Næste:
Næste:

Find din egen, personlige ledelsesstil – og bliv en bedre leder

Ledelse handler om tilpasse sig de evige forandringer og bringe det personlige lederskab i spil, for lederen skal være det rolige punkt i orkanens øje. En ledelsesuddannelse ruster ledere til fremtidens udfordringer.

 

Den klassiske lederrolle, som vi ofte ser den portrætteret udefra, er en helt anden i dag. Credoet om den stærke mand i det nålestribede jakkesæt, der sidder for bordenden, banker resolut i bordet og træffer de rigtige beslutninger, er heldigvis ovre. Moderne ledelse er dynamisk og lader i høj grad medarbejdernes kompetencer blomstre frem. Den succesfulde leder bringer andre facetter frem i sin ledelse i den moderne virksomhed.

Disse facetter handler blandt andet om et dybere indblik i organisationen, en bedre forståelse for arbejdspsykologi og det personlige lederskab i praksis, forklarer Mette Høy, der er programchef på Danmarks største erhvervsakademi, Cphbusiness.

Det er kendskabet til ens egen persontype, der blandt andet giver redskaberne til at afkode og omsætte virksomhedens forretningsmodeller til virkelighed

”Arbejdspladserne lever i en konstant forandring, hvor ny teknologi og nye forretningsmodeller hele tiden kaster nye udfordringer af sig. I sådanne tumultariske omstændigheder kræver det, at lederen er det rolige punkt i orkanens øje.”

I den evigt foranderlige virkelighed er kommunikation mellem leddene et af de absolutte nøglebegreber, når det kommer til at stå klippefast gennem de vinde, der rusker rundt i organisationens strukturer.

”På Cphbusiness’ lederuddannelser bliver der arbejdet intenst med kommunikationen i ledelse. Skal lederen navigere strategisk rundt i både flade og hierarkiske virksomhedsstrukturer, skal lederen kende sig selv og sine grundlæggende kompetencer. Det er kendskabet til ens egen persontype, der blandt andet giver redskaberne til at afkode og omsætte virksomhedens forretningsmodeller til virkelighed,” fortæller Mette Høy.

Får faglig og personlig ballast


Camilla Damgaard arbejder til dagligt i ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan A/S, hvor hun er afdelingschef for Marked, Kunder og Ejendomme og har 20 af afdelingens 40 medarbejdere i direkte reference. Da hun besteg posten som afdelingschef, blev hun blandt andet tilbudt en lederuddannelse.

”Hos Jeudan er der fokus på talent- og karriereudvikling, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Som daglig leder havde jeg brug for værktøjer og et sprog til at forstå min egen rolle som leder og finde min egen, personlige ledelsesstil, så jeg kan lede andre bedst muligt,” fortæller Camilla Damgaard.

Camilla Damgaard, afdelingschef for Marked, Kunder og Ejendomme i Jeudan

Hun var ikke i tvivl om, at hun ville på skolebænken hos Cphbusiness, fordi der er et udpræget fokus på at omsætte ledelsesteorien til praksis på arbejdspladsen. Faktisk var det ca. 20 år siden, at Camilla Damgaard sidst kunne kalde sig studerende, men den omvæltning var alle lærepengene værd.

Turen på ledelsesakademiets skolebænk har nemlig gjort afdelingslederen meget mere bevidst om sine egne kvalifikationer og kompetencer – og gjort det nemmere at tage lederrollen på sine skuldre.

”Jobbet som afdelingsleder indeholder selvfølgelig udfordrende opgaver,” fortæller hun og nævner som eksempel svære samtaler med medarbejdere. ”Gennem Cphbusiness har jeg fået en faglig og personlig ballast, så det er blevet nemmere at tage de vanskelige samtaler med mine kollegaer. I dag ved jeg, hvordan jeg skal gribe samtalerne an, og at jeg ikke skal bortforklare eller undskylde for emnet af samtalen. Jeg griber samtalerne mere direkte og professionelt an, fordi det skaber mere klarhed for mine kollegaer og jeg omkring de fælles arbejdsopgaver og mål.”

Lærer af de andre studerende


Inden Camilla Damgaard begyndte sin lederuddannelse på Cphbusiness, spejdede hun meget til andre ledere i Jeudan A/S og forsøgte i en vis udstrækning at lede, som de gjorde. Hun havde endnu ikke selv de redskaber, der skulle til, følte hun.

”Det var tydeligt for mig, at når jeg blot forsøgte at gøre som de andre ledere, stemte det ikke altid overens med, hvordan jeg selv ville lede. Derfor endte lederuddannelsen på Cphbusiness med at sætte tydelige spor hos mig – både fagligt og personligt. I dag kender jeg min egen leder-DNA, og jeg har fået teori og et sprog med, så jeg i dag genkender de aspekter af ledelse, mine egne ledere bruger i deres daglige omgang,” fortæller afdelingschefen fra Jeudan A/S.

Det var især mødet med de andre studerende, der gjorde dybe faglige indtryk. Den faglige teori er selvfølgelig vigtig og relevant, understreger hun, men der, hvor hun virkelig lærte noget, var i mødet med de andre studerende. Det er nemlig kutyme, at de studerende selv deler ud af deres mange udfordringer ude på deres respektive arbejdspladser, og på den måde fik de vendt og diskuteret ledelsesmæssige udfordringer.

Vi får løbende nogle ledelsesmæssige værktøjer på Cphbusiness, der kan omsættes til praksis, uden at medarbejderne føler, de pludselig er underlagt store ledelsesmæssige eksperimenter

Udvikler personlige og ledelsesmæssige egenskaber


Det store udbytte Camilla Damgaard fik af sine medstuderende er et af de grundlæggende principper hos Cphbusiness, fortæller programchefen Mette Høy. Det er nemlig vigtigt for at udvikle sine personlige og ledelsesmæssige egenskaber, at hver enkelt studerende bringer sine egne erfaringer med fra sin egen arbejdsplads.

”De studerende skal udveksle erfaringer. Vi plejer at sige, at akademiuddannelsen er 30 procent undervisning og 70 procent samspillet mellem de studerende,” siger Mette Høy. ”Det styrker virkelig tværfagligheden, når de studerende deler erfaringer, udfordringer og problemstillinger på tværs af brancher og sektorer. Og det er netop den erfaring, der skaber værdi tilbage i virksomhederne.”

Derfor har de også bevidst sammensat lederuddannelserne på Cphbusiness, så de altid er aktuelle for både nuværende og kommende ledere – og uanset om de til dagligt arbejder i offentligt eller privat regi.

Teorien ude i praksis skaber værdi


Undervisningen handler ikke kun om, hvad vi lærer, men også måden hvorpå vi lærer, fortæller Mette Høy. Teorien skal transformeres til praksis for at virke og skabe værdi for virksomhederne. Derfor bliver de nye studerende allerede fra første færd præsenteret for praktiske metoder og redskaber, som går hånd i hånd med deres virke som ledere.

Ligeledes er det vigtigt, at underviserne selv har ledelseserfaring, så de ligger inde med relevante erfaringer og forståelser fra den virkelige verden.

Mette Høy, programchef på Cphbusiness.

”Hvordan skal de studerende for eksempel bruge konflikthåndtering, hvis de kun kender til teorien fra lærebøgerne,” spørger Mette Høy. ”De studerende er nødt til at vide, hvordan de omsætter teori til praktisk erfaring på arbejdspladsen.”

Men der er masser af erfaringer at hente på tværs af erhverv og sektorer, når man læser den treårige ledelsesuddannelse på Cphbusiness. Akademiuddannelsen læser man ved siden af sit daglige job, og den består af tre obligatoriske fag samt et udvalg af valgfag. Man læser typisk to fag per semester, fortæller programchef Mette Høy, som alle er relevante for ledelsesarbejdet tilbage på arbejdspladsen.

”Det er netop ledelse”


Underviserne på akademiuddannelsen opfordrer de studerende til løbende at dele ud af deres personlige og faglige erfaringer fra uddannelsen, og denne umiddelbare tilgang har også været værdifuld for Camilla Damgaard, når hun er stemplet ind på Jeudan-kontoret.

”Jeg har med det samme taget teorien med hjem til min arbejdsplads og prøvet den af i min arbejdsdag. Vi får løbende nogle ledelsesmæssige værktøjer på Cphbusiness, der kan omsættes til praksis, uden at medarbejderne føler, de pludselig er underlagt store ledelsesmæssige eksperimenter. Men vi lærer, hvordan vi hele tiden justerer i vores specifikke kontekst – og det er netop ledelse.”

I dag sidder afdelingschefen for Jeudan A/S ligeledes med i virksomhedens chefgruppe, og der har hendes tid på Cphbusiness været en enorm ballast. ”Jeg forstår nu sproget, og jeg har et solidt fundament at stå på, hvor jeg genkender strategierne og forstår at implementere de forandringer, der kræves af en stor, agil virksomhed.”

Det hårde slid på skolebænken har bestemt været det hele værd, beretter hun. Hvis man har den rette indstilling, er udbyttet enormt. Men man skal være klar til at lægge sig i selen.

”Det er krævende at studere ved siden af et fuldtidsjob som leder, det skal man være forberedt på. Så mærk efter inden, om du virkelig er klar, for så er det nemmere at komme igennem et par hundrede siders teori en tirsdag aften efter en hård arbejdsdag. Og så skal du være indstillet på at bidrage aktivt til undervisningen, men så får du også det optimale udbytte ud af ledelsesuddannelsen.”