Næste:
Næste:

Når hatten er pengene værd - Business Institute klar med ny læringsstrategi

Uanset om man er presset på hjemmefronten, ligger under for stort tidspres på arbejdet eller har andre vigtige gøremål i hverdagen, er det afgørende for karrieren at afsætte tid til efter- og videreuddannelse. Investering af tid til at erhverve nye kompetencer giver nemlig mere tid på den lange bane. Det er erfaringen hos Business Institute, der udbyder en række MBA uddannelser.

Det er afgørende for Danmarks konkurrencekraft at både medarbejdere og virksomheder investerer i den nødvendige efter- og videreuddannelse, som er en forudsætning for at klare sig og positionere sig i den internationale konkurrence. Globaliseringen har nemlig sin egen dagsorden, og højt på den står teknologiudviklingen, som aktuelt buldrer frem i et hidtil uset tempo. Det sætter nye standarder, for de kompetencer en virksomhed skal rumme. Derfor er det vigtigt, at have fokus på at udvikle de forskellige ledelseslag, så virksomheden altid er parat til at møde de seneste udfordringer med den nyeste og fremmeste viden. Især er det vigtigt, at virksomheden er toptunet på felter som bl.a. moderne ledelse, strategiudvikling, eksekvering, forretningsudvikling og innovative processer. Ellers mister virksomheden momentum, og dermed konkurrencekraft på både den nationale og internationale scene.

Ny læringsstrategi
På MBA uddannelserne hos Business Institute i Aalborg hører de tit fra de studerende, at det er svært at afsætte den nødvendige tid til den faglige kompetenceudvikling gennem et længerevarende uddannelsesforløb. Det argument har de taget konsekvensen af og udviklet en ny og effektiv læringsstrategi, der rummer en række understøttende aktiviteter, der rammesætter uddannelsens faglige sigte, det akademiske niveau samt læringsmålene. De understøttende aktiviteter rummer bl.a. vejledning, rådgivning og sparring på individuelt niveau, let og fri adgang til underviserne og hurtige svar på spørgsmål gennem en åben Skype forbindelse.

Høj gennemførelse
Udover det øgede fokus på individuel rådgivning og vejledning af de studerende rummer den nye læringsstrategi samtidig forskellige workshops og bootcamps, hvor de enkelte fag italesættes med udgangspunkt i fagets pensum og opgaveskrivning, ligesom der i undervisningen anvendes videoguides og brugen af YouTube klip til perspektivering og refleksion. Et andet element er bookskims af lærebøger, hvor lærebøger på eksempelvis 300 sider typisk koges ned til essentielle 30 sider. Samlet set bevirker det fornyede fokus på effektive læringsstrategier, at de studerende gennemfører studiet, på trods af den ekstra arbejdsbelastning som en MBA uddannelse er. Faktisk er gennemførelsesprocenten på MBA uddannelserne over 90 procent, hvilket understreger at læringsstrategierne virker, og at studiemiljøet med de faglige og sociale relationer er attraktivt for de studerende.

Anne Marie Karkov, der er direktør i VisitNordjylland, opbyggede en fornuftig rutine om MBA studiet, så hun både kunne passe uddannelse, et udfordrende job samt børn, hus og sommerhus.

- Selvfølgelig kræver det en en dedikeret indsats at tage en MBA uddannelse på deltid, når man samtidig skal passe et udfordrende og kævende arbejde samt børn, hus og sommerhus. Men så er det heller ikke værre. Jeg har formået at få det sat ind i en fornuftig rutine, og jeg ser det som en kæmpe gevinst at få tilført så megen brugbar viden. Jeg har virkelig rykket mig på felter som corporate entrepreneurship, strategi og strategiudvikling samt fået indsigt i de nyeste trends og tendenser inden for ledelse. Samtidig har jeg erhvervet mig en uvurderlig værktøjskasse fyldt med værdifulde og direkte anvendelige værktøjer inden for bl.a. ledelse, strategi og HRM. Og jeg bruger dem både til at effektuere og fintune konkrete projekter og indsatsområder, men bestemt også til kontinuerlig inspiration og perspektivering. I dag ville jeg ikke være den læring foruden, jeg fik gennem mit MBA studium. Jeg er blevet uhyre opmærksom på, hvad ny læring og inspiration betyder for fremdriften i en virksomhed, og jeg må sige, at den praksisnære tilgang til teorien, som den bliver praktiseret hos Business Institute, virkelig sætter turbo på udviklingen, fordi man selv har hænderne dybt begravet i de problemstillinger, man arbejder med. Det skyldes, at problemstillingerne er hentet fra egen hverdag, og konsekvensen af det er, at der ikke er langt fra tanke til handling i ens egen organisation. Derfor er det en win-win situation for både virksomheden, men bestemt også for én selv, siger Ann Marie Karkov, der er direktør i VisitNordjylland.

Fortsat vækst

Rektor og direktør Lars Ib fra Business Institute arbejder konstant på at opdatere uddannelserne så de er i sync med tiden, og rummer den seneste viden og erfaringer.


MBA uddannelserne hos Business Institute svarer samlet set til en arbejdsbelastning på i alt 60 ECTS-point, og på uddannelsen er det faglige indhold dikteret, af de udfordringer der opleves på ledelsesgangene lige nu. Selvfølgelig suppleret af den nyeste forskning, men afgjort med lederen og ledelsesopgaven som det naturlige centrum. Der er tale om læring til tiden og et tidssvarende fagligt indhold, der konstant opdateres i forhold til de nyeste bevægelser og trends, således at indholdet hele tiden matcher den aktuelle ledelsesudfordring.

- Vores udvikling af uddannelserne er hele tiden i sync med udviklingen på det internationale arbejdsmarked. Det betyder, at man som studerende hos os altid kan være sikker på at møde den seneste viden fra de fremmeste aktører på den internationale scene. Derfor benytter vi os også i udstrakt grad af udenlandske undervisere suppleret af undervisere fra de lokale universiteter.

Og rent læringsmæssig har vi lige nu stillet skarpt på de udfordringer, den fortsatte vækst giver. En vækst som efter eksperternes udsagn fortsætter frem til 2020. Det fortsatte vækstpotentiale bliver samtidig bekræftet af en undersøgelse, vi selv har foretaget blandt 1200 erhvervsledere, og som publiceres i vores Ledelsesberetning 2018. På den baggrund er vi lige nu særligt optagede af at klæde lederne på til at magte vækstudfordringen, som alt andet lige presser både medarbejdere og ledelse til at præstere det ypperste. Og med en tidsinvestering i den rigtige lederuddannelse er det altså sådan, at man får nogle superaktuelle værktøjer, der kan frigøre tid, siger rektor og direktør Lars Ib fra Business Institute.