Næste:
Næste:

I krydsfeltet mellem offentlig og privat ledelse findes nye løsninger

Det moderne arbejdsliv, med konstante omstillinger, ændrede mål og øgede krav til effektivitet, stiller krav om kontinuerlig videreuddannelse af både ledere og medarbejdere. Det handler om at forberede sig til fremtiden med nutidens værktøjer. Om agilitet, nytænkning og omstillingsparathed. Og ikke mindst gennem videreuddannelse at få inspiration og viden til at gøre tingene på mere hensigtsmæssige og smarte måder.

Overskriften for hele vores arbejdsmarkedstilgang i dag er livslang læring. Udviklingen på arbejdsmarkedet i både det nationale og internationale perspektiv, går nemlig så stærkt, at man ikke blot kan læne sig op ad det, man lærte en gang. Der skal hele tiden bygges på. Opkvalificeres på nye krav og standarder, ligesom der skal trænes i at omsætte nye metoder og teorier til faktuelle resultater.

Balanceakt

Lone Hauritz og Peter Frost Jepsen er to af de ledere, der efter flere år på arbejdsmarkedet fandt vejen tilbage til uddannelsessystemet. Lone Hauritz er leder i det offentlige, nemlig som oversygeplejerske og leder af Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Den Danske Hornhindebank, mens Peter Frost Jensen er leder i det private erhvervsliv. Peter Frost Jepsen, der er uddannet diplomingeniør i eksportteknologi fra Aalborg Universitet, er i dag CCO i Vald. Birn, der er et Nordeuropas største støberier. Begge er enige om, at den Executive MBA-uddannelse de begge har gennemført på Business Institute i Aalborg, har være noget af en professionel øjenåbner, og har givet dem den ledelsesfaglige ballast, der er nødvendig for at skabe gennemslagskraft og lydhørhed i den organisation, de hver især repræsenterer.

- Hold nu op hvor har det været spændende og udbytterigt. Som oversygeplejerske arbejder jeg til daglig i en travl og hektisk hverdag, der er karakteriseret ved konstante udfordringer. Udfordringer hvor jeg hele tiden skal balancere økonomien med de øvrige ledelsesmæssige krav og forventninger. For virkeligheden er, at vi til stadighed arbejder på et mindre og mindre budget, fordi vi hvert år skal reducere omkostningerne, som staten har besluttet. Sparekravet bliver yderligere presset af stigende medicinudgifter, ydre krav om hele tiden at gøre det hele hurtigere og bedre med højere kvalitet, og endelig den politiske virkelighed, hvor der konstant kommer nye politiske udmeldinger, der skal honoreres og inkorporeres i arbejdsgangene. Det kræver en høj grad af agilitet for at kunne rumme paradokserne. En udfordrende opgave. Men for at løse opgaven er det altså guld værd at få ny inspiration, nye ideer, og at blive præsenteret for nye værktøjer og metoder, samt de nyeste teorier for at løfte den. Og det har jeg bestemt fået gennem den MBA-uddannelse, jeg har taget på Business Institute, siger Lone Hauritz, der til daglig er leder for i alt 130 medarbejdere inklusive tre mellemledere.

Målbare resultater

Hvad enten man er ansat i den offentlige sektor eller det private erhvervsliv, mærker samtlige ledere i disse år et øget pres på stort set alle felter, der ligger inden for deres ansvarsområde. Det er krav om øget effektivitet, implementering af nye it-systemer, skærpede krav til økonomistyring og indtjening, samt forventningen om konstant innovation og nytænkning. Men innovation og nytænkning kommer ikke bare af sig selv. Det kræver en indsats, og det forudsætter viden om, hvor og hvordan, der kan skabes innovation. Herunder viden om de processer, der skal understøtte det innovative mindset, og efterfølgende realisere innovationsgevinsten i konkrete og målbare resultater.

For at bide sig fast i arbejdsmarkedet, og for at kvalificere sig til de mest spændende og interessante jobs, finder flere og flere ledere vej ind i uddannelsessystemet for efter- og videreuddannelse. For mange offentlige ledere er det et krav med videreuddannelse på et vist niveau, fordi den offentlige forvaltning fordrer effektiv, målrettet og budgetbevidst ledelse, da det er skatteborgernes penge, der står på spil. For ledere i det private erhvervsliv er det som oftest de skærpede krav som internationaliseringen og den globale konkurrence sætter, der er incitamentet for igen at søge tilbage til skolebænken.

System i kommunikationen

Som leder i det private erhvervsliv oplever Peter Frost Jepsen, som følge af de senere års stærkt forøgede aktivitet i markedet, at man hele tiden halter bagefter på grund af kapacitetsmangel. Det gælder både adgangen til kvalificeret arbejdskraft, men bestemt også adgangen til råstoffer på verdensmarkedet. Især spiller en lukket mine i Kina ind her, og situationen gør, at kunderne skal vente længere tid på varerne end de er vant til.

Netop i den situation handler den om at være gelinde, og adressere problemet de rigtige steder hen. Derfor arbejder Peter Frost Jepsen i dag med en klar kommunikationsstrategi for, hvordan kunderne skal orienteres om situationens udvikling, og hvordan de enkelte kunder skal håndteres i det samlede billede. Et billede hvor kunderne naturligvis forventer at modtage varen på det lovede tidspunkt, men også et billede hvor Vald. Birn kun kan honorere og efterkomme ordrene efterhånden, som råstofferne tilløber virksomheden.

Her har uddannelsen virkelig hjulpet mig, så jeg har haft argumenterne og de faglige overvejelser på plads i forhold til den løsningsmodel, vi har foldet ud.

- I den aktuelle situation handler det hele tiden om at navigere til fordel for kunderne og virksomheden. Og det er bestemt ikke nogen let opgave. Derfor har vi virkelig lagt os i selen for at gennemføre en kommunikationsstrategi og plan, der gør at kunderne er velorienteret på udviklingen. Her har uddannelsen virkelig hjulpet mig, så jeg har haft argumenterne og de faglige overvejelser på plads i forhold til den løsningsmodel, vi har foldet ud. En løsningsmodel hvor ansvarsplaceringen er klokkeklar, og en løsningsmodel der på det kommunikationsmæssige plan involverer hele ledelsen. Det er slut med bydrenge, der blot videreformidler den dårlige besked, om leverancens forsinkelse. I dag foregår kommunikationen i niveau. Det betyder, at det er vores CEO, der taler med kundevirksomhedens CEO, eller mig der taler med kundens CCO og vice versa. Det giver troværdighed, og det giver ikke mindst en kommunikation, der er i øjenhøjde. Og det er vigtigt, fordi det også handler om det fremtidige samarbejde for begge parter, fortæller Peter Frost Jepsen.

Stærkt fundament

For både Lone Hauritz og Peter Frost Jepsen har MBA-uddannelsen været noget af en øjenåbner, og særligt overraskende var den dynamik, der blev forløst i kraft af, at uddannelsesholdet bestod af ledere fra både det offentlige og private arbejdsmarked. Mange fordomme om ledelseslivets udfordringer i henholdsvis den private og offentlige sektor blev aflivet, og særligt interessant var det at konstatere, at udfordringerne og det ydre pres stort set er det samme. Blot med den forskel at offentlige ledere konstant skal forholde sig til nye politiske vinde og navigere i ændrede administrative rutiner, mens ledere i det private har en bestyrelse at forholde sig til.

Undervejs i uddannelsesforløbet fandt Lone Hauritz og Peter Frost Jepsen sammen i et fagligt professionelt arbejdsfællesskab, hvor de hele tiden spillede hinanden bedre. Samarbejdet og den gode kemi resulterede bl.a. i, at de udarbejdede MBA specialet sammen.

I specialet med titlen Paradigmestifte: Aarhus Universitetshospital på vej mod større agilitet, stillede de skarpt på ledelseskonteksten og ledelsesudfordringen i en politisk styret organisation. De interviewede i alt 13 ledere på hospitalet herunder direktionen, og konklusionen var, at ledelsesudfordringen var den samme, uanset om man er leder i den private eller offentlige sektor. – Det har virkelig været en fornøjelse at arbejde sammen med Peter, og suge af den erfaring han har fra det private erhvervsliv. Vi supplerer hinanden rigtigt godt, og det er et super afsæt til at komme vidt omkring i tanker og processer. Eksperimentere med teorier og metoder, tænke nyt og kreativt, og tænke langt ud af boksen. Det giver mening, og det gør det især, fordi underviserne på uddannelsen har evnen og kvalifikationerne til at rammesætte ideerne, og transformere dem til konkrete handlinger og initiativer. For mit eget vedkommende har jeg gennem uddannelsen fået et meget stærkt fundament, der ubetinget har gjort mig stærkere til at lede gennem andre, ligesom jeg har fået redskaberne og inspirationen til at skabe mig det organisationsmæssige overblik, der gør, at jeg i dag er langt bedre til at prioritere mellem opgaverne, forklarer Lone Hauritz.

Varmt venskab

Uddannelsesforløbet har ikke bare sikret Lone Hauritz og Peter Frost Jepsen et eksamensbevis fra MBA-ligagen, men også et varmt venskab, der inkluderer de respektive ægtefæller. Hertil, sammen med to øvrige MBA studiekammerater, et netværk i en professionel relation, de begge trækker på nogle gange om ugen, når de møder udfordringer, som de mangler sparring for at tackle.