Næste:
Næste:

MBA uddannelserne på Business Institute giver inspiration, viden og ny læring. Det sker med en dialogbaseret undervisning i rammer med højt til loftet.

MBA uddannelser med fingeren på pulsen

Det handler om hurtig og effektiv opkvalificering, om ny viden og inspiration og om en personlig rejse der ændrer mindsettet for bestandigt. Der er tale om moderne MBA uddannelser, der italesætter de nyeste ledelsesteorier og -metoder i et handlingsorienteret perspektiv, og i strukturerede uddannelser der rækker fremad mod nye mål.

Business Institute er leveringsdygtig i executive MBA uddannelser, der booster karrieren og tager ledelsesopgaven alvorligt. På uddannelsen møder man medstuderende, der allerede i dag er ledere i enten det private eller offentlige erhvervsliv. Business Institute udbyder i alt tre MBA uddannelser med hver sit særlige specialefokus. Det er MBA in Strategic Thinking, MBA in Leadership Psychologhy og MBA in Corporate Entrepreneurship. Hertil kommer to MBA uddannelser der henholdsvis foldes ud i Grønland og på Færøerne. Muligheder her er MBA Artic Grønland samt MBA Færøerne, der hver især stiller skarpt på de udfordringer, der er med hensyn til at udvikle og opdyrke nye forretningspotentialer på netop de geografiske destinationer.

- Det helt særlige i vores uddannelsesportefølje er, at de tre specialer, som vi har samlet vores MBA uddannelser om, starter med et fællesfagligt første studieår. Det er en ændring af uddannelserne, der har været i spil siden 2013, da flere af vores studerende gav udtryk for, at uanset hvilken uddannelsesretning de gik på, ville de også gerne vide noget om strategisk praksis, om psykologiske værktøjer og iværksætteri. Og fordi vi er en lille omstillingsparat institution i øjenhøjde med vores studerende, afsøgte vi mulighederne i de perspektiver. Og jeg må erkende, at det har været en ubetinget succes for både vores studerende og os selv, fordi synergieffekten mellem uddannelsessporerne er blevet forløst optimalt, forklarer rektor og direktør Lars Ib fra Business Institute.

Mærkbare resultater

Business Institute er en privatejet uddannelsesinstitutionen, der har eksisteret siden 1984, og dermed har mere end 30 års erfaring i at udvikle og designe nærværende og relevante MBA uddannelser for ledertalenterne i både det private og offentlige erhvervsliv. Gennem årene har mere end 1000 studerende søgt inspiration og ny viden gennem solide og effektfulde uddannelsesforløb, der er på omgangshøjde med tidens trends og de nyeste bevægelser inden for ledergerningen. Dermed har de studerende fået ny næring og perspektiver til at tackle udfordringerne som leder i et forretningsmæssigt perspektiv, og det er sket og sker i uddannelsesforløb der i den grad udstyrer de studerende med innovative værktøjer og praktiske teorier, der let og elegant kan transformeres til egen lederrolle.

- Vores uddannelsestilbud er i den grad praktiske. Vi har stor fokus på at både teorierne og de forskellige ledelsesværktøjer, som vi præsenterer de studerende for, er relevante, kan bruges og giver mærkbare resultater på både den lange og den korte bane. Det er nemlig vores eksistensberettigelse, at kunne levere varen i et let omsætteligt sprog og i en inspirerende ramme, der lægger op til handling, og ruster den enkelte leder til innovativ og kreativ nytænkning. Naturligvis forankret i en strategisk ramme, hvor ambitionen om at blive bedre og stærkere både teoretisk og operationelt er indlejret i vores uddannelsesvirke, fortæller Lars Ib.

Business Institute er hjemhørende i Aalborg, men har på sigt planer om at åbne en ny uddannelsesafdeling i København. Det sker i erkendelse af, at livslang læring er kommet for at blive, og at videreuddannelsesmarkedet med hensyn til kvalitet og fleksibilitet, kun bliver styrket med flere professionelle aktører.

Gæsteprofessorer fra udlandet

For at blive optaget på en af Business Institutes tre MBA uddannelser er det et krav, at man har ledelseserfaring fra enten det private eller offentlige arbejdsmarked. Netop ledelseserfaringen hos de studerende skal sikre, at undervisningen kan foldes ud på et højt ledelsesmæssigt niveau, hvor deltagerne er i øjenhøjde med hinanden og de ledelsesaspekter, der arbejdes med på uddannelsen.

Vores uddannelsestilbud er i den grad praktiske. Vi har stor fokus på at både teorierne og de forskellige ledelsesværktøjer, som vi præsenterer de studerende for, er relevante, kan bruges og giver mærkbare resultater på både den lange og den korte bane.

En MBA uddannelse i regi af Business Institute er en 2-årig deltidsuddannelse på masterniveau, der i alt udløser en arbejdsbelastning svarende til 60 ECTS point. Uddannelsen er kvalitetssikret gennem den internationale ledelsesstandard for kvalitet, nemlig standarden DS/EN ISO 9001:2015.

En fuld MBA uddannelse omfatter i alt 12 undervisningsseancer af to sammenhængende undervisningsdage en gang om måneden. Der er tale om lange dage, hvor det forventes, at de studerende dels har forberedt sig, dels deltager aktivt i den dialogbaserede undervisning. Hertil kommer en række modulopgaver, som skal bestås løbende, ligesom hvert semester afsluttes med en semestereksamen, herunder også det afsluttende speciale, hvor den studerende selv vælger problemstillingen, der skal behandles.

- I november 2017 blev vi klar med et helt nyt uddannelsesspor nemlig MyMBA. Der er tale om en MBA uddannelse, som de studerende kan designe efter lyst og interesser blandt de 24 fagmoduler, som vi har på hylderne. Endelig mangler jeg at nævne, at vores undervisere kommer fra danske universiteter og videregående læreranstalter, ligesom vi har en række internationale gæsteprofessorer fra bl.a. Politecnio di Milano, London Business School og Lally School of Management, siger Lars Ib.