbejde med UC Berkeley’s Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology i Californien, USA.

- Jeg mener, at vi alle sammen i dag har behov for en brush-up på vores uddannelsesmæssige kompetencer hvert femte år. Det vi vidste i går, er allerede gammel viden i morgen. Derfor er det afgørende, set i lyset af konkurrencekraften og mulighederne i den globaliserede verden, at både virksomheder og medarbejdere afsætter tid til videreuddannelse, hvis de fortsat skal høste vækstpotentialet. Det handler om at være fremme på beatet, og i gear og sync med den udvikling, der sker lige rundt om ørerne på os. Det kommer man bestemt med DTU’s EMBA-uddannelse, som virkelig giver et fornemt afsæt til at disrupte den eksisterende dagsorden, når det gælder innovation, strategisk udsyn, kreativ tænkning og nye forretningsmodeller, siger programdirektør Peter Arbs fra DTU Business.