Næste:
Næste:

Business Institute udbyder tidssvarende og fleksible modulopbyggede uddannelser på bachelor- og masterniveau med fokus på den praktiske eksekvering.

Fleksible uddannelsesforløb sikrer uddannelse til tiden

Der er turbo på udviklingen, og det er aldrig gået stærkere. Nye smarte teknologier med indlejrede algoritmer myldrer frem, dagsordner bliver interruptet, og der stilles konstant krav til, at det skal gå hurtigere og være smartere. Derfor er der ingen vej uden om. Det handler om livslang læring, om at holde eksisterende viden ved lige og frem for alt i verden om at opsøge den inspiration, der kan sætte de nye agendaer, og dermed indfri fremtidens mål.

På Business Institute i Aalborg har de i over 25 år uddannet fremtidens ledere. Det sker med udgangspunkt i et varieret og engagerende uddannelsesprogram, der også rummer bachelor- og masteruddannelser i Business Administration. Der er tale om uddannelser, der er i sync med virkeligheden, og om uddannelser der er i konstant udvikling for netop at afspejle den tid, vi lever i. På Business Institute ved de om nogen, hvad det vil sige at levere læring til tiden. Hvad ny viden kan omsættes til i strategiske og praktiske tiltag, og hvad inspiration gennem ny læring betyder for virksomheders og organisationers manøvredygtighed i en kompleks og uforudsigelig verden, hvor kravet om at skabe resultater hele tiden strammes. Samtidig en verden hvor virksomheder og organisationer ikke bare bruger den nye indsigt til at konsolidere sig i markedet, men derimod skaber fundamentet og de platforme, der gør, at de gennem vidensoverskud bliver i stand til næsten dagligt at præstere nye løsninger og smartere måder at tackle udfordringerne på.

Vi lever i en verden hvor forudsigeligheden smuldrer, og hvor paradokser og tvetydigheder er en del af livets rygsæk.

- Vi lever i en verden hvor forudsigeligheden smuldrer, og hvor paradokser og tvetydigheder er en del af livets rygsæk. Netop i den situation er ny inspiration og uddannelse af lederne af yderste vigtighed. For ledere handler det nemlig om, at rumme det overskud af viden, der gør, at man er i stand til at vurdere udfordringerne i flere perspektiver for at træffe de rigtige beslutninger. Så at sige at have flere knapper at dreje på, så navigationen på det oprørte hav, vi kalder markedet, bliver mere smidig, forklarer rektor Lars Ib fra Business Institute.

Praksisnært og eksekverende

I et inspirerende og praksisnært læringsfællesskab med fokus på eksekvering og handling fremfor teori og tilbagelænethed, mødes både morgendagens og fremtidens ledere i et frugtbart samspil omkring egne ledelsesudfordringer fra hverdagen. Både bachelor- og masteruddannelserne udmærker sig nemlig ved, at det er de studerendes egne udfordringer, der er genstand for undervisningen. Det sker i et eksemplarisk lys, hvor teorierne så kobles til de aktuelle problemstillinger, for på den måde at skabe det handlerum, som lederne endnu ikke har fået øje på.

Rektor Lars Ib mener, det er en absolut nødvendighed, at man fornyr sig gennem uddannelse.

- Der er ingen tvivl om, at vi med vores undervisning kridter banen af, og giver vores bud på hvordan ledelsesopgaven, men bestemt også ledelsesmandatet forventes håndteret både nu og i fremtiden. Det handler i høj grad om fleksibilitet, om at indtage ledelsesrummet og om at se muligheder. Men også om at turde tage en chance med risiko for at fejle. Nulfejlskulturen har nemlig spillet fallit. Det betyder naturligvis ikke, at vi skal kaste os ud på dybt vand i forsøget på succes. Men vi skal turde noget mere. Pirre nysgerrigheden, udfordre os selv og for alt i verden nedbryde de barrierer, der indrammer vores komfortzone. Kan vi gøre det med inspirerende og relevant uddannelse, er vi kommet meget langt. Og det ved jeg faktisk af erfaring, at vores studerende gør. Via uddannelsen bliver de nemlig sat fri af forstokkede fordomme og indbyggede traditioner, og kan derfor møde verden med et åbent sind og pande, som er forudsætningen for udvikling og nye perspektiver. Og det er det verden har brug for i en tid, hvor vi skal face klimaudfordringerne, manglen på ressourcer og et helt nyt mindset på bæredygtighed, siger Lars Ib.

Fleksibel struktur

Lederskabet udfordres i dag fra flere sider. Tidspresset og teknologiudviklingen er et forhold. Globaliseringen, internationaliseringen samt forbruger- og myndighedskrav et andet. Men også handelskrige, protektionisme og toldmure spiller bestemt ind på hvordan det ledelsesrum, man skal beherske, ser ud. Derfor er viden og et vist vidensoverskud vigtigt for at gøre spillepladen større, og dermed handlemulighederne bredere. Og det bedste kort til at sikre det, er vedvarende uddannelse.

- Den største trussel mod kontinuerlig uddannelse er manglen på tid. Det hører vi ofte fra vores studerende. Og i en tid med højkonjunktur er det heller ikke videreuddannelse, der har den højeste prioritet på direktionsgangene. Det er der nemlig ikke tid til, lyder det. Og set fra min stol er det en rigtig dårlig prioritering. Uddannelse sikrer nemlig, at man generer det vidensoverskud, der gør, at man kan kaste sig over nye projekter. Men som konsekvens af de studerendes mangel på tid, har vi gennem vores nye univers MyCAREER udviklet en uddannelsesportefølje med en meget fleksibel uddannelsesstruktur. Det betyder, at en bachelorstuderende kan vælge at tage uddannelsen på et år eller sprede den ud over flere, ligesom en masterstuderende kan vælge at tage MBA’en på to år, eller ligeledes sprede den ud på flere år. Den fleksible struktur er gjort mulig via den modulopbygning, som uddannelserne er spundet over, forklarer Lars Ib.