Næste:
Næste:

På Diplomuddannelsen i Ledelse på Cphbusiness bliver der arbejdet målrettet på at udvikle kompetencer, som understøtter det undersøgende og lærende lederskab.

En lederuddannelse der giver handlekraft og åbner for perspektiverne

Diplomuddannelsen i Ledelse, som den udbydes og praktiseres på Cphbusiness, er en lederuddannelse med stort L. Her uddannes anerkendende, undersøgende, nysgerrige og reflekterende ledere med nye perspektiver på ledelsesopgaven. Ledere der qua handlekraft, kompetencer og autenticitet skaber følgere i sit lederskab, og dermed kan sætte den dagsorden, der åbner nye veje og breder horisonten ud til forøget værditilvækst og værdiskabelse.

Viden til værdi

Uddannelsen rummer de aktuelle ledelsesteorier, den nyeste litteratur og mandsopdækker de seneste ledelsestrends, men udmærker sig især ved sit praktiske sigte og ved armlægningen med virkelige, reelle og autentiske udfordringer i lederskabet. Udfordringer hentet i de studerendes egen virkelighed fra lederskabet i hverdagen. Derfor er uddannelsen meget hands-on, og langt de fleste studerende kan allerede fra dag et omsætte den nye viden og inspiration til praktiske og værdiskabende tiltag og indsatsområder i egen organisation. Naturligvis tilpasset organisationens eget særkende og forløst i den ånd og under de vilkår, der er virksomhedens DNA.

Hos os gør vi nemlig viden til værdi, og det betyder helt konkret, at ny viden ikke har nogen værdi, før den omsættes til praksis.

- Tilbagemeldingerne fra vores studerende er, at de virkelig kommer på noget af en åbenbaringsrejse gennem Diplomuddannelsen i Ledelse på Cphbusiness. Men også en meget praktisk rejse i øjenhøjde med ledelsesopgaven, fordi de får et professionelt handlegrundlag og en række redskaber og håndtag, de kan skrue på til at løfte ledelsesmandatet til nye højder. Hos os gør vi nemlig viden til værdi, og det betyder helt konkret, at ny viden ikke har nogen værdi, før den omsættes til praksis. Og netop praksistilgangen er det, vi træner vores studerende i. Tingene skal nemlig virke, før det er interessant og giver mening, fortæller Mette Høy, der er programchef for Ledelse på Cphbusiness.

Programchef på Cphbusiness Mette Høy mener, at ny viden ikke har nogen værdi, før den omsættes til praksis.

Plus på krydsbefrugtning

Adgangskravet til at søge om optagelse på Diplomuddannelsen i Ledelse er minimum en akademiuddannelse samt to års relevant erhvervserfaring. Erfaringen er dog, at variationen er meget bredere og noget mere nuanceret. På de forskellige uddannelseshold er der både erfarne ledere, nyudnævnte ledere og ledere in spe, og kigger man på den uddannelsesmæssige baggrund, finder man både studerende med en akademi-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse som faglig ballast.

- I den måde vi folder vores Diplomuddannelse i Ledelse ud på, er det ikke uddannelsesbaggrunden, der er i centrum. Men netop den ledelsesopgave de studerende hver især skal løfte og tackle både nu og i fremtiden. Det sker i et læringsmiljø med højt til loftet og med tid til refleksion og diskussion. Det sker med klasseundervisning og oplæg, gennem workshops og gruppearbejde. Netop i gruppearbejdet får de studerende lejlighed til at arbejde i dybden og finde løsningsmuligheder på netop de ledelsesudfordringer, de aktuelt står over for. Det resulterer i en uvurderlig krydsbefrugtning de studerende imellem og netop med en holdbar synergi, fordi den sparring de hver især både får og opnår på deres ledelsesudfordring er guld værd. Det skyldes især, at vores uddannelseshold består af en konstruktiv blanding af studerende fra både det offentlige og private arbejdsmarked, og på kryds og tværs af alle brancher og organisationstyper. Derfor bliver det et berigende studiemiljø, hvor det bare handler om at suge til sig af den viden og erfaring, de medstuderende hver især repræsenterer, forklarer Mette Høy.

Guldgrube af viden

En ting er at få et officielt eksamenspapir på sin lederuddannelse, en helt anden er de unikke fagprofessionelle netværk, der etablerer sig undervejs i studiet. Netværk der ikke blot virker, og er i funktion i forbindelse med opgaveskrivning, sparring og diskussioner undervejs i studiet, men netop netværk der har en noget større rækkevidde, fordi de også er i spil, når eksamensbeviset er i hus.

- Vi har utallige eksempler på at de fagprofessionelle netværk, som de studerende naturligt kommer til at indgå i undervejs i studiet, rækker langt ind i fremtiden. Netværk som vores studerende støtter sig til og søger rådgivning og sparring i, mange år efter de har afsluttet Diplomuddannelsen i Ledelse på Cphbusiness. Det er virkelig til tillægsgevinst af dimensioner, og en win-win situation for alle. Ikke bare for den enkelte studerende, men bestemt også for de virksomheder og organisationer, de hver især repræsenterer. Med andre ord en guldgrube for viden og erfaring, man altid kan trække på, når man kommer i uvejr. Og det gør vi alle sammen før eller senere, siger Mette Høy.

Videreuddannelse giver en bedre forretning og mere tilfredse medarbejdere

Nye vinkler og perspektiver på ledelsesopgaven er en nødvendighed, værktøjer og redskaber til at sætte nye retninger et must, mens inspirationen i undervisningen og sparringen med de medstuderende er en øjenåbner af dimensioner. Afdelingsdirektør Christian Mellergaard fra Jyske Bank i Vordingborg er allerede blevet en bedre udgave af sig selv gennem sit igangværende uddannelsesforløb på Diplomuddannelsen i Ledelse på Cphbusiness.

Indtil videre har det været noget af en personlig rejse at være igennem for Christian Mellergaard, siden han kastede sig over Diplomuddannelsen i Ledelse på Cphbusiness. I dag er han på andet halvår af uddannelsen, og har ikke fortrudt valget et sekund. Fagenes indhold og fokus på at omsætte det i praksis giver ham en stor tilfredsstillelse.

Forretningsudvikling i fokus

Når han summer op, lægger han især vægt på den personlige udvikling, den større bevidsthed om lederrollen og lederskabet, den nyvundne viden om andre menneskers gøren og laden, om vigtigheden af at understøtte trivslen på arbejdspladsen og iscenesætte motivationen samt de nye kompetencer og værktøjerne til at løse både kendte og fremtidige udfordringer med.

- Det både er og har virkelig været fedt at komme i gang med Diplomuddannelsen i Ledelse. Det er virkelig et plus, og en værditilvækst for min rolle som leder. Netop fordi vi som mennesker er forskellige, og derfor skal behandles forskelligt under de rammer vi nu en gang opererer under. Jeg synes, at jeg allerede nu kan se resultater af min videreuddannelse. For det første hjælper uddannelsen mig med at skabe øget forretningsudvikling, for det andet har jeg fået indlejret en faglighed omkring det at være leder, og for det tredje får jeg mere tilfredse medarbejdere, efter jeg påbegyndte studiet. Og alene det er jo en succes, siger Christian Mellergaard, der har været afdelingsdirektør i fire et halvt år, er 44 år og har personaleansvar for ni medarbejdere.

Uvurderlig tillægsgevinst

På det hold Christian Mellergaard følger på Diplomuddannelsen i Ledelse på Cphbusiness er de i alt 15 studerende, og heraf er de fire fra Jyske Bank. Der er efter hans mening et godt miks af ledere fra forskellige brancher og med forskellige tilgange til lederrollen. Netop det faktum gør, at diskussionerne og meningsudvekslingerne i både gruppearbejdet og i den konkrete undervisning kommer godt omkring og ud i hjørnerne, da holdet tilsammen repræsenterer mange forskellige synspunkter og praktiske erfaringer. En kombination af praktisk erfaring og viden, man uvilkårligt bliver inspireret af, og erfaringer man kan omsætte i sit eget lederskab, i den virkelighed man agerer i til daglig.

Derfor er det jo et fantastisk netværk, man får. Et netværk man kan støtte sig op ad, og et netværk man altid kan søge råd og hjælp i.

- Der er virkelig basis for god sparring på aktuelle udfordringer og problemstillinger i både undervisningen og i det tilhørende gruppearbejde. Man er jo sammen med mennesker, der er udfordret af de samme overvejelser, når det gælder valg af ledelsesstil, om hvordan man motiverer sine medarbejdere, og hvordan man kan toppe arbejdsglæden og resultatskabelsen i sin enhed. Derfor er det jo et fantastisk netværk, man får. Et netværk man kan støtte sig op ad, og et netværk man altid kan søge råd og hjælp i. Det er bestemt en uvurderlig tillægsgevinst ved uddannelsen. Derfor har vi naturligvis også samarbejde på tværs af grupperne, fordi der er ingen af os, der vil gå glip af noget, forklarer Christian Mellergaard.

Kun det relevante

Diplomuddannelsen i Ledelse på Cphbusiness betoner især den praktiske vinkel på det at være leder, og kombinerer den praktiske tilgang med teorier, der udvider horisonten og gør ledelsesperspektivet bredere. Netop den platform gør, at ledelsesopgaven og ledelsesrummet får nogle helt nye strenge at spille på, fordi der bliver langt fl ere nuancer og facetter i klaviaturet at gøre brug af som leder. Det betyder, at ledelsesopgaven kan løftes til nye niveauer, fordi overskuddet til at forløse nye indsatsområder og strategiske sigtemål bliver betragteligt nemmere.

- Jeg sætter stor pris på den operationelle værktøjskasse og de teorier og redskaber, jeg allerede har erhvervet mig på uddannelsen, og som jeg så småt er ved at implementere i min egen organisatoriske hverdag. Men det er jo langtfra dem alle sammen, der er relevante i min butik. Derfor skal jeg naturligvis kun sætte de skibe i søen, der er relevante for min egen virkelighed. Og netop den prioritering og skelnen, er også noget man bliver bevidstgjort om på uddannelsen, fortæller Christian Mellergaard.