Næste:
Næste:

Børns Vilkårs store landsindsamling på søndag samler ind til BørneTelefonen, som hjælper børn og unge med mistrivsel. (Foto: Børns Vilkår)

Hver femte samtale på BørneTelefonen handler om psykisk mistrivsel

Sidste år havde BørneTelefonen over 10.000 samtaler med børn om psykisk mistrivsel, hvor især selvmordstanker fyldte meget. Desværre er der også mange børn, der henvender sig forgæves, fordi der er kø på linjen. På søndag samler Børns Vilkår ind til BørneTelefonen, så flere børn kan få hjælp.

 

BørneTelefonen havde sidste år over 55.000 samtaler med børn og unge. Af dem handlede hver femte samtale om psykisk mistrivsel, som dækker over angst, spiseforstyrrelser, selvskade, stress, selvmordstanker/forsøg, ensomhed og psykiske lidelser.

Selvmordstanker og -forsøg fyldte mest og udgjorde således over en tredjedel af alle henvendelser om psykisk mistrivsel.

”Hver eneste dag er der børn, der kontakter BørneTelefonen, fordi de ikke har andre steder at gå hen. Det er børn, der vokser op med misbrug, vold, overgreb og mobning. Børn, der føler sig forkerte, usikre, bange og alene. På BørneTelefonen får de mulighed for at sætte ord på det, der er svært – uden at nogen afbryder eller irettesætter dem,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Det er aldrig børns skyld, når de bliver svigtet af dem, der burde give dem tryghed, og det kræver mod for børn at række ud efter hjælp

Svær ensomhed under corona

Psykisk mistrivsel har også fyldt meget i samtalerne under coronakrisen. Siden januar har BørneTelefonen haft omkring 1.500 coronarelaterede samtaler med børn og unge, som har været bekymrede og bange, og som har fortalt om svær ensomhed.

Under nedlukningen henvendte mange børn og unge sig, fordi de syntes, det var svært at være isolerede med familien.  I den periode blev den hyppigste henvendelsesårsag på BørneTelefonen relationen mellem børn og forældre.

”Under nedlukningen blev tusindvis af børn og unge isolerede i hjem præget af vold, konflikt, misbrug og overgreb. Mange børn og unge oplevede, at tidligere udfordringer med for eksempel angst og selvskade blussede op igen,” siger Rasmus Kjeldahl.

Når børn og unge kontakter BørneTelefonen er de altid anonyme.

”Det er 100 procent børnene, der bestemmer, hvad de vil snakke om. Nogle børn finder ro i et konkret svar på et konkret spørgsmål. Andre har brug for at mærke, at de ikke er alene, og at der er håb og hjælp at hente. Er der mistanke om omsorgssvigt, taler vi med barnet om, hvordan vi kan hjælpe ved for eksempel at lave en underretning,” siger Rasmus Kjeldahl.

Mange børn henvender sig forgæves

I den perfekte verden er der hjælp og støtte til alle de børn og unge, der henvender sig til BørneTelefonen, men virkeligheden er desværre, at det langt fra er alle børn, der kommer igennem. Der er ofte kø på linjen, og i 2019 var der næsten 140.000 ubesvarede henvendelser på BørneTelefonen.

Derfor samler Børns Vilkår på søndag ind til BørneTelefonen, så endnu flere børn kan få hjælp.

”Det er aldrig børns skyld, når de bliver svigtet af dem, der burde give dem tryghed, og det kræver mod for børn at række ud efter hjælp. Derfor er det også utroligt vigtigt, at vi er der til at besvare deres henvendelse. Vores landsindsamling skal være med til at sikre, at ingen børn står alene med deres problemer,” siger Rasmus Kjeldahl.

De indsamlede midler fra landsindsamlingen går til at drive og udvikle BørneTelefonen, bl.a. rekruttering og uddannelse af frivillige rådgivere. BørneTelefonen har pt. 600 frivillige rådgivere tilknyttet, alle med børnefaglig baggrund. Rådgiverne sidder i Valby og i Aarhus. BørneTelefonen har eksisteret siden 1987 og har åbent alle dage året rundt – også juleaften. Børnene kan henvende sig på telefon, chat, sms og i brevkassen.

Læs mere om BørneTelefonen på www.bornsvilkar.dk.